SÁCH - Cơ sở địa chất công trình và địa chất thuỷ văn công trình Full (Nguyễn Hồng Đức)Giáo trình "Cơ sở Địa chất công trình và Địa chất thuỷ văn công trình" được biên soạn nhằm mục đích trang bị cho kỹ sư công trình, quy hoạch, kỹ thuật môi trường các kiến thức cập nhật để có thể khảo sát, đánh giá, xử lý điều kiện xây dựng, điều kiện cấp thoát nước dưới mặt đất và trên bề mặt địa hình đồng thời giải quyết các vấn đề địa kỹ thuật khác trong xây dựng.


Giáo trình được biên soạn theo chương trình môn học Địa chất công trình, Địa chất thuỷ văn công trình cho các ngành công trình, kỹ thuật môi trường của Bộ giáo dục và đào tạo và được tinh giản cho phù hợp với yêu cầu đào tạo của những năm đầu thế kỷ XXI. Giáo trình bao gồm 4  phần:


Phần I: Đất đá xây dựng


Phần II: Nước dưới đất.


Phần III: Địa chất động lực công trình.


Phần IV: Công tác điều tra, khảo sát điạ kỹ thuật phục vụ cho các mục đích xây dựng khác nhau.


Giáo trình "Cơ sở địa chất công trình và Địa chất thuỷ văn công trình" được biên soạn theo chương trình môn học địa chất công trình và địa chất thuỷ văn công trình cho các ngành công trình, kỹ thuật môi trường và được dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng xây dựng công trình: xây dựng, kiến trúc, giao thông, thuỷ lợi và các chuyên ngành có liên quan với Địa kỹ thuật công trình. Giáo trình phục vụ trực tiếp cho công tác giảng dạy các môn học cơ sở của ngành Địa kỹ thuật công trình: Địa chất công trình và Địa chất thuỷ văn công trình.


Trong lần xuất bản thứ hai này toàn bộ văn bản của giáo trình đã được hiệu đính lại dựa trên những thành tựu mới về mặt lý thuyết và thực tế của Địa chất công trình và Địa chất thuỷ văn công trình. Tác giả đã cố gắng trình bày tư liệu lý thuyết ngắn gọn, dễ hiểu hơn trong phạm vi cho phép nhưng không làm giảm khía cạnh khoa học tổng hợp của vấn đề.


NỘI DUNG:


Lời giới thiệu cho lần xuất bản thứ hai


3


Lời giới thiệu cho lần xuất bản thứ nhất 


4


Quan hệ một số đơn vị giữa hệ đo lường Việt Nam (hệ SI) với các hệ khác


6


Mở đầu


7


Phần I. ĐẤT ĐÁ XÂY DỰNG


 

Chương I. Khái niệm về khoáng vật và đất đá 


 

Đ1. Khoáng vật


9


Đ2. Phân loại và đặc tính một số lớp khoáng vật chủ yếu


13


Đ3. Những khái niệm cơ bản về đất đá 


15


Đ4. Đá macma


20


Đ5. Đất đá trầm tích


24


Đ6. Đá biến chất


28


Bài tập chương I


31


Chương II. Một số tính chất vật lý, nước và hoá lý của đất đá


 

Đ1. Tính chất vật lý của đất đá


32


Đ2. Tính chất nước của đất đá


38


Đ3. Một số tính chất hoá lý của đất


44


Bài tập chương II


48


Chương III. Một số tính chất cơ học quan trọng của đất đá


 

Đ1. Khái niệm


50


Đ2. Tính biến dạng của đất đá


51


Đ3. Tính bền của đất đá 


55


Bài tập chương III


59


Chương IV. Phân loại đất đá xây dựng


 

Đ1. Phân loại tổng quát đất đá 


61


Đ2. Các hệ thống phân loại đất đá xây dựng chi tiết


63


Bài tập chương IV


70


Phần II. NƯỚC DƯỚI ĐẤT


 

Chương V. Nguồn gốc, phân bố, tính chất lý hoá và thành phần nước dưới đất


 

Đ1. Các kiểu nguồn gốc chủ yếu nước dưới đất


71


Đ2. Các dạng nước tồn tại trong đất đá


73


Đ3. Phân bố nước trong vỏ quả đất


76


Đ4. Tính chất vật lý nước dưới đất


77


Đ5. Thành phần nước dưới đất


78


Đ6. Một số tính chất hoá học nước dưới đất


80


Đ7. Biểu diễn và phân loại thành phần hoá học nước dưới đất


82


Đ8. Các quá trình thành tạo thành phần hoá học nước dưới đất


84


Đ9. Đánh giá chất lượng nước dưới đất


86


Bài tập chương V


87


Chương VI. Phân loại và đặc tính nước dưới đất trong các tầng chứa nước


 

Đ1. Phân loại nước dưới đất theo mục đích sử dụng


88


Đ2. Phân loại nước dưới đất theo điều kiện tàng trữ


90


Đ3. Đặc tính nước dưới đất trong các tầng chứa nước


92


Đ4. Nước trong đá nứt nẻ và castơ hóa


104


Bài tập chương VI


108


Chương VII. Cơ sở động lực nước dưới đất


 

Đ1. Một số khái niệm cơ bản


109


Đ2. Cơ sở vật lý động lực nước dưới đất


111


Đ3. Cơ sở toán học vận động nước dưới đất


119


Bài tập chương VII


124


Chương VIII. Một số tính toán địa chất thủy văn cơ bản


 

Đ1. Vận động ổn định dòng thấm phẳng trong tầng chứa nước đồng nhất


125


Đ2. Vận động ổn định dòng thấm phẳng trong tầng đất đá không đồng nhất


132


Đ3. Vận động ổn định nước dưới đất đến kênh, mương, đường hầm thoát nước


137


Đ4. Dòng thấm dưới các công trình thuỷ công


141


Đ5. Giếng khoan và dòng thấm vào giếng khoan


145


Đ6. Dòng thấm không giới hạn vào giếng khoan nước không áp hoàn chỉnh


148


Đ7. Dòng thấm không giới hạn vào giếng khoan nước áp hoàn chỉnh


151


Đ8. Dòng thấm vào giếng khoan không hoàn chỉnh


153


Đ9. Dòng thấm đến các giếng khoan tác dụng lẫn nhau


158


Đ10. Dòng thấm bán giới hạn đến giếng khoan


162


Đ11. Khái niệm về vận động không ổn định nước dưới đất


165


Đ12. Tháo khô, hạ thấp mực nước dưới đất tại các khu xây dựng


 

                      bằng các công trình thoát nước 


169


Bài tập chương VIII


171


Chương IX. Khái niệm về động thái, lượng cân bằng và trữ lượng nước dưới đất


 

Đ1. Động thái nước dưới đất


174


Đ2. Lượng cân bằng nước dưới đất


175


Đ3. Trữ lượng nước dưới đất


176


Đ4. Phương pháp đánh giá trữ lượng khai thác nước dưới đất


178


Đ5. Phân cấp trữ lượng khai thác nước dưới đất


180


Đ6. Bổ sung nhân tạo trữ lượng nước dưới đất và bảo vệ nguồn nước dưới đất


181


Bài tập chương IX


192


Phần III. ĐỊA CHẤT ĐỘNG LỰC CÔNG TRÌNH


 

Chương X. Hoạt động địa chất của mưa và nước mặt


 

Đ1. Hoạt động địa chất của mưa


186


Đ2. Hoạt động địa chất của sông


188


Đ3. Hoạt động địa chất của biển


190


Bài tập chương X


192


Chương XI. Hoạt động địa chất của nước dưới đất


 

Đ1. Hiện tượng castơ


193


Đ2. Hiện tượng đất chảy


195


Đ3. Hiện tượng xói ngầm


198


Bài tập chương XI


201


Chương XII. Các hiện tượng, quá trình động lực liên quan


 

                      với các nhân tố địa chất khác nhau


 

Đ1. Quá trình phong hoá


204


Đ2. Hiện tượng trượt


207


Đ3. Vận động kiến tạo vỏ quả đất


211


Đ4. Hiện tượng địa chấn và động đất


214


Đ5. Các quá trình biến đổi địa hình


217


Bài tập chương XII


219


Chương XIII. Các hiện tượng, quá trình địa chất động lực công trình quan trọng


 

Đ1. Biến dạng đất đá nền công trình xây dựng


220


Đ2. Các quá trình địa chất liên quan với việc tháo khô đất đá


222


Bài tập chương XIII


224


Phần IV. CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT ĐỊA KỸ THUẬT


 

PHỤC VỤ CHO CÁC MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG KHÁC NHAU


 

Chương XIV. Các công tác điều tra, khảo sát địa chất công trình và địa chất


                          thuỷ văn công trình


 

Đ1. Nhiệm vụ và nội dung của công tác điều tra


225


Đ2. Thu thập, nghiên cứu tài liệu nguyên thuỷ trong điều tra khảo sát


 

                    địa chất công trình và địa chất thuỷ văn công trình


227


Đ3. Đo vẽ địa chất công trình và địa chất thuỷ văn công trình


227


Đ4. Công tác khoan đào 


231


Đ5. Công tác thăm dò địa vật lý


236


Đ6. Công tác thí nghiệm ngoài hiện trường


238


Đ7. Công tác quan trắc cố định


255


Đ8. Công tác thí nghiệm trong phòng


255


Đ9. Công tác chỉnh lý và viết báo cáo về điều tra, địa chất thủy văn


 

                     và địa chất công trình


258


Bài tập chương XIV


260


Chương XV. Khảo sát địa chất công trình để xây dựng nhà và các công trình


                      xây dựng khác


 

Đ1. Khảo sát địa chất công trình để xây dựng nhà


262


Đ2. Khảo sát địa chất công trình để xây dựng các công trình cấp thoát nước


263


Đ3. Khảo sát địa chất công trình để xây dựng đê, đập, hồ chứa nước


264


Đ4. Khảo sát địa chất công trình cho các tuyến ống dẫn


265


Bài tập chương XV


266


Chương XVI. Khảo sát địa chất thuỷ văn công trình phục vụ cho mục đích


                         cấp thoát nước 


 

Đ1. Khảo sát địa chất thuỷ văn công trình cho các giai đoạn thiết kế các


                    công trình khai thác nước dưới đất


267


Đ2. Khảo sát địa chất thuỷ văn công trình trong qúa trình xây dựng,


 

                    sử dụng và mở rộng các công trình khai thác nước


269


Đ3. Khảo sát địa chất thuỷ văn công trình cho mục đích thoát nước


270


Bài tập chương XVI


272


Tài liệu tham khảo


273


Mục lục LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1ĐẶT MUA SÁCH ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH NGAY TẠI ĐÂY > > >


LINK DOWNLOAD - BẢN 2012


LINK DOWNLOAD - BẢN 2013 (TÀI LIỆU VIP MEMBER)Giáo trình "Cơ sở Địa chất công trình và Địa chất thuỷ văn công trình" được biên soạn nhằm mục đích trang bị cho kỹ sư công trình, quy hoạch, kỹ thuật môi trường các kiến thức cập nhật để có thể khảo sát, đánh giá, xử lý điều kiện xây dựng, điều kiện cấp thoát nước dưới mặt đất và trên bề mặt địa hình đồng thời giải quyết các vấn đề địa kỹ thuật khác trong xây dựng.


Giáo trình được biên soạn theo chương trình môn học Địa chất công trình, Địa chất thuỷ văn công trình cho các ngành công trình, kỹ thuật môi trường của Bộ giáo dục và đào tạo và được tinh giản cho phù hợp với yêu cầu đào tạo của những năm đầu thế kỷ XXI. Giáo trình bao gồm 4  phần:


Phần I: Đất đá xây dựng


Phần II: Nước dưới đất.


Phần III: Địa chất động lực công trình.


Phần IV: Công tác điều tra, khảo sát điạ kỹ thuật phục vụ cho các mục đích xây dựng khác nhau.


Giáo trình "Cơ sở địa chất công trình và Địa chất thuỷ văn công trình" được biên soạn theo chương trình môn học địa chất công trình và địa chất thuỷ văn công trình cho các ngành công trình, kỹ thuật môi trường và được dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng xây dựng công trình: xây dựng, kiến trúc, giao thông, thuỷ lợi và các chuyên ngành có liên quan với Địa kỹ thuật công trình. Giáo trình phục vụ trực tiếp cho công tác giảng dạy các môn học cơ sở của ngành Địa kỹ thuật công trình: Địa chất công trình và Địa chất thuỷ văn công trình.


Trong lần xuất bản thứ hai này toàn bộ văn bản của giáo trình đã được hiệu đính lại dựa trên những thành tựu mới về mặt lý thuyết và thực tế của Địa chất công trình và Địa chất thuỷ văn công trình. Tác giả đã cố gắng trình bày tư liệu lý thuyết ngắn gọn, dễ hiểu hơn trong phạm vi cho phép nhưng không làm giảm khía cạnh khoa học tổng hợp của vấn đề.


NỘI DUNG:


Lời giới thiệu cho lần xuất bản thứ hai


3


Lời giới thiệu cho lần xuất bản thứ nhất 


4


Quan hệ một số đơn vị giữa hệ đo lường Việt Nam (hệ SI) với các hệ khác


6


Mở đầu


7


Phần I. ĐẤT ĐÁ XÂY DỰNG


 

Chương I. Khái niệm về khoáng vật và đất đá 


 

Đ1. Khoáng vật


9


Đ2. Phân loại và đặc tính một số lớp khoáng vật chủ yếu


13


Đ3. Những khái niệm cơ bản về đất đá 


15


Đ4. Đá macma


20


Đ5. Đất đá trầm tích


24


Đ6. Đá biến chất


28


Bài tập chương I


31


Chương II. Một số tính chất vật lý, nước và hoá lý của đất đá


 

Đ1. Tính chất vật lý của đất đá


32


Đ2. Tính chất nước của đất đá


38


Đ3. Một số tính chất hoá lý của đất


44


Bài tập chương II


48


Chương III. Một số tính chất cơ học quan trọng của đất đá


 

Đ1. Khái niệm


50


Đ2. Tính biến dạng của đất đá


51


Đ3. Tính bền của đất đá 


55


Bài tập chương III


59


Chương IV. Phân loại đất đá xây dựng


 

Đ1. Phân loại tổng quát đất đá 


61


Đ2. Các hệ thống phân loại đất đá xây dựng chi tiết


63


Bài tập chương IV


70


Phần II. NƯỚC DƯỚI ĐẤT


 

Chương V. Nguồn gốc, phân bố, tính chất lý hoá và thành phần nước dưới đất


 

Đ1. Các kiểu nguồn gốc chủ yếu nước dưới đất


71


Đ2. Các dạng nước tồn tại trong đất đá


73


Đ3. Phân bố nước trong vỏ quả đất


76


Đ4. Tính chất vật lý nước dưới đất


77


Đ5. Thành phần nước dưới đất


78


Đ6. Một số tính chất hoá học nước dưới đất


80


Đ7. Biểu diễn và phân loại thành phần hoá học nước dưới đất


82


Đ8. Các quá trình thành tạo thành phần hoá học nước dưới đất


84


Đ9. Đánh giá chất lượng nước dưới đất


86


Bài tập chương V


87


Chương VI. Phân loại và đặc tính nước dưới đất trong các tầng chứa nước


 

Đ1. Phân loại nước dưới đất theo mục đích sử dụng


88


Đ2. Phân loại nước dưới đất theo điều kiện tàng trữ


90


Đ3. Đặc tính nước dưới đất trong các tầng chứa nước


92


Đ4. Nước trong đá nứt nẻ và castơ hóa


104


Bài tập chương VI


108


Chương VII. Cơ sở động lực nước dưới đất


 

Đ1. Một số khái niệm cơ bản


109


Đ2. Cơ sở vật lý động lực nước dưới đất


111


Đ3. Cơ sở toán học vận động nước dưới đất


119


Bài tập chương VII


124


Chương VIII. Một số tính toán địa chất thủy văn cơ bản


 

Đ1. Vận động ổn định dòng thấm phẳng trong tầng chứa nước đồng nhất


125


Đ2. Vận động ổn định dòng thấm phẳng trong tầng đất đá không đồng nhất


132


Đ3. Vận động ổn định nước dưới đất đến kênh, mương, đường hầm thoát nước


137


Đ4. Dòng thấm dưới các công trình thuỷ công


141


Đ5. Giếng khoan và dòng thấm vào giếng khoan


145


Đ6. Dòng thấm không giới hạn vào giếng khoan nước không áp hoàn chỉnh


148


Đ7. Dòng thấm không giới hạn vào giếng khoan nước áp hoàn chỉnh


151


Đ8. Dòng thấm vào giếng khoan không hoàn chỉnh


153


Đ9. Dòng thấm đến các giếng khoan tác dụng lẫn nhau


158


Đ10. Dòng thấm bán giới hạn đến giếng khoan


162


Đ11. Khái niệm về vận động không ổn định nước dưới đất


165


Đ12. Tháo khô, hạ thấp mực nước dưới đất tại các khu xây dựng


 

                      bằng các công trình thoát nước 


169


Bài tập chương VIII


171


Chương IX. Khái niệm về động thái, lượng cân bằng và trữ lượng nước dưới đất


 

Đ1. Động thái nước dưới đất


174


Đ2. Lượng cân bằng nước dưới đất


175


Đ3. Trữ lượng nước dưới đất


176


Đ4. Phương pháp đánh giá trữ lượng khai thác nước dưới đất


178


Đ5. Phân cấp trữ lượng khai thác nước dưới đất


180


Đ6. Bổ sung nhân tạo trữ lượng nước dưới đất và bảo vệ nguồn nước dưới đất


181


Bài tập chương IX


192


Phần III. ĐỊA CHẤT ĐỘNG LỰC CÔNG TRÌNH


 

Chương X. Hoạt động địa chất của mưa và nước mặt


 

Đ1. Hoạt động địa chất của mưa


186


Đ2. Hoạt động địa chất của sông


188


Đ3. Hoạt động địa chất của biển


190


Bài tập chương X


192


Chương XI. Hoạt động địa chất của nước dưới đất


 

Đ1. Hiện tượng castơ


193


Đ2. Hiện tượng đất chảy


195


Đ3. Hiện tượng xói ngầm


198


Bài tập chương XI


201


Chương XII. Các hiện tượng, quá trình động lực liên quan


 

                      với các nhân tố địa chất khác nhau


 

Đ1. Quá trình phong hoá


204


Đ2. Hiện tượng trượt


207


Đ3. Vận động kiến tạo vỏ quả đất


211


Đ4. Hiện tượng địa chấn và động đất


214


Đ5. Các quá trình biến đổi địa hình


217


Bài tập chương XII


219


Chương XIII. Các hiện tượng, quá trình địa chất động lực công trình quan trọng


 

Đ1. Biến dạng đất đá nền công trình xây dựng


220


Đ2. Các quá trình địa chất liên quan với việc tháo khô đất đá


222


Bài tập chương XIII


224


Phần IV. CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT ĐỊA KỸ THUẬT


 

PHỤC VỤ CHO CÁC MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG KHÁC NHAU


 

Chương XIV. Các công tác điều tra, khảo sát địa chất công trình và địa chất


                          thuỷ văn công trình


 

Đ1. Nhiệm vụ và nội dung của công tác điều tra


225


Đ2. Thu thập, nghiên cứu tài liệu nguyên thuỷ trong điều tra khảo sát


 

                    địa chất công trình và địa chất thuỷ văn công trình


227


Đ3. Đo vẽ địa chất công trình và địa chất thuỷ văn công trình


227


Đ4. Công tác khoan đào 


231


Đ5. Công tác thăm dò địa vật lý


236


Đ6. Công tác thí nghiệm ngoài hiện trường


238


Đ7. Công tác quan trắc cố định


255


Đ8. Công tác thí nghiệm trong phòng


255


Đ9. Công tác chỉnh lý và viết báo cáo về điều tra, địa chất thủy văn


 

                     và địa chất công trình


258


Bài tập chương XIV


260


Chương XV. Khảo sát địa chất công trình để xây dựng nhà và các công trình


                      xây dựng khác


 

Đ1. Khảo sát địa chất công trình để xây dựng nhà


262


Đ2. Khảo sát địa chất công trình để xây dựng các công trình cấp thoát nước


263


Đ3. Khảo sát địa chất công trình để xây dựng đê, đập, hồ chứa nước


264


Đ4. Khảo sát địa chất công trình cho các tuyến ống dẫn


265


Bài tập chương XV


266


Chương XVI. Khảo sát địa chất thuỷ văn công trình phục vụ cho mục đích


                         cấp thoát nước 


 

Đ1. Khảo sát địa chất thuỷ văn công trình cho các giai đoạn thiết kế các


                    công trình khai thác nước dưới đất


267


Đ2. Khảo sát địa chất thuỷ văn công trình trong qúa trình xây dựng,


 

                    sử dụng và mở rộng các công trình khai thác nước


269


Đ3. Khảo sát địa chất thuỷ văn công trình cho mục đích thoát nước


270


Bài tập chương XVI


272


Tài liệu tham khảo


273


Mục lục LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1ĐẶT MUA SÁCH ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH NGAY TẠI ĐÂY > > >


LINK DOWNLOAD - BẢN 2012


LINK DOWNLOAD - BẢN 2013 (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: