SÁCH - Giảng trình biên dịch và phiên dịch tiếng Anh = Course in translation and interpretation of English (Dương Ngọc Dũng)


Đây là giáo trình biên dịch và phiên dịch Anh ngữ dành cho người đã có ít nhất bằng cử nhân Anh văn hay số điểm TOEFL 550. Giáo trình chủ yếu tập trung nâng cao kiến thức cho những người muốn đi chuyên sâu trong lãnh vực biên/phiên dịch. Ngày nay, trên thị trường văn hóa phẩm có nhiều những sản phẩm biên soạn cẩu thả, in ấn vội vàng để đáp ứng nhu cầu người tiêu thụ, thì hầu hết các tác giả biên soạn sách học tiếng Anh đều tập trung viết các loại sách căn bản hay luyện thi các chứng chỉ ngoại ngữ. Trong bối cảnh đó, cuốn giáo trình cao cấp này là một sản phẩm duy nhất trong thể loại của nó. Đối tượng phục vụ của giáo trình này là học viên trong các lớp đào tạo biên dịch và phiên dịch hoặc những người cần rèn luyện kỹ năng biên dịch và phiên dịch Anh ngữ.


Tập giáo trình được xây dựng theo hai nguyên tắc:

1) Tất cả các đoạn trính dẫn đều trính từ văn bản chuyên ngành, không phải trích lại từ sách giáo khoa dạy tiếng Anh.

2) Học viên không phải chỉ học ngôn ngữ, mà còn phải nắm vững các khái niệm thuộc văn hóa, xã

hội, tôn giáo, tư tưởng triết học, văn học, kinh tế, pháp lý, thậm chí cả an ninh quốc phòng và quan hệ quốc tế. Do đó, các đoạn văn trích dịch phải đồng thời đóng vai trò cung cấp thông tin về mọi lĩnh vực đa dạng trong đời sống xã hội các quốc gia phương Tây.

Về nội dung cuốn sách gồm hai phần

Phần 1. Bao gồm tất cả 15 đơn vị, mỗi đơn vị chia ra 3 tiểu mục, mỗi tiểu mục có 10 câu làm bài tập biên dịch và phiên dịch.

Phần 2. Một danh mục tóm tắt các thuật ngữ có nhắc đến trong 15 đơn vị dùng để tra cứu nhanh gọn.LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1ĐẶT MUA SÁCH LUYỆN DỊCH VIỆT ANH NGAY TẠI ĐÂY > > >
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)


Đây là giáo trình biên dịch và phiên dịch Anh ngữ dành cho người đã có ít nhất bằng cử nhân Anh văn hay số điểm TOEFL 550. Giáo trình chủ yếu tập trung nâng cao kiến thức cho những người muốn đi chuyên sâu trong lãnh vực biên/phiên dịch. Ngày nay, trên thị trường văn hóa phẩm có nhiều những sản phẩm biên soạn cẩu thả, in ấn vội vàng để đáp ứng nhu cầu người tiêu thụ, thì hầu hết các tác giả biên soạn sách học tiếng Anh đều tập trung viết các loại sách căn bản hay luyện thi các chứng chỉ ngoại ngữ. Trong bối cảnh đó, cuốn giáo trình cao cấp này là một sản phẩm duy nhất trong thể loại của nó. Đối tượng phục vụ của giáo trình này là học viên trong các lớp đào tạo biên dịch và phiên dịch hoặc những người cần rèn luyện kỹ năng biên dịch và phiên dịch Anh ngữ.


Tập giáo trình được xây dựng theo hai nguyên tắc:

1) Tất cả các đoạn trính dẫn đều trính từ văn bản chuyên ngành, không phải trích lại từ sách giáo khoa dạy tiếng Anh.

2) Học viên không phải chỉ học ngôn ngữ, mà còn phải nắm vững các khái niệm thuộc văn hóa, xã

hội, tôn giáo, tư tưởng triết học, văn học, kinh tế, pháp lý, thậm chí cả an ninh quốc phòng và quan hệ quốc tế. Do đó, các đoạn văn trích dịch phải đồng thời đóng vai trò cung cấp thông tin về mọi lĩnh vực đa dạng trong đời sống xã hội các quốc gia phương Tây.

Về nội dung cuốn sách gồm hai phần

Phần 1. Bao gồm tất cả 15 đơn vị, mỗi đơn vị chia ra 3 tiểu mục, mỗi tiểu mục có 10 câu làm bài tập biên dịch và phiên dịch.

Phần 2. Một danh mục tóm tắt các thuật ngữ có nhắc đến trong 15 đơn vị dùng để tra cứu nhanh gọn.LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1ĐẶT MUA SÁCH LUYỆN DỊCH VIỆT ANH NGAY TẠI ĐÂY > > >
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: