BÁO CÁO THỰC TẬP - QUY TRÌNH HÀN SẢN XUẤT CAMERA ĐIỆN THOẠI TẠI CÔNG TY SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS VIỆT NAM –THÁI NGUYÊN (SEMV)
Qua thời gian thực tập tại công ty, tôi đã có cơ hội tiếp xúc và làm việc cùng với những chuyên gia và nhân sự xuất sắc, những người có kinh nghiệm và tâm  huyết trong lĩnh vực công nghệ điện tử. Những kiến thức và kỹ năng tôi đã học được từ các anh chị đồng nghiệp không chỉ mở rộng kiến thức chuyên môn mà còn giúp tôi phát triển những phẩm chất như tính kiên nhẫn, sự tỉ mỉ, và khả năng làm việc đội nhóm.

Với sự hỗ trợ tận tình và chia sẻ từ các anh chị, tôi đã có cơhội tiếp cận với những công nghệ tiên tiến và quy trình sản xuất hiện đại, đặc biệt là trong công việc In Barcode - Dán tray tại bộ phận Lens G, xưởng Đúc Barrel F1. Tôi tự hào được làm việc trong môi trường năng động và sáng tạo này, nơi mà sự chú trọng vào chất lượng và hiệu suất sản xuất luôn là ưu tiên hàng đầu.

Tôi tin rằng những kinh nghiệm và bài học quý báu tại Samsung sẽ là nền tảng vững chắc để tôi phát triển sự nghiệp trong tương lai. Mỗi chặng đường đi tôi sẽ luôn mang trong lòng những kỷ niệm và tâm huyết tại công ty này.NỘI DUNG:


CHƯƠNG I:TỐNG QUÁT VỀ CÔNG TY SAMSUNG ELECTRO - 

MECHANICS VIỆT NAM (SEMV)........................................................................7

1. Giới thiệu về công ty TNHH SamSung Electro - MechanicsViệt 

Nam.......................................................................................................................7

2. Lịch sử hình thành và phát triển công ty TNHH SamSung Electro - 

Mechanics Việt Nam............................................................................................9

3. Tình hình phát triển của công ty TNHH SamSung Electro - 

Mechanics Việt Nam..........................................................................................12

4. Môi trường làm việc và phúc lợi của công ty....................................18

CHƯƠNG ⅡQUÁ TRÌNH THỰC TẬP VÀ LÀM VIỆC..........................24

2.1 Giới thiệu chung................................................................................24

2.2 Nội quy, quy định làm việc tại nhà máy:.........................................27

2.3.Giới thiệu bộ phận thực tập và mô tả chi tiết công việc.................29

2.3.1 Phân chia bộ phận thực tập..........................................................29

2.3.2 Giới thiệu bộ phận thực tập và mô tả chi tiết công việc...............30

2.4 Thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực tập............................34

2.4.1 Những thuận lợi trong quá trình thực tập.....................................34

2.4.2 Những khó khăn trong quá trình thực tập...................................36

CHƯƠNG Ⅲ: KẾT LUẬN.....................................................................38

3.1 Kết quả nhận được...........................................................................38

3.2 Bài học rút ra....................................................................................39

3. Kế hoạch Tương lai...LINK DOWNLOAD
Qua thời gian thực tập tại công ty, tôi đã có cơ hội tiếp xúc và làm việc cùng với những chuyên gia và nhân sự xuất sắc, những người có kinh nghiệm và tâm  huyết trong lĩnh vực công nghệ điện tử. Những kiến thức và kỹ năng tôi đã học được từ các anh chị đồng nghiệp không chỉ mở rộng kiến thức chuyên môn mà còn giúp tôi phát triển những phẩm chất như tính kiên nhẫn, sự tỉ mỉ, và khả năng làm việc đội nhóm.

Với sự hỗ trợ tận tình và chia sẻ từ các anh chị, tôi đã có cơhội tiếp cận với những công nghệ tiên tiến và quy trình sản xuất hiện đại, đặc biệt là trong công việc In Barcode - Dán tray tại bộ phận Lens G, xưởng Đúc Barrel F1. Tôi tự hào được làm việc trong môi trường năng động và sáng tạo này, nơi mà sự chú trọng vào chất lượng và hiệu suất sản xuất luôn là ưu tiên hàng đầu.

Tôi tin rằng những kinh nghiệm và bài học quý báu tại Samsung sẽ là nền tảng vững chắc để tôi phát triển sự nghiệp trong tương lai. Mỗi chặng đường đi tôi sẽ luôn mang trong lòng những kỷ niệm và tâm huyết tại công ty này.NỘI DUNG:


CHƯƠNG I:TỐNG QUÁT VỀ CÔNG TY SAMSUNG ELECTRO - 

MECHANICS VIỆT NAM (SEMV)........................................................................7

1. Giới thiệu về công ty TNHH SamSung Electro - MechanicsViệt 

Nam.......................................................................................................................7

2. Lịch sử hình thành và phát triển công ty TNHH SamSung Electro - 

Mechanics Việt Nam............................................................................................9

3. Tình hình phát triển của công ty TNHH SamSung Electro - 

Mechanics Việt Nam..........................................................................................12

4. Môi trường làm việc và phúc lợi của công ty....................................18

CHƯƠNG ⅡQUÁ TRÌNH THỰC TẬP VÀ LÀM VIỆC..........................24

2.1 Giới thiệu chung................................................................................24

2.2 Nội quy, quy định làm việc tại nhà máy:.........................................27

2.3.Giới thiệu bộ phận thực tập và mô tả chi tiết công việc.................29

2.3.1 Phân chia bộ phận thực tập..........................................................29

2.3.2 Giới thiệu bộ phận thực tập và mô tả chi tiết công việc...............30

2.4 Thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực tập............................34

2.4.1 Những thuận lợi trong quá trình thực tập.....................................34

2.4.2 Những khó khăn trong quá trình thực tập...................................36

CHƯƠNG Ⅲ: KẾT LUẬN.....................................................................38

3.1 Kết quả nhận được...........................................................................38

3.2 Bài học rút ra....................................................................................39

3. Kế hoạch Tương lai...LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: