SÁCH - Bài tập cơ học đất Full (Vũ Công Ngữ & Nguyễn Văn Thông)NỘI DUNG:


Chương 1: Tính chất vật lí của đất và phân loại đất

Chương 2: Tính chất cơ học của đất

Chương 3: Phân bố ứng suất trong đất

Chương 4: Lún của nền đất

Chương 5: Sức chịu tải của nền đất và ổn định mái đất

Chương 6: Các thí nghiệm đất ở hiện trườngĐẶT MUA SÁCH BÀI TẬP CƠ HỌC ĐẤT NGAY TẠI ĐÂY > > >

LINK DOWNLOAD - BẢN 2000


LINK DOWNLOAD - BẢN 2010 (TÀI LIỆU VIP MEMBER)NỘI DUNG:


Chương 1: Tính chất vật lí của đất và phân loại đất

Chương 2: Tính chất cơ học của đất

Chương 3: Phân bố ứng suất trong đất

Chương 4: Lún của nền đất

Chương 5: Sức chịu tải của nền đất và ổn định mái đất

Chương 6: Các thí nghiệm đất ở hiện trườngĐẶT MUA SÁCH BÀI TẬP CƠ HỌC ĐẤT NGAY TẠI ĐÂY > > >

LINK DOWNLOAD - BẢN 2000


LINK DOWNLOAD - BẢN 2010 (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: