BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CNTT Công ty TNHH SohaGame - Quy trình xây dựng và quản trị hệ thống mạng LAN, cách thiết kế, xây dựng và quản lý mô hình mạng theo dạng Server - clientTrong quá trình thực tập và làm đề tài tốt nghiệp, được sự đồng ý vàhướng dẫn, chỉ bảo tận tình của cô giáo hướng dẫn ThS.Hoàng Thị Kim Oanh, cùng với sự giúp đỡ của bạn bè và Công ty nơi thực tập, em đã có thêm nhiều điều kiện để tìm hiểu về quy trình xây dựng và quản trị hệ thống mạng LAN, về cách thiết kế,  xây dựng và quản lý mô hình mạng theo dạng Server - client. Đó cũng là đề tài mà em muốn nghiên cứu và trình bày trong đề tài thực tập này. Nội dung chính của báo cáo gồm:


Chương 1: Giới thiệu về khái quát về Công ty cổ phần công nghệ Gooding

Chương 2: Báo cáo nội dung công việc thực tập 

Chương 3: Kết luận và kiến nghị
LINK DOWNLOADTrong quá trình thực tập và làm đề tài tốt nghiệp, được sự đồng ý vàhướng dẫn, chỉ bảo tận tình của cô giáo hướng dẫn ThS.Hoàng Thị Kim Oanh, cùng với sự giúp đỡ của bạn bè và Công ty nơi thực tập, em đã có thêm nhiều điều kiện để tìm hiểu về quy trình xây dựng và quản trị hệ thống mạng LAN, về cách thiết kế,  xây dựng và quản lý mô hình mạng theo dạng Server - client. Đó cũng là đề tài mà em muốn nghiên cứu và trình bày trong đề tài thực tập này. Nội dung chính của báo cáo gồm:


Chương 1: Giới thiệu về khái quát về Công ty cổ phần công nghệ Gooding

Chương 2: Báo cáo nội dung công việc thực tập 

Chương 3: Kết luận và kiến nghị
LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: