Bài giảng Truyền thông Marketing - Ths. Hoàng Xuân PhươngCung cấp cho sinh viên kiến thức và khả năng am hiểu vấn đề từ đó phân tích và lập kế hoạch truyền thông marketing 

Giúp sinh viên quen với quy trình, vấn đề và những thuật ngữ thường sử dụng trong truyền thông Marketing.

Cung cấp cho sinh viên kiến thức và khả năng am hiểu vấn đề từ đó phân tích và lập kế hoạch truyền thông marketing 

Giúp sinh viên quen với quy trình, vấn đề và những thuật ngữ thường sử dụng trong truyền thông Marketing.M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: