SÁCH - PHONG TRÀO NÔNG DÂN VIỆT NAM NỮA ĐẦU THẾ KỶ XIX (Nguyễn Phan Quang)Các cuộc khởi nghĩa chống ách thống trị nhà Nguyễn. Năm 1802, khi nhà Nguyễn thay thế nhà Tây Sơn, phong trào phản kháng vẫn nổi lên khắp nơi. Ở Sơn Nam có bài “Tố khuất khúc” nói lên nỗi đau khổ của nông dân. Năm 1803, khởi đầu là cuộc khởi nghiã ở Kinh Môn (Hải Dương), sau đó, phong trào bùng nổ nhiều nơi ở Bắc Thành và liên tục trong nhiều năm. Khoảng những năm 30, 40, phong trào nông dân Nam Kỳ chống đối chính quyền cũng xuất hiện ngày càng nhiều. 

Theo “Đại Nam thực lục”, chỉ tính từ thời Gia Long (1802) đến cuối đời Tự Đức (1883) có hơn 300 cuộc khởi nghĩa lớn nhỏ. Tiêu biểu là khởi nghĩa của Vũ Đình Lục ở Nam Định, Nguyễn Đức Khoa ở Bắc Ninh, Lê Trần Quyền ở Sơn Tây, Nguyễn Hữu Tạo ở Nghệ An. Đặc biệt có một số cuộc khởi nghĩa lớn gây nhiều tổn thất cho triều đình như của Phan Bá Vành, Cao Bá Quát, Lâm Xâm.ĐẶT MUA SÁCH PHONG TRÀO NÔNG DÂN VIỆT NAM NGAY TẠI ĐÂY > > >
LINK DOWNLOAD


LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)Các cuộc khởi nghĩa chống ách thống trị nhà Nguyễn. Năm 1802, khi nhà Nguyễn thay thế nhà Tây Sơn, phong trào phản kháng vẫn nổi lên khắp nơi. Ở Sơn Nam có bài “Tố khuất khúc” nói lên nỗi đau khổ của nông dân. Năm 1803, khởi đầu là cuộc khởi nghiã ở Kinh Môn (Hải Dương), sau đó, phong trào bùng nổ nhiều nơi ở Bắc Thành và liên tục trong nhiều năm. Khoảng những năm 30, 40, phong trào nông dân Nam Kỳ chống đối chính quyền cũng xuất hiện ngày càng nhiều. 

Theo “Đại Nam thực lục”, chỉ tính từ thời Gia Long (1802) đến cuối đời Tự Đức (1883) có hơn 300 cuộc khởi nghĩa lớn nhỏ. Tiêu biểu là khởi nghĩa của Vũ Đình Lục ở Nam Định, Nguyễn Đức Khoa ở Bắc Ninh, Lê Trần Quyền ở Sơn Tây, Nguyễn Hữu Tạo ở Nghệ An. Đặc biệt có một số cuộc khởi nghĩa lớn gây nhiều tổn thất cho triều đình như của Phan Bá Vành, Cao Bá Quát, Lâm Xâm.ĐẶT MUA SÁCH PHONG TRÀO NÔNG DÂN VIỆT NAM NGAY TẠI ĐÂY > > >
LINK DOWNLOAD


LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: