Thiết kế hệ thống cấp phôi tự động cho máy đột dập MD 160 (Nguyễn Tiến Sỹ)Nghiên cứu lý thuyết cơ bản về máy công cụ điều khiển theo chương trình số. Phân tích, tính toán yêu cầu kỹ thuật của hệ thống cấp phôi và hệ thống điều khiển máy đột dập.LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)Nghiên cứu lý thuyết cơ bản về máy công cụ điều khiển theo chương trình số. Phân tích, tính toán yêu cầu kỹ thuật của hệ thống cấp phôi và hệ thống điều khiển máy đột dập.LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: