SÁCH - Sổ tay thợ máy tàu thủy, Trần Hữu NghịĐể bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và những trang thiết bị máy móc lắp trên tàu thủy, đăng kiểm ở mỗi nước có những yêu cầu khác nhau, do trình độ tiến bộ khoa học kỹ thuật quyết định. Hầu hết các đăng kiểm trên thế giới như Việt Nam, Liên Xô, Cộng hòa dân chủ Đức, Ba Lan, Anh, Pháp, Mỹ... đều có những đòi hỏi giống nhau về những tài liệu, những thông số kỹ thuật chủ yếu của trang thiết bị máy chính, máy phụ, các hệ thống của tổ hợp máy, để theo dõi, kiềm tra.

Dựa trên cơ sở tài liệu gốc, những thông số kỹ thuật cơ bản của từng trang thiết bị, tình trạng kỹ thuật hiện tại, đăng kiểm cấp giấy phép hoạt động gia hạn thêm hoặc đính chỉ, bắt phải cho thiết bị ngừng hoạt động v.v...LINK DOWNLOAD


LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)Để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và những trang thiết bị máy móc lắp trên tàu thủy, đăng kiểm ở mỗi nước có những yêu cầu khác nhau, do trình độ tiến bộ khoa học kỹ thuật quyết định. Hầu hết các đăng kiểm trên thế giới như Việt Nam, Liên Xô, Cộng hòa dân chủ Đức, Ba Lan, Anh, Pháp, Mỹ... đều có những đòi hỏi giống nhau về những tài liệu, những thông số kỹ thuật chủ yếu của trang thiết bị máy chính, máy phụ, các hệ thống của tổ hợp máy, để theo dõi, kiềm tra.

Dựa trên cơ sở tài liệu gốc, những thông số kỹ thuật cơ bản của từng trang thiết bị, tình trạng kỹ thuật hiện tại, đăng kiểm cấp giấy phép hoạt động gia hạn thêm hoặc đính chỉ, bắt phải cho thiết bị ngừng hoạt động v.v...LINK DOWNLOAD


LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: