SÁCH - Giáo trình tham khảo các phương pháp gia công chế tạo vật liệu Polymer (Hà Thúc Chí Nhân & Vũ Tiến Trung)Giáo trình được biên sợn với mục đích trang bị các thông tin tổng quát về ngành Nhựa của thế giới cũng như tại Việt Nam về sự phát triển, sự phân loại và tính ứng dụng thương mại của các sản phẩm từ các loại nhựa phổ biển. Đồng thời, cuốn sách cũng tập trung cung cấp kiến thức cơ bản về các công nghệ và quy trình gia công cho các loại nhựa nhiệt rắn và nhiệt dẻo.ĐẶT MUA SÁCH PP GIA CÔNG CHẾ TẠO VL POLYME NGAY TẠI ĐÂY > > >
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)Giáo trình được biên sợn với mục đích trang bị các thông tin tổng quát về ngành Nhựa của thế giới cũng như tại Việt Nam về sự phát triển, sự phân loại và tính ứng dụng thương mại của các sản phẩm từ các loại nhựa phổ biển. Đồng thời, cuốn sách cũng tập trung cung cấp kiến thức cơ bản về các công nghệ và quy trình gia công cho các loại nhựa nhiệt rắn và nhiệt dẻo.ĐẶT MUA SÁCH PP GIA CÔNG CHẾ TẠO VL POLYME NGAY TẠI ĐÂY > > >
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: