Đồ án môn học công nghệ chế tạo máy - Thiết kế bánh đàMôn học công nghệ chế tạo máy có vị trí quan trọng trong chương trỡnh đào tạo kĩ sư và cán bộ kĩ thuật về thiết kế, chế tạo các loại máy và các thiết bị cơ khí phục vụ các ngành kinh tế khác.

Cùng với đồ án chi tiết máy, đồ án máy công cụ, đồ án dao, đồ án công nghệ chế tạo máy là một phần quan trọng trong quá trỡnh đào tạo cho sinh viên nghành chế tạo máy. Đồ án giúp cho sinh viên có cái nhỡn sõu sắc và toàn diện đối với những kiến thức đó được học trông môn học “ Công nghệ chế tạo máy 1&2” và môn “ Đồ gá”. Đồng thời giúp cho sinh viên chuẩn bị cho ĐA tốt nghiệp.

Với những kiến thức đó được học và sự hướng dẫn của cô giáo Nguyễn Thanh Mai đến nay nhiệm vụ thực hiện đồ án đó hoàn thành. Tuy nhiờn trong quỏ trỡnh tớnh toỏn và thiết kế cũn cú nhiều sai sót, em rất mong nhận được sự chỉ bảo của các thầy cô .Phần thuyết minh


1. Phân tích chức năng làm việc của chi tiết.

      Bánh đà là chi tiết dạng bạc. Bánh đà được lắp lên trục khuỷu động cơ, trục chính của các máy công cụ với mục đích cõn bằng mỏy.

      Ngoài ra trên bánh đà cũn cú chỗ lắp puli căng đai truyền động đi xa.

2. Phõn tớch tớnh cụng nghệ trong kết cấu.

   Bề mặt làm việc chủ uểy của bánh đà là lỗ côn lắp với trục, ngoài ra cũn cú 3 lỗ 10 cách đều là nơi nắp puli. Vỡ vậy cần đảm bảo các yêu cầu:

    + Độ đảo hướng kính của 425 với lỗ cụn khụng quỏ 0.1mm.

    + Độ đảo của hai mặt đầu với đường tâm lỗ côn không quá 0.1mm.

    + Sai lệch giữa đường tâm rónh then với đường tâm lỗ côn không quá 0.1mm, xiên 0.025mm.

    + Độ không đồng tâm giữa 144 và lỗ cụn khụng quỏ 0.1mm.

3. Xác định dạng sản xuất.

+ Sản lượng hàng năm của chi tiết được xác định theo công thức sau đây:

                            N = N1m(1 + /100)

Trong đó:

N   : Sè chi tiết được sản xuất trong một năm.

N1  :  Số sản phẩm (số máy) được sản xuất trong một năm.

m  :  Sè chi tiết trong một sản phẩm, ở đây m=1.

            :  Sè chi tiết được chế tạo thêm để dự trữ (5% đến 7%) 

             chọn  = 6%

Ta xột thờm % phế phẩm  = 3%  6%, chọn  = 4%, lúc đó :

                           N = N1.m(1 + )

Thay số ta cú:

...

Môn học công nghệ chế tạo máy có vị trí quan trọng trong chương trỡnh đào tạo kĩ sư và cán bộ kĩ thuật về thiết kế, chế tạo các loại máy và các thiết bị cơ khí phục vụ các ngành kinh tế khác.

Cùng với đồ án chi tiết máy, đồ án máy công cụ, đồ án dao, đồ án công nghệ chế tạo máy là một phần quan trọng trong quá trỡnh đào tạo cho sinh viên nghành chế tạo máy. Đồ án giúp cho sinh viên có cái nhỡn sõu sắc và toàn diện đối với những kiến thức đó được học trông môn học “ Công nghệ chế tạo máy 1&2” và môn “ Đồ gá”. Đồng thời giúp cho sinh viên chuẩn bị cho ĐA tốt nghiệp.

Với những kiến thức đó được học và sự hướng dẫn của cô giáo Nguyễn Thanh Mai đến nay nhiệm vụ thực hiện đồ án đó hoàn thành. Tuy nhiờn trong quỏ trỡnh tớnh toỏn và thiết kế cũn cú nhiều sai sót, em rất mong nhận được sự chỉ bảo của các thầy cô .Phần thuyết minh


1. Phân tích chức năng làm việc của chi tiết.

      Bánh đà là chi tiết dạng bạc. Bánh đà được lắp lên trục khuỷu động cơ, trục chính của các máy công cụ với mục đích cõn bằng mỏy.

      Ngoài ra trên bánh đà cũn cú chỗ lắp puli căng đai truyền động đi xa.

2. Phõn tớch tớnh cụng nghệ trong kết cấu.

   Bề mặt làm việc chủ uểy của bánh đà là lỗ côn lắp với trục, ngoài ra cũn cú 3 lỗ 10 cách đều là nơi nắp puli. Vỡ vậy cần đảm bảo các yêu cầu:

    + Độ đảo hướng kính của 425 với lỗ cụn khụng quỏ 0.1mm.

    + Độ đảo của hai mặt đầu với đường tâm lỗ côn không quá 0.1mm.

    + Sai lệch giữa đường tâm rónh then với đường tâm lỗ côn không quá 0.1mm, xiên 0.025mm.

    + Độ không đồng tâm giữa 144 và lỗ cụn khụng quỏ 0.1mm.

3. Xác định dạng sản xuất.

+ Sản lượng hàng năm của chi tiết được xác định theo công thức sau đây:

                            N = N1m(1 + /100)

Trong đó:

N   : Sè chi tiết được sản xuất trong một năm.

N1  :  Số sản phẩm (số máy) được sản xuất trong một năm.

m  :  Sè chi tiết trong một sản phẩm, ở đây m=1.

            :  Sè chi tiết được chế tạo thêm để dự trữ (5% đến 7%) 

             chọn  = 6%

Ta xột thờm % phế phẩm  = 3%  6%, chọn  = 4%, lúc đó :

                           N = N1.m(1 + )

Thay số ta cú:

...M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: