Thiết kế chế tạo mô hình cấp phôi tự động (Đinh Duy An)TÓM TẮT 

Dựa trên cơ sở các thiết bị điều khiển tự động đề tài nghiên cứu được áp dụng để thiết kế chế tạo mô hình cấp phôi tự động được điều khiển bằng rơle.   

ABSTRACT

Basing on automatic control devices thesis is applred to design and create model of automated feeding workpieces by control relay.LINK DOWNLOADTÓM TẮT 

Dựa trên cơ sở các thiết bị điều khiển tự động đề tài nghiên cứu được áp dụng để thiết kế chế tạo mô hình cấp phôi tự động được điều khiển bằng rơle.   

ABSTRACT

Basing on automatic control devices thesis is applred to design and create model of automated feeding workpieces by control relay.LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: