Tính toán, thiết kế và chế tạo mô hình hệ thống cấp phôi bằng rung động (Phạm Thị Thiều Thoa)Trình bày tổng quan về tự động hóa quá trình sản xuất. Hệ thống điều khiển tự động. Hệ thống cấp phôi tự động. Tính toán, thiết kế cơ cấu cấp phôi rung động. Chế tạo mô hình hệ thống cáp phôi rung động
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)Trình bày tổng quan về tự động hóa quá trình sản xuất. Hệ thống điều khiển tự động. Hệ thống cấp phôi tự động. Tính toán, thiết kế cơ cấu cấp phôi rung động. Chế tạo mô hình hệ thống cáp phôi rung động
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: