Download tài liệu miễn phí từ trang Everand.com

 


Everand.com là một thư viện kỹ thuật số mới của bạn dành cho sách điện tử, sách nói, bài báo trên tạp chí, podcast, báo và bản nhạc được tách ra từ nền tảng Scribd

Tuy vậy muốn tải được tài liệu ở đây một số bạn sẽ gặp khó khăn ở vấn đề đăng ký tài khoản. Vì thế, mình lập ra topic này để hỗ trợ các bạn thực sự cần tải tài liệu từ trang Everand.com để phục vụ, tham khảo cho học tập cũng như công việc.

Các bạn cần hãy comment tên tài liệu ở bên dưới hoặc đăng bài trên GROUP HỖ TRỢ nhé.

 


Everand.com là một thư viện kỹ thuật số mới của bạn dành cho sách điện tử, sách nói, bài báo trên tạp chí, podcast, báo và bản nhạc được tách ra từ nền tảng Scribd

Tuy vậy muốn tải được tài liệu ở đây một số bạn sẽ gặp khó khăn ở vấn đề đăng ký tài khoản. Vì thế, mình lập ra topic này để hỗ trợ các bạn thực sự cần tải tài liệu từ trang Everand.com để phục vụ, tham khảo cho học tập cũng như công việc.

Các bạn cần hãy comment tên tài liệu ở bên dưới hoặc đăng bài trên GROUP HỖ TRỢ nhé.

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: