TIỂU LUẬN - CÁC SỰ CỐ THƯỜNG GẶP TRONG THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI, TƯỜNG VÂY, CỌC BARRETTE (BÙI ANH TUYẾN)Phần I: Các sự cố thường gặp trong giai đoạn thi công đại trà: 1.các sự cố gặp phải trong quá trình khoan đào:    1.1 Sự cố không rút được đầu khoan lên    1.2 Sự cố bị sạt thành trong lúc khoan đào    1.3. Bentonite bị nhiễm bê tông khi khoan, đào cọc.    1.4. Sự cố khi đào gặp đá, bê tông, thép của cọc liền kề làm gãy răng và vỡ gàu:    1.5. Sự cố gặp hang Caster khi khoan 2. Các sự cố thường gặp trong quá trình sàng cát:    2.1. sự cố bị sạt thành vách hố đào trong khi sàng cát    2.2. Sự cố bị tắt ống khi bơm sàng cát 3. Các sự cố thường gặp trong quá trình hạ lồng thép.    3.1. Sự cố không hạ được lồng thép    3.2. Sự cố rơi lồng thép trong quá trình hạ lồng    3.3. Sự cố hư hỏng lồng thép trong quá trình cẩu hạ lồng 4. Các sự cố thường gặp trong quá trình đổ bê tông và rút Casing   4.1. Sự cố bị tắt ống trong quá trình đổ bê tông

  4.2. Sự cố lồng thép bị trồi hoặc tụt trong quá trình đổ bê tông.       4.2.1. Hiện tượng lồng thép bị trồi trong quá trình đổ bê tông.       4.2.2. Hiện tượng lồng thép bị tụt trong quá trình đổ bê tông.   4.3. Sự cố không  rút được Casing Phần II: Những hư hỏng thường gặp trong thi công cọc khoan nhồi, cọc Barrette, Tường vây. 1. Hư hỏng ống siêu âm 2. Hư hỏng bê tông cọc 2.1. Hư hỏng ở mũi cọc:      2.1.1. Sự lắng đọng bùn khoan dưới mũi cọc.      2.1.2. Bê tông mũi cọc bị xốp do lẫn tạp chất: 2.2. Hư hỏng ở thân cọc:      2.2.1. Thân cọc co thắt lại hoặc phình ra hoặc bị oằn đi:      2.2.2. Thân cọc có lẫn các thấu kính đất hoặc bị gián đoạn bởi các lớp đất: 2.2.3. Bề mặt thân cọc bị rỗ: 2.3. Hư hỏng mũi cọc:LINK DOWNLOADPhần I: Các sự cố thường gặp trong giai đoạn thi công đại trà: 1.các sự cố gặp phải trong quá trình khoan đào:    1.1 Sự cố không rút được đầu khoan lên    1.2 Sự cố bị sạt thành trong lúc khoan đào    1.3. Bentonite bị nhiễm bê tông khi khoan, đào cọc.    1.4. Sự cố khi đào gặp đá, bê tông, thép của cọc liền kề làm gãy răng và vỡ gàu:    1.5. Sự cố gặp hang Caster khi khoan 2. Các sự cố thường gặp trong quá trình sàng cát:    2.1. sự cố bị sạt thành vách hố đào trong khi sàng cát    2.2. Sự cố bị tắt ống khi bơm sàng cát 3. Các sự cố thường gặp trong quá trình hạ lồng thép.    3.1. Sự cố không hạ được lồng thép    3.2. Sự cố rơi lồng thép trong quá trình hạ lồng    3.3. Sự cố hư hỏng lồng thép trong quá trình cẩu hạ lồng 4. Các sự cố thường gặp trong quá trình đổ bê tông và rút Casing   4.1. Sự cố bị tắt ống trong quá trình đổ bê tông

  4.2. Sự cố lồng thép bị trồi hoặc tụt trong quá trình đổ bê tông.       4.2.1. Hiện tượng lồng thép bị trồi trong quá trình đổ bê tông.       4.2.2. Hiện tượng lồng thép bị tụt trong quá trình đổ bê tông.   4.3. Sự cố không  rút được Casing Phần II: Những hư hỏng thường gặp trong thi công cọc khoan nhồi, cọc Barrette, Tường vây. 1. Hư hỏng ống siêu âm 2. Hư hỏng bê tông cọc 2.1. Hư hỏng ở mũi cọc:      2.1.1. Sự lắng đọng bùn khoan dưới mũi cọc.      2.1.2. Bê tông mũi cọc bị xốp do lẫn tạp chất: 2.2. Hư hỏng ở thân cọc:      2.2.1. Thân cọc co thắt lại hoặc phình ra hoặc bị oằn đi:      2.2.2. Thân cọc có lẫn các thấu kính đất hoặc bị gián đoạn bởi các lớp đất: 2.2.3. Bề mặt thân cọc bị rỗ: 2.3. Hư hỏng mũi cọc:LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: