GET LINK - Hỗ trợ download full tài liệu trên trang website Routledge.com

 

Routledge.com là một nhà xuất bản đa quốc gia của Anh. Nó được thành lập vào năm 1836 bởi George Routledge và chuyên cung cấp sách học thuật, tạp chí và tài nguyên trực tuyến trong các lĩnh vực nhân văn, khoa học hành vi, giáo dục, luật và khoa học xã hội.


Tuy vậy muốn tải được tài liệu ở đây một số bạn sẽ gặp khó khăn ở vấn đề đăng ký tài khoản hoặc upload tài liệu để mở khóa tài liệu cần tải. Vì thế, mình lập ra topic này để hỗ trợ các bạn thực sự cần tải tài liệu từ trang Routledge.com để phục vụ, tham khảo cho học tập cũng như công việc.Các bạn cần hãy comment tên tài liệu ở bên dưới hoặc đăng bài trên GROUP HỖ TRỢ nhé.

 

Routledge.com là một nhà xuất bản đa quốc gia của Anh. Nó được thành lập vào năm 1836 bởi George Routledge và chuyên cung cấp sách học thuật, tạp chí và tài nguyên trực tuyến trong các lĩnh vực nhân văn, khoa học hành vi, giáo dục, luật và khoa học xã hội.


Tuy vậy muốn tải được tài liệu ở đây một số bạn sẽ gặp khó khăn ở vấn đề đăng ký tài khoản hoặc upload tài liệu để mở khóa tài liệu cần tải. Vì thế, mình lập ra topic này để hỗ trợ các bạn thực sự cần tải tài liệu từ trang Routledge.com để phục vụ, tham khảo cho học tập cũng như công việc.Các bạn cần hãy comment tên tài liệu ở bên dưới hoặc đăng bài trên GROUP HỖ TRỢ nhé.

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: