Đồ án công nghệ chế tạo máy chi tiết bánh đà (Đỗ Đức Thục)Công Nghệ Chế Tạo Máy là một môn khoa học cơ bản. Cung cấp các kiến thức  cơ sở trong lĩnh vực cơ khí Chế Tạo Máy. Để sản xuất ra một sản phẩm cung ứng, lưu thông trên thị trường, để sản phẩm đó có khả năng cạnh tranh, đem lại hiệu quả cho nhà sản xuất, nó phải thoả mãn các chỉ tiêu kĩ thuật, kinh tế theo một yêu cầu xác định. Để làm được điều đó thì vai trò của nhà công nghệ là chủ đạo.

      Do vậy mỗi sinh viên trong nghành cần trang bị cho mình một lượng kiến thức đầy đủ: từ cơ bản đến chuyên sâu, để có khả năng làm việc, tốt, hiệu quả trong tương lai. 

      Đồ án CNCTM như là một lần đưa kiến thức mà mỗi sinh viên đã được trang bị của môn CNCTM vào thực tế. 

Với nhiệm vụ được giao là chế tạo chi tiết bánh đà dùng cho các loại động cơ nổ. Và với sự hướng dẫn tận tình của thầy Phí Trọng Hảo, em đã hoàn thành công việc của mình đúng thời hạn, đủ các yêu cầu được giao. Qua đó em được củng cố thêm rất nhiều kiến thức từ lí thuyết đến thực tiễn, những kiến thức để chế tạo ra sản phẩm của mình đạt các yêu cầu kỹ thuật đề ra, đồng thời có khả năng đảm bảo được các chỉ tiêu về kinh tế trong điều kiện sản xuất cụ thể , các đòi hỏi với sản xuất trong thực tế. Đồng thời có thêm sự hiểu biết về các điều kiện sản xuất thực tế của các cơ sở, xí nghiệp và nhà máy nhìn chung của nước ta. Đó là những kiến thức rất thiết thực cho em sau này trong công việc.

     Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn thầy Phí Trọng Hảo, đã tận tình chỉ bảo và giúp đỡ trong công việc. đồng thời em mong được sự chỉ bảo của các thầy trong bộ môn CNCTM của khoa Cơ Khí trường  Đại học Bách khoa Hà nội, để em vững vàng hơn cho sau này.
        I. Phân tích chức năng làm việc của chi tiết :

Chi tiết là bánh đà. Có chức năng bình ổn chuyển động của máy. Là nơi tích trữ năng lượng.

Chi tiết này dùng phổ biến trong các loại máy có sử dụng động cơ đốt trong.

II. Phân tích kết cấu của chi tiết:

Chi tiết có kích thước lớn nhất là  425 .

Với kết cấu dạng đĩa tương đối đơn giản.

Các bề mặt có yêu cầu độ chính xác chất lượng không cao (ngoại trừ bề mặt côn ) có độ bóng bề mặt là Rz80. Do vậy phần lớn các bề mặt khi gia công chỉ cần qua gia công thô là đã đạt được độ chính xác yêu cầu.

Mặt côn được dùng trong lắp ghép. Trên mặt côn có rãnh then chữ nhật. Do vậy trong gia công có thể dùng bề mặt côn làm chuẩn tinh.

Mặt côn có độ bóng Ra 2,5 như vậy với phương pháp tiện tinh trong có thể đạt được. Với kích thước lỗ là  50 do vậy khi gia công rãnh then ta phải xọc.

Trong quá trình làm việc một yêu cầu quan trọng của bánh đà đó là cân bằng để đảm bảo điều đó khi chế tạo phải đạt các yêu cầu kĩ thuật sau:

     Yêu cầu kỹ thuật trong kết cấu chi tiết như sau:

-Độ nhảy hướng kính của  425 với tâm lỗ côn cho phép là 0,1 mm.

-Độ nhảy của hai mặt M với đường tâm lỗ côn biên vòng  425 không quá 0,1mm.

Sai lệch giữ đường tâm rãnh then với đường tâm lỗ côn không quá 0,1mm. xiên không quá 0,025 mm.

-phải được khử nội lực

-các góc lượn không ghi lấy R3-5

-vật đúc không được xốp, nứt, kẹp xỉ

-lỗ côn và rãnh then được có khuyết tật gì

-các mặt khác không được có quá 9 lỗ khí. Mỗi lỗ không quá 3mm, sâu không quá 2mm, mép cách nhau ít nhất 10mm, trên mặt gia công không quá 6 lỗ. 

III.Xác định dạng sản xuất:

...

Công Nghệ Chế Tạo Máy là một môn khoa học cơ bản. Cung cấp các kiến thức  cơ sở trong lĩnh vực cơ khí Chế Tạo Máy. Để sản xuất ra một sản phẩm cung ứng, lưu thông trên thị trường, để sản phẩm đó có khả năng cạnh tranh, đem lại hiệu quả cho nhà sản xuất, nó phải thoả mãn các chỉ tiêu kĩ thuật, kinh tế theo một yêu cầu xác định. Để làm được điều đó thì vai trò của nhà công nghệ là chủ đạo.

      Do vậy mỗi sinh viên trong nghành cần trang bị cho mình một lượng kiến thức đầy đủ: từ cơ bản đến chuyên sâu, để có khả năng làm việc, tốt, hiệu quả trong tương lai. 

      Đồ án CNCTM như là một lần đưa kiến thức mà mỗi sinh viên đã được trang bị của môn CNCTM vào thực tế. 

Với nhiệm vụ được giao là chế tạo chi tiết bánh đà dùng cho các loại động cơ nổ. Và với sự hướng dẫn tận tình của thầy Phí Trọng Hảo, em đã hoàn thành công việc của mình đúng thời hạn, đủ các yêu cầu được giao. Qua đó em được củng cố thêm rất nhiều kiến thức từ lí thuyết đến thực tiễn, những kiến thức để chế tạo ra sản phẩm của mình đạt các yêu cầu kỹ thuật đề ra, đồng thời có khả năng đảm bảo được các chỉ tiêu về kinh tế trong điều kiện sản xuất cụ thể , các đòi hỏi với sản xuất trong thực tế. Đồng thời có thêm sự hiểu biết về các điều kiện sản xuất thực tế của các cơ sở, xí nghiệp và nhà máy nhìn chung của nước ta. Đó là những kiến thức rất thiết thực cho em sau này trong công việc.

     Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn thầy Phí Trọng Hảo, đã tận tình chỉ bảo và giúp đỡ trong công việc. đồng thời em mong được sự chỉ bảo của các thầy trong bộ môn CNCTM của khoa Cơ Khí trường  Đại học Bách khoa Hà nội, để em vững vàng hơn cho sau này.
        I. Phân tích chức năng làm việc của chi tiết :

Chi tiết là bánh đà. Có chức năng bình ổn chuyển động của máy. Là nơi tích trữ năng lượng.

Chi tiết này dùng phổ biến trong các loại máy có sử dụng động cơ đốt trong.

II. Phân tích kết cấu của chi tiết:

Chi tiết có kích thước lớn nhất là  425 .

Với kết cấu dạng đĩa tương đối đơn giản.

Các bề mặt có yêu cầu độ chính xác chất lượng không cao (ngoại trừ bề mặt côn ) có độ bóng bề mặt là Rz80. Do vậy phần lớn các bề mặt khi gia công chỉ cần qua gia công thô là đã đạt được độ chính xác yêu cầu.

Mặt côn được dùng trong lắp ghép. Trên mặt côn có rãnh then chữ nhật. Do vậy trong gia công có thể dùng bề mặt côn làm chuẩn tinh.

Mặt côn có độ bóng Ra 2,5 như vậy với phương pháp tiện tinh trong có thể đạt được. Với kích thước lỗ là  50 do vậy khi gia công rãnh then ta phải xọc.

Trong quá trình làm việc một yêu cầu quan trọng của bánh đà đó là cân bằng để đảm bảo điều đó khi chế tạo phải đạt các yêu cầu kĩ thuật sau:

     Yêu cầu kỹ thuật trong kết cấu chi tiết như sau:

-Độ nhảy hướng kính của  425 với tâm lỗ côn cho phép là 0,1 mm.

-Độ nhảy của hai mặt M với đường tâm lỗ côn biên vòng  425 không quá 0,1mm.

Sai lệch giữ đường tâm rãnh then với đường tâm lỗ côn không quá 0,1mm. xiên không quá 0,025 mm.

-phải được khử nội lực

-các góc lượn không ghi lấy R3-5

-vật đúc không được xốp, nứt, kẹp xỉ

-lỗ côn và rãnh then được có khuyết tật gì

-các mặt khác không được có quá 9 lỗ khí. Mỗi lỗ không quá 3mm, sâu không quá 2mm, mép cách nhau ít nhất 10mm, trên mặt gia công không quá 6 lỗ. 

III.Xác định dạng sản xuất:

...M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: