SÁCH - Giáo trình Vật liệu xây dựng – Bộ Xây Dựng (Trần Thi Huyền Lương) FullTrường CĐ Xây dựng số 3.


Sự phát triển của các ngành kỹ thuật nói chung và ngành xây dựng nói riêng đều liên quan đến vật liệu, Ở lĩnh vực nào củng cần đến những vật liệu với tính năng ngày càng đa dạng và chất lượng ngày càng cao, Vì vậy, sự phát triển ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng đã trở thành một trong những hướng mủi nhọn của nền kinh tế mỗi nước,

Trong lĩnh vực xây dựng, vật liệu xây dựng chiếm vị trí đặc biệt, quyết định chất lượng và tuổi thọ của công trình xây dựng, Do đó trong chương trình đào tạo cao đẳng và đại học, kiến thức về vật liệu xây dựng đã trở thành yêu cầu quan trọng. Người cán bộ kỹ thuật cần phải có những hiểu biết cơ bản về vật liệu xây dựng nói chung, các tính năng và phạm vi sử dụng của từng nhóm vật liệu nói riêng, từ đó có thể lựa chọn đúng loại vật liệu cần thiết sử dụng cho mục đích cụ thể, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và kinh tế của công trình xây dựng.

Giáo trình "Vật liệu xây dựng" do KS. Trần Thi Huyền Lương biên soạn theo đề cương của chương trình đào tạo cao đẳng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành. Giáo trình giới thiệu những vấn đề chung về quá trình sản xuất, mối tương quan giữa thành phần, cấu trúc và tính chất, các chỉ tiêu, yêu cầu kỹ thuật của từng loại vật liệu xây dựng cơ bản. Bên cạnh những nội dung chủ yếu trên phần phụ lục của cuốn sách cũng giới thiệu danh mục các tiêu chuẩn về yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử các chỉ tiêu cơ lý chủ yếu của một số loại vật liệu thông thường theo hệ thống tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam và tiêu chuẩn nước ngoài có liên quan, Cuốn sách này chủ yếu dùng làm tài liệu học tập cho sinh viên cao đẳng ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp, ngoài ra có thể là tài liệu tham khảo, cho những người làm công tác xây dựng nói chung.


NỘI DUNG:


 

Trang


Lời nói đầu

3


Bài mở đầu

5


Chương I. Các tính chất cơ bản của vật liệu

 


1.1. Khái niệm chung

8


1.2. Tính chất vật lý

11


1.3. Tính chất cơ học

21


Chương II. Vật liệu đá thiên nhiên

 


2.1. Khái niệm và phân loại

27


2.2. Thành phần tính chất và công dụng của đá

28


2.3. Sử dụng đá

31


Chương III. Vật liệu gốm xây dựng

 


3.1. Khái niệm và phân loại

35


3.2. Nguyên liệu và sơ lược quá trình chế tạo

36


3.3. Các loại sản phẩm gốm xây dựng

40


Chương IV. Chất kết dính vô cơ

 


4.1. Khái niệm và phân loại

53


4.2. Vôi rắn trong không khí

54


4.3. Thạch cao xây dựng

57


4.4. Một số loại chất kết dính vô cơ khác rắn trong không khí

61


4.5. Vôi thủy

63


4.6. Ximăng pooclăng

65


4.7. Ximăng pooclăng hỗn hợp

81


4.8. Các loại ximăng khác

83


Chương V. Bêtông

 


5.1. Khái niệm chung

91


5.2. Vật liệu chế tạo bêtông nặng

92


5.3. Tính chất cơ bản của hỗn hợp bêtông

100


5.4. Cấu trúc của bêtông

104


5.5. Tính chất cơ bản của bêtông

105


5.6. Thiết kế thành phần bêtông nặng

113


5.7. Một số loại bêtông khác

123


5.8. Cấu kiện bêtông và bêtông cốt thép

128


Chương IV. Vữa xây dựng

6.1. Khái niêm chung

134


6.2. Vật liệu chế tạo vữa

134


6.3. Các tính chất chủ yếu của hỗn hợp vữa

135


6.4. Các tính chất cơ bản của vữa

137


6.5. Tính toán cấp phối vữa

139


6.6. Vữa khô chế tạo sẵn

141


Chương VII. Vật liệu kim loại

 


7.1. Khái niệm chung

142


7.2. Tính chất cơ học chủ yếu của kim loại

142


7.3. Vật liêu thép

144


7.4. Hợp kim nhôm

154


Chương VIII. Vật liệu gỗ

 


8.1. Khái niêm

157


8.2. Cấu tạo của gỗ

157


8.3. Các tính chất cơ bản của vật liệu gỗ

159


8.4. Phân loại gỗ

162


8.5. Khuyết tật của gỗ

163


8.6. Bảo quản gỗ

164


8.7. Sản phẩm và kết cấu gỗ

166


Chương IX. Chất kết dính hữu cơ và thành phẩm

 


9.1. Chất kết dính hữu cơ

172


9.2. Sản phẩm

183


Chương X. Một sô loại vật liệu khác

 


10.1. Vật liệu đá nhân tạo không nung

193


10.2. Vật liệu thủy tinh

201


10.3. Vật liệu sơn

204


10.4. Vật liêu chất dẻo

208


10.5. Vật liệu cách nhiệt

215


Phụ lục

220


Tài liệu tham khảo
ĐẶT MUA SÁCH GT VẬT LIỆU XÂY DỰNG NGAY TẠI ĐÂY > > >
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)Trường CĐ Xây dựng số 3.


Sự phát triển của các ngành kỹ thuật nói chung và ngành xây dựng nói riêng đều liên quan đến vật liệu, Ở lĩnh vực nào củng cần đến những vật liệu với tính năng ngày càng đa dạng và chất lượng ngày càng cao, Vì vậy, sự phát triển ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng đã trở thành một trong những hướng mủi nhọn của nền kinh tế mỗi nước,

Trong lĩnh vực xây dựng, vật liệu xây dựng chiếm vị trí đặc biệt, quyết định chất lượng và tuổi thọ của công trình xây dựng, Do đó trong chương trình đào tạo cao đẳng và đại học, kiến thức về vật liệu xây dựng đã trở thành yêu cầu quan trọng. Người cán bộ kỹ thuật cần phải có những hiểu biết cơ bản về vật liệu xây dựng nói chung, các tính năng và phạm vi sử dụng của từng nhóm vật liệu nói riêng, từ đó có thể lựa chọn đúng loại vật liệu cần thiết sử dụng cho mục đích cụ thể, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và kinh tế của công trình xây dựng.

Giáo trình "Vật liệu xây dựng" do KS. Trần Thi Huyền Lương biên soạn theo đề cương của chương trình đào tạo cao đẳng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành. Giáo trình giới thiệu những vấn đề chung về quá trình sản xuất, mối tương quan giữa thành phần, cấu trúc và tính chất, các chỉ tiêu, yêu cầu kỹ thuật của từng loại vật liệu xây dựng cơ bản. Bên cạnh những nội dung chủ yếu trên phần phụ lục của cuốn sách cũng giới thiệu danh mục các tiêu chuẩn về yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử các chỉ tiêu cơ lý chủ yếu của một số loại vật liệu thông thường theo hệ thống tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam và tiêu chuẩn nước ngoài có liên quan, Cuốn sách này chủ yếu dùng làm tài liệu học tập cho sinh viên cao đẳng ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp, ngoài ra có thể là tài liệu tham khảo, cho những người làm công tác xây dựng nói chung.


NỘI DUNG:


 

Trang


Lời nói đầu

3


Bài mở đầu

5


Chương I. Các tính chất cơ bản của vật liệu

 


1.1. Khái niệm chung

8


1.2. Tính chất vật lý

11


1.3. Tính chất cơ học

21


Chương II. Vật liệu đá thiên nhiên

 


2.1. Khái niệm và phân loại

27


2.2. Thành phần tính chất và công dụng của đá

28


2.3. Sử dụng đá

31


Chương III. Vật liệu gốm xây dựng

 


3.1. Khái niệm và phân loại

35


3.2. Nguyên liệu và sơ lược quá trình chế tạo

36


3.3. Các loại sản phẩm gốm xây dựng

40


Chương IV. Chất kết dính vô cơ

 


4.1. Khái niệm và phân loại

53


4.2. Vôi rắn trong không khí

54


4.3. Thạch cao xây dựng

57


4.4. Một số loại chất kết dính vô cơ khác rắn trong không khí

61


4.5. Vôi thủy

63


4.6. Ximăng pooclăng

65


4.7. Ximăng pooclăng hỗn hợp

81


4.8. Các loại ximăng khác

83


Chương V. Bêtông

 


5.1. Khái niệm chung

91


5.2. Vật liệu chế tạo bêtông nặng

92


5.3. Tính chất cơ bản của hỗn hợp bêtông

100


5.4. Cấu trúc của bêtông

104


5.5. Tính chất cơ bản của bêtông

105


5.6. Thiết kế thành phần bêtông nặng

113


5.7. Một số loại bêtông khác

123


5.8. Cấu kiện bêtông và bêtông cốt thép

128


Chương IV. Vữa xây dựng

6.1. Khái niêm chung

134


6.2. Vật liệu chế tạo vữa

134


6.3. Các tính chất chủ yếu của hỗn hợp vữa

135


6.4. Các tính chất cơ bản của vữa

137


6.5. Tính toán cấp phối vữa

139


6.6. Vữa khô chế tạo sẵn

141


Chương VII. Vật liệu kim loại

 


7.1. Khái niệm chung

142


7.2. Tính chất cơ học chủ yếu của kim loại

142


7.3. Vật liêu thép

144


7.4. Hợp kim nhôm

154


Chương VIII. Vật liệu gỗ

 


8.1. Khái niêm

157


8.2. Cấu tạo của gỗ

157


8.3. Các tính chất cơ bản của vật liệu gỗ

159


8.4. Phân loại gỗ

162


8.5. Khuyết tật của gỗ

163


8.6. Bảo quản gỗ

164


8.7. Sản phẩm và kết cấu gỗ

166


Chương IX. Chất kết dính hữu cơ và thành phẩm

 


9.1. Chất kết dính hữu cơ

172


9.2. Sản phẩm

183


Chương X. Một sô loại vật liệu khác

 


10.1. Vật liệu đá nhân tạo không nung

193


10.2. Vật liệu thủy tinh

201


10.3. Vật liệu sơn

204


10.4. Vật liêu chất dẻo

208


10.5. Vật liệu cách nhiệt

215


Phụ lục

220


Tài liệu tham khảo
ĐẶT MUA SÁCH GT VẬT LIỆU XÂY DỰNG NGAY TẠI ĐÂY > > >
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: