SÁCH - Sổ tay thiết kế tàu thủy (Hồ Quang Long) FullQuyển sách Sổ tay thiết kế tàu thủy do Hồ Quang Long biên soạn gồm 8 chương, trong đó 5 chương đầu bao gồm các chương về phương pháp thiết kế, lựa chọn kích thước chủ yếu và các hệ số hình dàng thân tàu, các chương còn lại trình bày về tính ổn định, sức cản và thiết bị đẩy.

Sách có những nội dung chính sau: Thiết kế tổng thể: Nhiệm vụ và phương pháp thiết kế, bố trí chung toàn tàu, hình dáng thân tàu. Tính toán tĩnh lực học và động lực học thân tàu: các yếu tố tĩnh thủy lực của thân tàu, tính ổn định, sức cản, thiết bị đẩy.


ĐẶT MUA SÁCH KỸ THUẬT ĐÓNG TÀU THỦY NGAY TẠI ĐÂY > > >

LINK DOWNLOAD


LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)Quyển sách Sổ tay thiết kế tàu thủy do Hồ Quang Long biên soạn gồm 8 chương, trong đó 5 chương đầu bao gồm các chương về phương pháp thiết kế, lựa chọn kích thước chủ yếu và các hệ số hình dàng thân tàu, các chương còn lại trình bày về tính ổn định, sức cản và thiết bị đẩy.

Sách có những nội dung chính sau: Thiết kế tổng thể: Nhiệm vụ và phương pháp thiết kế, bố trí chung toàn tàu, hình dáng thân tàu. Tính toán tĩnh lực học và động lực học thân tàu: các yếu tố tĩnh thủy lực của thân tàu, tính ổn định, sức cản, thiết bị đẩy.


ĐẶT MUA SÁCH KỸ THUẬT ĐÓNG TÀU THỦY NGAY TẠI ĐÂY > > >

LINK DOWNLOAD


LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: