BÁO CÁO - Thiết kế, chế tạo hệ thống dàn phơi thông minhNgày nay với sự phát triển của khoa hoc kĩ thuật,cũng như nhu cầu đòi hỏi cuả con người ngày càng cao trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong đó có nhu cầu về

một cuộc sống tiện nghi,thông minh. Điều này đã thôi thúc những nhà khoa học thiết kế chế tạo ra những sản phẩm đáp ứng những tiện nghi,thông minh đó. Một trong số đó cần kể tới là giàn phơi quần áo thông minh. Với các nước phát triển thì nó được sử dụng rất rộng rãi và phổ biến, còn ở các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam thì đang có xu hướng tìm cho mình sự tiện nghi,thông minh đó. Mặt khác với sự phát triển hiện tại thì các khu nhà hay các khu chung cư với diện tích không lớn lắm chính vì thế mà việc nhỏ gọn mà vẫn đáp ứng được những yêu cầu là rất cần thiết nhất là các khu chung cư. Vì vậy việc có một giàn phơi quần áo thông minh sẽ không chiếm diện tích của ban công hay là những nơi ban công rất nhỏ cũng có thể lắp được giàn phơi thông minh giúp chúng ta thoát khỏi những rắc rối trong việc phơi quần áo.

Với các vấn đề đã nêu trên nhóm sinh viên chúng em đã thực hiện đề tài: “Thiết kế, chế tạo hệ thống dàn phơi thông minh”.


NỘI DUNG:


MỞ ĐẦU 1

LỜI CẢM ƠN 2

MỤC LỤC 3

DANH MỤC HÌNH ẢNH 5

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 6

1.1. Đặt vấn đề. 6

1.2 Mục tiêu của đề tài 6

1.3 Nội dung đề tài 6

1.4 Phương pháp nghiên cứu 7

CHƯƠNG 2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU. 8

2.1. Chức năng của hệ thống 8

2.1.1. Chức năng 8

2.1.2. Sơ đồ khối 8

2.2. Nguyên lý hoạt động – quy trình công nghệ 9

2.3. Lựa chọn thiết bị 10

2.3.1. Cảm biến tốc độ gió. 10

2.3.2 Động giảm tốc LS220 11

2.3.3. Module L298. 12

2.3..4. ARDUINO NANO 13

2.3.5. Màn hình LCD1602 14

2.3.6. Nguồn adapte 12VDC 15

2.3.7. Cảm biến mưa. 16

2.3.8. Cảm biến ánh sáng. 17

2.3.9. Các linh kiện thiết bị khác 17

2.4. Thiết kế phần mềm 18

2.4.1. Phần mềm Arduino IDE. 18

2.4.2. Phần mềm mô phỏng proteus 26

2.4.3.Phần mềm blynk 28

2.4.4. Thiết kế mạch 30

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 33

3.1. Kết quả. 33

3.1.1. Tổng quan về mô hình. 33

3.1.2. Đánh giá hệ thống.. 37

3.2. Thảo luận. 38

3.2.1. Ý nghĩa khoa học và ứng dụng thực tiễn 38

3.2.2. Định hướng phát triển 38

TÀI LIỆU THAM KHẢO 39

PHỤ LỤC 40


Ngày nay với sự phát triển của khoa hoc kĩ thuật,cũng như nhu cầu đòi hỏi cuả con người ngày càng cao trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong đó có nhu cầu về

một cuộc sống tiện nghi,thông minh. Điều này đã thôi thúc những nhà khoa học thiết kế chế tạo ra những sản phẩm đáp ứng những tiện nghi,thông minh đó. Một trong số đó cần kể tới là giàn phơi quần áo thông minh. Với các nước phát triển thì nó được sử dụng rất rộng rãi và phổ biến, còn ở các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam thì đang có xu hướng tìm cho mình sự tiện nghi,thông minh đó. Mặt khác với sự phát triển hiện tại thì các khu nhà hay các khu chung cư với diện tích không lớn lắm chính vì thế mà việc nhỏ gọn mà vẫn đáp ứng được những yêu cầu là rất cần thiết nhất là các khu chung cư. Vì vậy việc có một giàn phơi quần áo thông minh sẽ không chiếm diện tích của ban công hay là những nơi ban công rất nhỏ cũng có thể lắp được giàn phơi thông minh giúp chúng ta thoát khỏi những rắc rối trong việc phơi quần áo.

Với các vấn đề đã nêu trên nhóm sinh viên chúng em đã thực hiện đề tài: “Thiết kế, chế tạo hệ thống dàn phơi thông minh”.


NỘI DUNG:


MỞ ĐẦU 1

LỜI CẢM ƠN 2

MỤC LỤC 3

DANH MỤC HÌNH ẢNH 5

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 6

1.1. Đặt vấn đề. 6

1.2 Mục tiêu của đề tài 6

1.3 Nội dung đề tài 6

1.4 Phương pháp nghiên cứu 7

CHƯƠNG 2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU. 8

2.1. Chức năng của hệ thống 8

2.1.1. Chức năng 8

2.1.2. Sơ đồ khối 8

2.2. Nguyên lý hoạt động – quy trình công nghệ 9

2.3. Lựa chọn thiết bị 10

2.3.1. Cảm biến tốc độ gió. 10

2.3.2 Động giảm tốc LS220 11

2.3.3. Module L298. 12

2.3..4. ARDUINO NANO 13

2.3.5. Màn hình LCD1602 14

2.3.6. Nguồn adapte 12VDC 15

2.3.7. Cảm biến mưa. 16

2.3.8. Cảm biến ánh sáng. 17

2.3.9. Các linh kiện thiết bị khác 17

2.4. Thiết kế phần mềm 18

2.4.1. Phần mềm Arduino IDE. 18

2.4.2. Phần mềm mô phỏng proteus 26

2.4.3.Phần mềm blynk 28

2.4.4. Thiết kế mạch 30

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 33

3.1. Kết quả. 33

3.1.1. Tổng quan về mô hình. 33

3.1.2. Đánh giá hệ thống.. 37

3.2. Thảo luận. 38

3.2.1. Ý nghĩa khoa học và ứng dụng thực tiễn 38

3.2.2. Định hướng phát triển 38

TÀI LIỆU THAM KHẢO 39

PHỤ LỤC 40
M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: