GET LINK - Hỗ trợ download full tài liệu trên trang website Elsevier.com

 

Elsevier.com là nhà xuất bản hàn lâm về các lĩnh vực khoa học và y học, là "nhà cung cấp các giải pháp để nâng cao ứng dụng khoa học, y học, và công nghệ chuyên nghiệp, trao quyền cho họ để đưa ra quyết định tốt hơn, cung cấp dịch vụ chăm sóc tốt hơn, và đôi khi làm cho những khám phá đột phá, thúc đẩy các ranh giới kiến ​​thức và sự tiến bộ của con người. Elsevier cung cấp các giải pháp kỹ thuật số trên nền web, trong số đó bao gồm ScienceDirect, Scopus, Elsevier Research Intelligence và ClinicalKey,...


Tuy vậy muốn tải được tài liệu ở đây một số bạn sẽ gặp khó khăn ở vấn đề đăng ký tài khoản hoặc upload tài liệu để mở khóa tài liệu cần tải. Vì thế, mình lập ra topic này để hỗ trợ các bạn thực sự cần tải tài liệu từ trang Elsevier.com để phục vụ, tham khảo cho học tập cũng như công việc.Các bạn cần hãy comment tên tài liệu ở bên dưới hoặc đăng bài trên GROUP HỖ TRỢ nhé.

 

Elsevier.com là nhà xuất bản hàn lâm về các lĩnh vực khoa học và y học, là "nhà cung cấp các giải pháp để nâng cao ứng dụng khoa học, y học, và công nghệ chuyên nghiệp, trao quyền cho họ để đưa ra quyết định tốt hơn, cung cấp dịch vụ chăm sóc tốt hơn, và đôi khi làm cho những khám phá đột phá, thúc đẩy các ranh giới kiến ​​thức và sự tiến bộ của con người. Elsevier cung cấp các giải pháp kỹ thuật số trên nền web, trong số đó bao gồm ScienceDirect, Scopus, Elsevier Research Intelligence và ClinicalKey,...


Tuy vậy muốn tải được tài liệu ở đây một số bạn sẽ gặp khó khăn ở vấn đề đăng ký tài khoản hoặc upload tài liệu để mở khóa tài liệu cần tải. Vì thế, mình lập ra topic này để hỗ trợ các bạn thực sự cần tải tài liệu từ trang Elsevier.com để phục vụ, tham khảo cho học tập cũng như công việc.Các bạn cần hãy comment tên tài liệu ở bên dưới hoặc đăng bài trên GROUP HỖ TRỢ nhé.

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: