ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP - ĐỀ TÀI CHUNG CƯ CAO TẦNG CT4 - VIMECO - NGUYỄN CHÁNH - TRUNG HÒA (FULL BẢN VẼ)DANH MỤC BẢN VẼ

STT DANH MỤC BẢN VẼ SỐ HIỆU

1 DANH MỤC BẢN VẼ A

PHẦN I: KIẾN TRÚC

A-01 2 PHỐI CẢNH KIẾN TRÚC

A-02 3 MẶT CẮT KIẾN TRÚC

A-03 4 KIẾN TRÚC TẦNG 1

A-04 5 KIẾN TRÚC VĂN PHÒNG

A-05 6 KIẾN TRÚC CĂN HỘ
A-06 7 KIẾN TRÚC MÁI

PHẦN II: KẾT CẤU

S-01 8 MÔ HÌNH KẾT CẤU

S-02 9 KẾT CẤU HẦM B3

S-03 10 KẾT CẤU TẦNG 1

S-04 11 KẾT CẤU TẦNG ĐIỂN HÌNH

S-05 12 KẾT CẤU TẦNG 6, TẦNG MÁI

THÉP SÀN LỚP DƯỚI

THÉP SÀN LỚP TRÊN

CẤU TẠO THANG BỘ ĐIỂN HÌNH

16 S-09 CHI TIẾT DẦM

17 S-10 CHI TIẾT DẦM

18 S-11 CHI TIẾT CỘT

S-12 CHI TIẾT VÁCH

PHẦN III: NỀN MÓNG

F-01 MÔ HÌNH KẾT CẤU MÓNG

F-02 KẾT CẤU MÓNG

F-03 CHI TIẾT ĐÀI, CỌC

STT DANH MỤC BẢN VẼ SỐ HIỆU

TC-02

BPTC TƯỜNG BARRETTE

BỐ TRÍ ĐỊNH VỊ KINGPOST

MẶT BẰNG BỐ TRÍ SÀN ĐẠO

CÔNG TÁC ĐÀO ĐẤT

MẶT BẰNG PHÂN KHU THI CÔNG

ĐÀO ĐẤT - SEMITOPDOWN

PHÂN KHU THI CÔNG BT MÓNG

THI CÔNG BÊ TÔNG MÓNG

THI CÔNG TẦNG HẦM

THI CÔNG TẦNG HẦM

THI CÔNG TẦNG HẦM

PHẦN VI: THI CÔNG

BIỆN PHÁP THI CÔNG CỌC TC-01

S-13 CHI TIẾT VÁCH

CẤU TẠO TƯỜNG VÂY ĐIỂN HÌNH

QUY TRÌNH THI CÔNG TẦNG HẦM

ĐÀO ĐẤT - SEMITOPDOWN

ĐÀO ĐẤT - SEMITOPDOWN

ĐÀO ĐẤT - SEMITOPDOWN

ĐÀO ĐẤT - SEMITOPDOWN

THI CÔNG BÊ TÔNG MÓNG

THI CÔNG BÊ TÔNG MÓNG

THI CÔNG TẦNG HẦM

THI CÔNG TẦNG HẦM

THI CÔNG CỐP PHA NHÔM

VẬN CHUYỂN VÀ BAO CHE

THI CÔNG CỐP PHA NHÔM

THI CÔNG CỐP PHA NHÔM

TMB THI CÔNG PHẦN NGẦM

3D TMB THI CÔNG PHẦN NGẦM

TMB THI CÔNG PHẦN THÂN

3D TMB THI CÔNG PHẦN THÂN

TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)DANH MỤC BẢN VẼ

STT DANH MỤC BẢN VẼ SỐ HIỆU

1 DANH MỤC BẢN VẼ A

PHẦN I: KIẾN TRÚC

A-01 2 PHỐI CẢNH KIẾN TRÚC

A-02 3 MẶT CẮT KIẾN TRÚC

A-03 4 KIẾN TRÚC TẦNG 1

A-04 5 KIẾN TRÚC VĂN PHÒNG

A-05 6 KIẾN TRÚC CĂN HỘ
A-06 7 KIẾN TRÚC MÁI

PHẦN II: KẾT CẤU

S-01 8 MÔ HÌNH KẾT CẤU

S-02 9 KẾT CẤU HẦM B3

S-03 10 KẾT CẤU TẦNG 1

S-04 11 KẾT CẤU TẦNG ĐIỂN HÌNH

S-05 12 KẾT CẤU TẦNG 6, TẦNG MÁI

THÉP SÀN LỚP DƯỚI

THÉP SÀN LỚP TRÊN

CẤU TẠO THANG BỘ ĐIỂN HÌNH

16 S-09 CHI TIẾT DẦM

17 S-10 CHI TIẾT DẦM

18 S-11 CHI TIẾT CỘT

S-12 CHI TIẾT VÁCH

PHẦN III: NỀN MÓNG

F-01 MÔ HÌNH KẾT CẤU MÓNG

F-02 KẾT CẤU MÓNG

F-03 CHI TIẾT ĐÀI, CỌC

STT DANH MỤC BẢN VẼ SỐ HIỆU

TC-02

BPTC TƯỜNG BARRETTE

BỐ TRÍ ĐỊNH VỊ KINGPOST

MẶT BẰNG BỐ TRÍ SÀN ĐẠO

CÔNG TÁC ĐÀO ĐẤT

MẶT BẰNG PHÂN KHU THI CÔNG

ĐÀO ĐẤT - SEMITOPDOWN

PHÂN KHU THI CÔNG BT MÓNG

THI CÔNG BÊ TÔNG MÓNG

THI CÔNG TẦNG HẦM

THI CÔNG TẦNG HẦM

THI CÔNG TẦNG HẦM

PHẦN VI: THI CÔNG

BIỆN PHÁP THI CÔNG CỌC TC-01

S-13 CHI TIẾT VÁCH

CẤU TẠO TƯỜNG VÂY ĐIỂN HÌNH

QUY TRÌNH THI CÔNG TẦNG HẦM

ĐÀO ĐẤT - SEMITOPDOWN

ĐÀO ĐẤT - SEMITOPDOWN

ĐÀO ĐẤT - SEMITOPDOWN

ĐÀO ĐẤT - SEMITOPDOWN

THI CÔNG BÊ TÔNG MÓNG

THI CÔNG BÊ TÔNG MÓNG

THI CÔNG TẦNG HẦM

THI CÔNG TẦNG HẦM

THI CÔNG CỐP PHA NHÔM

VẬN CHUYỂN VÀ BAO CHE

THI CÔNG CỐP PHA NHÔM

THI CÔNG CỐP PHA NHÔM

TMB THI CÔNG PHẦN NGẦM

3D TMB THI CÔNG PHẦN NGẦM

TMB THI CÔNG PHẦN THÂN

3D TMB THI CÔNG PHẦN THÂN

TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: