BUSINESS MODEL CANVAS (MOMO)Momo tạo ra giá trị cho những người đang sử dụng tiền điện tử, sử dụng các tk ngân hàng trong nước  có nhu cầu sử dung công cụ cho mục đích giao dịch tiện lợi. Các khách hàng quan trọng như các siêu    thị, cửa hàng tiện lợi, nhà hàng, tài chính bảo hiểm,.Hướng đến tất cả mọi người, mọi giới tính, đọ tuổi.  Thường là các đối tượng người ở thành phố hoặc    các khu dân cư phát triển có áp dụng các dịch vụ    của momo cho chị trả thanh toán các dịch vụ mua  sắm,thanh toán... Mong muốn của khách hàng: có 1 dịch vụ thanh toán nhanh gọn, ko cần chi trả tiền  mặt mà vẫn thực hiện được giao dịch mua sắm,tiết kiệm thời gian


Momo tạo ra giá trị cho những người đang sử dụng tiền điện tử, sử dụng các tk ngân hàng trong nước  có nhu cầu sử dung công cụ cho mục đích giao dịch tiện lợi. Các khách hàng quan trọng như các siêu    thị, cửa hàng tiện lợi, nhà hàng, tài chính bảo hiểm,.Hướng đến tất cả mọi người, mọi giới tính, đọ tuổi.  Thường là các đối tượng người ở thành phố hoặc    các khu dân cư phát triển có áp dụng các dịch vụ    của momo cho chị trả thanh toán các dịch vụ mua  sắm,thanh toán... Mong muốn của khách hàng: có 1 dịch vụ thanh toán nhanh gọn, ko cần chi trả tiền  mặt mà vẫn thực hiện được giao dịch mua sắm,tiết kiệm thời gian
M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: