SÁCH - Vật liệu kĩ thuật nhiệt và kĩ thuật lạnh Full (Nguyễn Đức Lợi & Các TG)Kĩ thuật nhiệt và kĩ thuật lạnh là ngành khoa học nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và ứng dụng các hệ thống cung cấp nhiệt, các thiết bị sấy, các thiết bị trao đổi nhiệt, các loại lò công nghiệp, lò hơi, các thiết bị biến đổi nâng lượng nhiệt, các loại máy và thiết bị lạnh, các máy và hệ thống thông gió, lọc bụi và điều hòa không khí.

Tuổi thọ, độ tin cậy, giá vận hành, hiệu quả kinh tế của thiết bị nhiệt và lạnh phụ thuộc rất nhiều vào vật liệu chế tạo và vật liệu phụ. Máy và thiết bị sản xuất trong nước có tuổi thọ, độ tin cậy và hiệu quả kinh tế chưa cao vì chưa bảo đảm được các yêu cầu về vật liệu. Máy và thiết bị nhập ngoại bị xuống cấp nhanh chóng cũng do sử dụng các vật liệu không đúng trong quá trình vận hành, bảo dưỡng trong đại tu và trong việc sản xuất các chi tiết thay thế.

Bởi vậy, việc sử dụng đúng vật liệu chế tạo, vật liệu thay thế, vật liệu phụ (dàn lạnh, chất hút ẩm trong hệ thống lạnh chằng hạn) là rất quan trọng.

Giáo trình "Vật liệu kĩ thuật nhiệt và kĩ thuật lạnh" nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các loại vật liệu thường dùng trong ngành. Giáo trình gồm 3 phần.


Phần I: Vật liệu kĩ thuật nhiệt gồm vật liệu chịu lửa, vật liệu cách nhiệt, vữa và bê tông chịu lửa, vật liệu kim loại.

Phần II: Vật liệu kĩ thuật lạnh bao gồm vật liệu kim loại và phi kim loại chế tạo máy và thiết bị lạnh, vật liệu cách nhiệt lạnh, các chất hút ẩm và dầu bôi trơn.

Phan III: Vật liệu compozit, đây là dạng vật liệu mới dược ứng dụng rất rộng rãi trong các ngành hàng không vũ trụ, giao thông vận tải..., và hiện đang được nghiên cứu ứng dụng trong kĩ thuật nhiệt và lạnh.


Giáo trình dùng cho sinh viên ngành Máy lạnh và Thiết bị nhiệt nhưng cũng có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho các ngành liên quan như nhiệt điện, cơ khí, hóa chất, luyện kim, máy thực phẩm v.v.


Phân công biên soạn : 


Phần I : GVC-PTS Vũ Diễm Hương

Phần II : PGS-PTS Nguyễn Đức Lợi

Phần III : PGS-PTS Nguyễn Khắc XươngPhần II: VẬT LIỆU KĨ THUẬT LẠNH

Trang


Chương 5 - VẬT LIỆU CHẾ TẠO MAY VÀ THIẾT BỊ

 


5.1. Vật liệu kim loại

179


5.1.1. Tính phù hợp hóa học

180


5.1.2. Sự phụ thuộc của các tính chất cơ lí của vật liệu

185


vào độ lạnh

 


5.2. Vật liệu phi kim loại

194


5.2.1. Độ bền hóa học

194


5.2.2. Tính chất vật lí và cơ học

197


5.2.3. Vật liệu phi kim loại khác

200


Chương 6 - VẬT LIỆU CÁCH NHIỆT LẠNH

 


6.1. Đại cương

200


6.2. Một số phương pháp cách nhiệt lạnh

202


6.2.1. Cách nhiệt bằng bọt xốp

202


6.2.2. Cách nhiệt bằng điền đẩy, nhét đầy

202


6.2.3. Phương pháp cách nhiệt lạnh chân không

203


6.3. Các tính chất của vật liệu cách nhiệt

204


6.3.1. Các yêu cầu đối với vật cách nhiệt lạnh

204


6.3.2. Hệ số dẫn nhiệt

205


6.3.3. Tính chất của vật liệu đối vối độ ẩm và độ khuếch tán ầm

212


6.3.4. Một số tính chất khác

216


6.4. Một số vật liệu thông dụng

218


6.4.1. Vật liệu xây dựng

218


6.4.2. Vật liệu cách nhiệt

221


6.4.3. Vật liệu cách ẩm

224


6.5. Các phương pháp cách ầm

225


6.6. Cấu trúc cách nhiệt

229


6.7. Độ dầy cách nhiệt

231


Chương 7 - VẬT LIỆU HÚT ẨM

 


7.1. Đại cương

233


7.2. Các vật liệu hút ẩm chính

234


Chương 8 - DẦU BÔI TRƠN

 


8.1. Đại cương

240


8.1.1. Nhiệm vụ của dầu bôi trơn

240


8.1.2. Yêu cầu đối với bôi trơn

240


8.1.3. Phân loại

241


8.2. Các tính chất cơ bản

242


8.3. Các đặc tính riêng biệt của dầu lạnh

252


8.3.1. Tính ổn định với môi chất lạnh

252


8 3.2. Nhiệt độ vẩn đục

252


8.3.3. Sự hòa tan dầu với môi chất lạnh

253


8.3.4. Đổ thị cân bằng pha lóng - hơi

256


8.3.5. Độ nhớt của hỗn hợp

257


8.3.6. Độ lưu động cùa hỗn hợp

258


8.4. Sử dụng dầu lạnh

259


8.4.1. Đại cương

259


8.4.2. Sừ dụng dầu trong máy lạnh amoniắc

264


8.4.3. Sừ dụng dầu trong các máy lạnh freon

265


8.4.4. Ảnh hưởng cùa tính hòa tan dầu trong môi chất

266


lạnh đến sự làm việc của máy lạnh

 


8.4.5. Tái sinh dầu bôi trơn

268


PHẨN III

 


VẬT LIỆU COMPOZIT

 


9 - VẬT LIỆU COMPOZIT

 


9.1. Khái niệm và phân loại

270


9.1.1. Định nghĩa compozit

270


9.1.2. Phân loại compozit

272


9.2. Hóa bền trong compozit cốt sợi

273


9.2.1. Ảnh hưởng của hàm lượng cốt

275


9.2.2. Ảnh hưởng của chiều dài cốt sợi

275


9.3. Compozit cốt sợi không liên tục

280


9.3.1. Ảnh hưởng cùa hàm lượng cốt

280


9.3.2. Ảnh hưỏng cùa sự dịnh hướng cốt

281


9.4. Một số dạng cốt sợi

283


9.4.1. Râu đơn tinh thể

283


9.4.2. Sợi cốt

284


9.5. Lựa chọn và ứng dụng vật liệu compozit

286


9.5.1. Các chỉ tiêu để chọn vật liệu

287


9.5.2. Ứng dụng vật liệu compozit

291


Tài liệu tham khảo

294


Mục lụcĐẶT MUA SÁCH KỸ THUẬT NHIỆT LẠNH NGAY TẠI ĐÂY > > >

LINK DOWNLOAD - BẢN 1995


LINK DOWNLOAD - BẢN 2021 (TÀI LIỆU VIP MEMBER)Kĩ thuật nhiệt và kĩ thuật lạnh là ngành khoa học nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và ứng dụng các hệ thống cung cấp nhiệt, các thiết bị sấy, các thiết bị trao đổi nhiệt, các loại lò công nghiệp, lò hơi, các thiết bị biến đổi nâng lượng nhiệt, các loại máy và thiết bị lạnh, các máy và hệ thống thông gió, lọc bụi và điều hòa không khí.

Tuổi thọ, độ tin cậy, giá vận hành, hiệu quả kinh tế của thiết bị nhiệt và lạnh phụ thuộc rất nhiều vào vật liệu chế tạo và vật liệu phụ. Máy và thiết bị sản xuất trong nước có tuổi thọ, độ tin cậy và hiệu quả kinh tế chưa cao vì chưa bảo đảm được các yêu cầu về vật liệu. Máy và thiết bị nhập ngoại bị xuống cấp nhanh chóng cũng do sử dụng các vật liệu không đúng trong quá trình vận hành, bảo dưỡng trong đại tu và trong việc sản xuất các chi tiết thay thế.

Bởi vậy, việc sử dụng đúng vật liệu chế tạo, vật liệu thay thế, vật liệu phụ (dàn lạnh, chất hút ẩm trong hệ thống lạnh chằng hạn) là rất quan trọng.

Giáo trình "Vật liệu kĩ thuật nhiệt và kĩ thuật lạnh" nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các loại vật liệu thường dùng trong ngành. Giáo trình gồm 3 phần.


Phần I: Vật liệu kĩ thuật nhiệt gồm vật liệu chịu lửa, vật liệu cách nhiệt, vữa và bê tông chịu lửa, vật liệu kim loại.

Phần II: Vật liệu kĩ thuật lạnh bao gồm vật liệu kim loại và phi kim loại chế tạo máy và thiết bị lạnh, vật liệu cách nhiệt lạnh, các chất hút ẩm và dầu bôi trơn.

Phan III: Vật liệu compozit, đây là dạng vật liệu mới dược ứng dụng rất rộng rãi trong các ngành hàng không vũ trụ, giao thông vận tải..., và hiện đang được nghiên cứu ứng dụng trong kĩ thuật nhiệt và lạnh.


Giáo trình dùng cho sinh viên ngành Máy lạnh và Thiết bị nhiệt nhưng cũng có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho các ngành liên quan như nhiệt điện, cơ khí, hóa chất, luyện kim, máy thực phẩm v.v.


Phân công biên soạn : 


Phần I : GVC-PTS Vũ Diễm Hương

Phần II : PGS-PTS Nguyễn Đức Lợi

Phần III : PGS-PTS Nguyễn Khắc XươngPhần II: VẬT LIỆU KĨ THUẬT LẠNH

Trang


Chương 5 - VẬT LIỆU CHẾ TẠO MAY VÀ THIẾT BỊ

 


5.1. Vật liệu kim loại

179


5.1.1. Tính phù hợp hóa học

180


5.1.2. Sự phụ thuộc của các tính chất cơ lí của vật liệu

185


vào độ lạnh

 


5.2. Vật liệu phi kim loại

194


5.2.1. Độ bền hóa học

194


5.2.2. Tính chất vật lí và cơ học

197


5.2.3. Vật liệu phi kim loại khác

200


Chương 6 - VẬT LIỆU CÁCH NHIỆT LẠNH

 


6.1. Đại cương

200


6.2. Một số phương pháp cách nhiệt lạnh

202


6.2.1. Cách nhiệt bằng bọt xốp

202


6.2.2. Cách nhiệt bằng điền đẩy, nhét đầy

202


6.2.3. Phương pháp cách nhiệt lạnh chân không

203


6.3. Các tính chất của vật liệu cách nhiệt

204


6.3.1. Các yêu cầu đối với vật cách nhiệt lạnh

204


6.3.2. Hệ số dẫn nhiệt

205


6.3.3. Tính chất của vật liệu đối vối độ ẩm và độ khuếch tán ầm

212


6.3.4. Một số tính chất khác

216


6.4. Một số vật liệu thông dụng

218


6.4.1. Vật liệu xây dựng

218


6.4.2. Vật liệu cách nhiệt

221


6.4.3. Vật liệu cách ẩm

224


6.5. Các phương pháp cách ầm

225


6.6. Cấu trúc cách nhiệt

229


6.7. Độ dầy cách nhiệt

231


Chương 7 - VẬT LIỆU HÚT ẨM

 


7.1. Đại cương

233


7.2. Các vật liệu hút ẩm chính

234


Chương 8 - DẦU BÔI TRƠN

 


8.1. Đại cương

240


8.1.1. Nhiệm vụ của dầu bôi trơn

240


8.1.2. Yêu cầu đối với bôi trơn

240


8.1.3. Phân loại

241


8.2. Các tính chất cơ bản

242


8.3. Các đặc tính riêng biệt của dầu lạnh

252


8.3.1. Tính ổn định với môi chất lạnh

252


8 3.2. Nhiệt độ vẩn đục

252


8.3.3. Sự hòa tan dầu với môi chất lạnh

253


8.3.4. Đổ thị cân bằng pha lóng - hơi

256


8.3.5. Độ nhớt của hỗn hợp

257


8.3.6. Độ lưu động cùa hỗn hợp

258


8.4. Sử dụng dầu lạnh

259


8.4.1. Đại cương

259


8.4.2. Sừ dụng dầu trong máy lạnh amoniắc

264


8.4.3. Sừ dụng dầu trong các máy lạnh freon

265


8.4.4. Ảnh hưởng cùa tính hòa tan dầu trong môi chất

266


lạnh đến sự làm việc của máy lạnh

 


8.4.5. Tái sinh dầu bôi trơn

268


PHẨN III

 


VẬT LIỆU COMPOZIT

 


9 - VẬT LIỆU COMPOZIT

 


9.1. Khái niệm và phân loại

270


9.1.1. Định nghĩa compozit

270


9.1.2. Phân loại compozit

272


9.2. Hóa bền trong compozit cốt sợi

273


9.2.1. Ảnh hưởng của hàm lượng cốt

275


9.2.2. Ảnh hưởng của chiều dài cốt sợi

275


9.3. Compozit cốt sợi không liên tục

280


9.3.1. Ảnh hưởng cùa hàm lượng cốt

280


9.3.2. Ảnh hưỏng cùa sự dịnh hướng cốt

281


9.4. Một số dạng cốt sợi

283


9.4.1. Râu đơn tinh thể

283


9.4.2. Sợi cốt

284


9.5. Lựa chọn và ứng dụng vật liệu compozit

286


9.5.1. Các chỉ tiêu để chọn vật liệu

287


9.5.2. Ứng dụng vật liệu compozit

291


Tài liệu tham khảo

294


Mục lụcĐẶT MUA SÁCH KỸ THUẬT NHIỆT LẠNH NGAY TẠI ĐÂY > > >

LINK DOWNLOAD - BẢN 1995


LINK DOWNLOAD - BẢN 2021 (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: