SÁCH - Sổ tay kỹ thuật đóng tàu thủy - Full Tập 1+ 2 + 3 (Nguyễn Đức Ân, Hồ Quang Long, Dương Đình Nguyên)Danh sách các tài liệu công nghệ đóng tàu bằng tiếng Việt đã xuất bản: 


1. KuzmenkoV.K.,Fedorov N.A.,Frid E.G. ,Đỗ Thái Bình dịch

Sổ tay của người lắp ráp tàu thủy

Khoa học và kỹ thuật Hà Nội 1977


2. Nguyễn Đức Ân, Hồ Quang Long, Dương Đình Nguyên

Sổ tay kỹ thuật đóng tàu thủy. T.1,2, 3

Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội 1982


3. Benkovsky Đ.Đ ,Đỗ Thái Bình,Hồ Quang Long,Ngô Cân dịch

Công nghệ sửa chữa tàu thủy

Khoa học kỹ thuật Hà Nội 1984


4. Nguyễn Văn Phổ

Công nghệ đóng và sửa chữa vỏ tàu thép

Trường Trung học đường thủy tháng 7-1985


5. Nguyễn Minh Tân;Nguyễn Văn Chí;Lê Hữu Chương.Đọc duyệt :Nguyễn Đức Lâm,Nguyễn Văn Thịnh ;Mai Văn Kô;Đào Quốc Ấn Trường Công nghệ Cơ khí Đóng tàu I

Công nghệ đóng mới và sửa chữa vỏ tàu thép

Giao thông Vận tải,Hà nội 1986. - 321tr ; khổ 19cm.


6. Nguyễn Văn Hân - Ngô Hồng Quân

Công nghệ đóng mới tàu thủy (giáo trình)

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam-Hải Phòng


Một loạt các tài liệu tổng kết công nghệ của Cục Cơ Khí, tiền thân của Vinashin, in roneo trong các năm 1966-1975 về các vấn đề: Phóng dạng,Hàn chân vịt, sơn tàu thủy

Qua bảng tổn hợp tài liệu trên, chúng ta thấy rằng hiện nay ,đang rất thiếu những sách công cụ giúp cho những người làm công tác đóng tàu, quản lý tàu tra cứu. Kiểm tra các tài liệu có liên quan tới vấn đề này , chúng tôi thấy nổi bật có những cuốn sách:


1/ Richard L.Storch,Howard M. Bunch, Richard C. Moore - Ship Production do SNAME xuất bản 2007


2/D.J.Eyres –Ship Construction do Heinemann và Butterworth xuất bản lần thứ 6 năm 2007


3/Thomas Lamb chủ biên –Ship Design and Construction –SNAME xuất bản 2007


4/船体工艺手册 黄浩主编 陈建亮, 李良钧, 袁善达,陈洁群,李启光,程金星 国防工业出版社 1989 Sổ Tay Công Nghệ Đóng Tàu do Hoàng Hạo chủ biên với nhóm biên soạn gồm Trần Kiến Lượng, Lý Lương Quân, Viên Thiện Đạt, Trần Hạo Quần, Lý Khởi Quang,Trình Kim Tinh nhà xuất bản Công Nghiệp Quốc Phòng Bắc Kinh Trung Quốc xuất bản năm 1989


Trong bốn cuốn sách nói trên, cả ba cuốn trên là những giáo trình công phu ,được biên soạn bởi tập thể những nhà nghiên cứu công nghệ tập hợp quanh Hội Đóng Tàu Hoa Kỳ SNAME, phản ánh những thành quả công nghệ Âu Mỹ Nhật mới nhất. Chỉ có cuốn thứ ba, với độ dày 1300 trang thực sự là một cuốn cẩm nang, phản ánh trình độ công nghệ đóng tàu của Trung Quốc và thế giới vào cuối những năm 80 của thế kỷ trước. Để phục vụ cho hiện đại hóa công nghiệp đóng tàu,Trung Quốc đã tập hợp cả một ban biên tập từ nhiều nhà máy, đặc biệt là những nhà máy quân đội hay dân sự phục vụ cho quốc phòng ,với những nghiên cứu về Âu Mỹ mới nhất lúc bấy giờ,đưa các vấn đề áp dụng CAD/CAM, máy CNC ,công nghệ nhóm ,các máy trắc đạc …vào trong đóng tàu.ĐẶT MUA SÁCH KỸ THUẬT ĐÓNG TÀU THỦY NGAY TẠI ĐÂY > > >

LINK DOWNLOAD - TẬP 1 (TÀI LIỆU VIP MEMBER)


LINK DOWNLOAD - TẬP 2 (TÀI LIỆU VIP MEMBER)


LINK DOWNLOAD - TẬP 3 (TÀI LIỆU VIP MEMBER)Danh sách các tài liệu công nghệ đóng tàu bằng tiếng Việt đã xuất bản: 


1. KuzmenkoV.K.,Fedorov N.A.,Frid E.G. ,Đỗ Thái Bình dịch

Sổ tay của người lắp ráp tàu thủy

Khoa học và kỹ thuật Hà Nội 1977


2. Nguyễn Đức Ân, Hồ Quang Long, Dương Đình Nguyên

Sổ tay kỹ thuật đóng tàu thủy. T.1,2, 3

Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội 1982


3. Benkovsky Đ.Đ ,Đỗ Thái Bình,Hồ Quang Long,Ngô Cân dịch

Công nghệ sửa chữa tàu thủy

Khoa học kỹ thuật Hà Nội 1984


4. Nguyễn Văn Phổ

Công nghệ đóng và sửa chữa vỏ tàu thép

Trường Trung học đường thủy tháng 7-1985


5. Nguyễn Minh Tân;Nguyễn Văn Chí;Lê Hữu Chương.Đọc duyệt :Nguyễn Đức Lâm,Nguyễn Văn Thịnh ;Mai Văn Kô;Đào Quốc Ấn Trường Công nghệ Cơ khí Đóng tàu I

Công nghệ đóng mới và sửa chữa vỏ tàu thép

Giao thông Vận tải,Hà nội 1986. - 321tr ; khổ 19cm.


6. Nguyễn Văn Hân - Ngô Hồng Quân

Công nghệ đóng mới tàu thủy (giáo trình)

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam-Hải Phòng


Một loạt các tài liệu tổng kết công nghệ của Cục Cơ Khí, tiền thân của Vinashin, in roneo trong các năm 1966-1975 về các vấn đề: Phóng dạng,Hàn chân vịt, sơn tàu thủy

Qua bảng tổn hợp tài liệu trên, chúng ta thấy rằng hiện nay ,đang rất thiếu những sách công cụ giúp cho những người làm công tác đóng tàu, quản lý tàu tra cứu. Kiểm tra các tài liệu có liên quan tới vấn đề này , chúng tôi thấy nổi bật có những cuốn sách:


1/ Richard L.Storch,Howard M. Bunch, Richard C. Moore - Ship Production do SNAME xuất bản 2007


2/D.J.Eyres –Ship Construction do Heinemann và Butterworth xuất bản lần thứ 6 năm 2007


3/Thomas Lamb chủ biên –Ship Design and Construction –SNAME xuất bản 2007


4/船体工艺手册 黄浩主编 陈建亮, 李良钧, 袁善达,陈洁群,李启光,程金星 国防工业出版社 1989 Sổ Tay Công Nghệ Đóng Tàu do Hoàng Hạo chủ biên với nhóm biên soạn gồm Trần Kiến Lượng, Lý Lương Quân, Viên Thiện Đạt, Trần Hạo Quần, Lý Khởi Quang,Trình Kim Tinh nhà xuất bản Công Nghiệp Quốc Phòng Bắc Kinh Trung Quốc xuất bản năm 1989


Trong bốn cuốn sách nói trên, cả ba cuốn trên là những giáo trình công phu ,được biên soạn bởi tập thể những nhà nghiên cứu công nghệ tập hợp quanh Hội Đóng Tàu Hoa Kỳ SNAME, phản ánh những thành quả công nghệ Âu Mỹ Nhật mới nhất. Chỉ có cuốn thứ ba, với độ dày 1300 trang thực sự là một cuốn cẩm nang, phản ánh trình độ công nghệ đóng tàu của Trung Quốc và thế giới vào cuối những năm 80 của thế kỷ trước. Để phục vụ cho hiện đại hóa công nghiệp đóng tàu,Trung Quốc đã tập hợp cả một ban biên tập từ nhiều nhà máy, đặc biệt là những nhà máy quân đội hay dân sự phục vụ cho quốc phòng ,với những nghiên cứu về Âu Mỹ mới nhất lúc bấy giờ,đưa các vấn đề áp dụng CAD/CAM, máy CNC ,công nghệ nhóm ,các máy trắc đạc …vào trong đóng tàu.ĐẶT MUA SÁCH KỸ THUẬT ĐÓNG TÀU THỦY NGAY TẠI ĐÂY > > >

LINK DOWNLOAD - TẬP 1 (TÀI LIỆU VIP MEMBER)


LINK DOWNLOAD - TẬP 2 (TÀI LIỆU VIP MEMBER)


LINK DOWNLOAD - TẬP 3 (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: