Tìm Hiểu Bệnh Cúm Gà và Bệnh Lở Mồm Long Móng (Lê Thị Hà Thanh)Tình hình bệnh dịch đang là mối lo ngại nhất trong chăn nuôi. Bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất, chất lượng, kinh tế  trong chăn nuôi và sức khỏe con người. Trong bài thuyết trình hôm nay nhóm em xin nêu ra một số hiểu biết của mình về hai trong số các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm là bệnh cúm gà và lở mồm long móng.

Tình hình bệnh dịch đang là mối lo ngại nhất trong chăn nuôi. Bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất, chất lượng, kinh tế  trong chăn nuôi và sức khỏe con người. Trong bài thuyết trình hôm nay nhóm em xin nêu ra một số hiểu biết của mình về hai trong số các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm là bệnh cúm gà và lở mồm long móng.M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: