BÁO CÁO THUYẾT TRÌNH ĐÚC KIM LOẠI (Đỗ Tuấn Anh)1. KHÁI NIỆM

− Đúc là phương pháp chế tạo sản phẩm bằng cách rót kim loại lỏng vào khuôn có hình dạng nhất định, sau khi kim loại hóa rắn trong khuôn ta thu được sản phẩm có hình dạng giống với hình dạng của lòng khuônĐúc là phương pháp chế tạo sản phẩm bằng cách rót kim loại lỏng vào khuôn có hình dạng nhất định, sau khi kim loại hóa rắn trong khuôn ta thu được sản phẩm có hình dạng giống với hình dạng của lòng khuôn.

− Sản phẩm nếu được sử dụng ngay được gọi là vật đúc. Nếu sản phẩm phải qua giai đoạn gia công cắt gọt thì gọi là phôi đúcLINK DOWNLOAD1. KHÁI NIỆM

− Đúc là phương pháp chế tạo sản phẩm bằng cách rót kim loại lỏng vào khuôn có hình dạng nhất định, sau khi kim loại hóa rắn trong khuôn ta thu được sản phẩm có hình dạng giống với hình dạng của lòng khuônĐúc là phương pháp chế tạo sản phẩm bằng cách rót kim loại lỏng vào khuôn có hình dạng nhất định, sau khi kim loại hóa rắn trong khuôn ta thu được sản phẩm có hình dạng giống với hình dạng của lòng khuôn.

− Sản phẩm nếu được sử dụng ngay được gọi là vật đúc. Nếu sản phẩm phải qua giai đoạn gia công cắt gọt thì gọi là phôi đúcLINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: