BÀI GIẢNG - XÂY DỰNG KẾ HOẠCH MARKETING (Nguyễn Tường Huy)NỘI DUNG MÔN HỌC


Chương 1: Tổng quan về hoạch định marketing

Chương 2: Nghiên cứu và phân tích thị trường

Chương 3: Mục tiêu và chiến lược marketing

Chương 4: Hoạch định chương trình marketing mix

Chương 5: Kế hoạch ngân sách và chương trình hành động

Chương 6: Kế hoạch kiểm soát và đánh giá quá trình thực hiệnLINK DOWNLOADNỘI DUNG MÔN HỌC


Chương 1: Tổng quan về hoạch định marketing

Chương 2: Nghiên cứu và phân tích thị trường

Chương 3: Mục tiêu và chiến lược marketing

Chương 4: Hoạch định chương trình marketing mix

Chương 5: Kế hoạch ngân sách và chương trình hành động

Chương 6: Kế hoạch kiểm soát và đánh giá quá trình thực hiệnLINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: