EBOOK + CD - Successful 10 FCE Practice Test (FULL)Successful FCE - 10 Practice Test (Kèm CD) là một cuốn sách tiếng Anh tuyệt vời với những bài kiểm tra thử, giúp rèn luyện hoàn thiện bốn kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết. Sách kèm đĩa CD để bạn đọc có thêm nguồn tài liệu hoàn thiện khả năng ngoại ngữ của mình.

Cuốn sách gồm 10 bài test trình bày dễ hiểu với bài tập từ cơ bản đến nâng cao giúp cho tất cả mọi người đều có thể tham khảo. Đĩa CD ghi âm giọng đọc chuẩn giúp khả năng nghe của bạn sẽ được cải thiện thêm.


NEW 2015 FORMAT


10 Complete Practice Tests for the Cambridge English First – FCE

FCE Exam Guide analysing all four papers of the 2015 format: Reading & Use of English, Writing, Listening and Speaking

Practice Tests Book with a Self-Study Guide that includes:


a Writing Supplement with sample answers with examiner comments

detailed JUSTIFICATION of the Answers for the key parts of each practice test

Audioscripts, Key & MP3 Audio CDLINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1ĐẶT MUA SÁCH SUCCESSFUL 10 FCE PRACTICE TEST NGAY TẠI ĐÂY > > >


EBOOK - Successful 10 FCE Practice Test (Bản 199 trang)


LINK DOWNLOAD


Successful 10 FCE Practice Test - Glossary


LINK DOWNLOAD


Successful 10 FCE Practice Test - Self Study Guide (Key)


LINK DOWNLOAD


EBOOK - Successful 10 FCE Practice Test (Bản 236 trang)


LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)


Successful 10 FCE Practice Test - CDAudio


LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)Successful FCE - 10 Practice Test (Kèm CD) là một cuốn sách tiếng Anh tuyệt vời với những bài kiểm tra thử, giúp rèn luyện hoàn thiện bốn kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết. Sách kèm đĩa CD để bạn đọc có thêm nguồn tài liệu hoàn thiện khả năng ngoại ngữ của mình.

Cuốn sách gồm 10 bài test trình bày dễ hiểu với bài tập từ cơ bản đến nâng cao giúp cho tất cả mọi người đều có thể tham khảo. Đĩa CD ghi âm giọng đọc chuẩn giúp khả năng nghe của bạn sẽ được cải thiện thêm.


NEW 2015 FORMAT


10 Complete Practice Tests for the Cambridge English First – FCE

FCE Exam Guide analysing all four papers of the 2015 format: Reading & Use of English, Writing, Listening and Speaking

Practice Tests Book with a Self-Study Guide that includes:


a Writing Supplement with sample answers with examiner comments

detailed JUSTIFICATION of the Answers for the key parts of each practice test

Audioscripts, Key & MP3 Audio CDLINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1ĐẶT MUA SÁCH SUCCESSFUL 10 FCE PRACTICE TEST NGAY TẠI ĐÂY > > >


EBOOK - Successful 10 FCE Practice Test (Bản 199 trang)


LINK DOWNLOAD


Successful 10 FCE Practice Test - Glossary


LINK DOWNLOAD


Successful 10 FCE Practice Test - Self Study Guide (Key)


LINK DOWNLOAD


EBOOK - Successful 10 FCE Practice Test (Bản 236 trang)


LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)


Successful 10 FCE Practice Test - CDAudio


LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: