SÁCH - Giáo trình Vật liệu xây dựng – Bộ Xây Dựng (Nguyễn Hồng Chương) Full

 


Cao Đẳng Xây dựng số 1


Hiện nay các giáo trình về Vật liệu xây dựng đã được viết và xuất bản khá nhiều, nhưng một giáo trình dành riêng cho sinh viên chuyên ngành sản xuất vật liệu xây dựng thì chưa được biên soạn.

Nhằm đáp ứng yêu cầu trên, "Giáo trình Vật liệu xây dựng" được biên soạn phục vụ việc giảng dạy và học tập cho sinh viên Cao đẳng ngành "Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng" theo đề cương đã được Bộ Xây dựng thông qua; đồng thời cũng có thể dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ cho việc giảng dạy, học tập của sinh viên các trường Cao đẳng, Đại học khối kỹ thuật và cho cán bộ kỹ thuật, kĩ sư trong thi công xây dựng và trong các nhà máy, xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng.

Cuốn "Giáo trình Vật liệu xây dựng" giới thiệu những vấn đề cơ bản nhất về nguyên lý các phương pháp sản xuất các loại vật liệu xây dựng thường dùng, về mối quan hệ giữa thành phần, cấu trúc, tính chất và các giải pháp công nghệ thích hợp để đạt được những chỉ tiêu tính chất về yêu cầu của vật liệu xây dựng.

Việc biên soạn giáo trình này đã bám sát yêu cầu của hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn nước ngoài có liên quan, tác giả đã có nhiều cố gắng sử dụng những hiểu biết về thực tế sản xuất của Ngành trong những năm qua; đồng thời tham khảo chương trình giảng dạy Đại học, Cao đẳng, Trung học, các tài liệu về Vật liệu xây dựng của một số trường, viện nghiên cứu và của một số nước tiên tiến đã xuất bản trong những năm gần đây. Cuốn sách gồm 11 chương với tổng số 75 tiết giảng dạy lý thuyết.

Đây là công trình của tập thể bộ môn Vật liệu xây dựng trường Cao đẳng xây dựng số 1 Bộ Xây dựng, do Thạc sĩ Nguyễn Hồng Chương chủ biên. Trong quá trình biên soạn chúng tôi đã nhận được ý kiến đóng góp quý báu của các trường bạn và của nhiều nhà khoa, học như GS. TSKH Phùng Văn Lự, GS. TSKH Nguyễn Thúc Tuyên. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Mặc dầu đã có nhiều cố gắng trong khi biên soạn song chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong bạn đọc đóng góp bổ sung.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Bộ Xây dựng, Nhà xuất bản Xây dựng đã giúp đỡ trong việc hoàn thiện và cho xuất bản giáo trình này.


NỘI DUNG:


 Lời nói đầu Phần mở đầu Trang 3 I- Ý nghĩa 5 II. Sơ lược về lịch sử phát triển của ngành vật liệu xây dựng trên thế giới 5 III. Tình hình phát triển vật liệu xây dựng ở Việt Nam 7 Chương 1. Các tính chất cơ bản của vật liệu xâỵ dựng 1.1. Khái niệm chung về tính chất của vật liệu xây dựng 9 1.2. Các thông số trạng thái và đặc trưng cấu trúc của vật liệu xây dựng 9 1.3. Những tính chất liên quan với nước 16 1.4. Những tính chất liên quan đến nhiệt 21 1.5. Tính chất cơ học chủ yếu 25 Chương 2. Vật liệu đá xây dựng 2.1. Khái niệm và phân loại 35 2.2. Thành phần và tính chất của đá 36 2.3. Vật liệu đá 39 2.4. Hiện tượng ăn mòn đá thiên nhiên và biện pháp bảo vệ 40 Chương 3. Vật liệu gốm xây dựng 3.1. Khái niệm và phân loại 42 3.2. Nguyên liệu sản xuất 43 3.3. Tính chất của đất sét 44 3.4. Công nghệ sản xuất gạch ngói 47 3.5. Các sản phẩm gốm xây dựng 51 Chương 4. Chất kết dính vô cơ 4.1. Khái niệm chung và phân loại 70 4.2. Vôi rắn trong không khí 71 4.3. Thạch cao 75 4.4. Chất kết dính manhê 76 4.5. Thuỷ tinh lỏng 76 4.6. Chất kết dính hỗn hợp 77 4.7. Vôi thuỷ và xi măng alumi 77 4.8. Xi mãng pooclăng 78 4.9. Các loại xi măng đặc biệt 97 Chương 5. Bê tông và các sản phẩm bê tông 5.1. Khái niệm chung về bê tông 102 5.2. Cấu trúc của bê tông xi măng 103 5.3. Tính chất của hỗn hợp bê tông 106 5.4. Cường độ của bê tông 113 5.5. Tính biến dạng của bê tông 118 5.6. Tính co nở thể tích của bê tông 119 5.7. Tính thấm nước của bê tông 121 5.8. Vật liệu để chế tạo bê tông 121 5.9. Thiết kế thành phần bê tông 131 5.10. Thi công bê tông 138 5.11. Các dạng bê tông đặc biệt 142 5.12. Bê tông nhẹ 147 5.13. Cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép 151 Chương 6. Vữa xây dựng 6.1. Khái niệm chung 158 6.2. Nguyên liệu chế tạo vữa 158 6.3. Tính chất của hỗn hợp vữa và vữa 160 6.4. Vữa xây. Cấp phối của vữa xây 164 6.5. Vữa trát 166 Chương 7. Vật liệu Silicát 7.1. Khái niệm và phân loại 167 7.2. Vật liệu chế tạo và các yêu cầu kỹ thuật 168 7.3. Các tính chất kỹ thuật 169 Chương 8. Vật liệu gỗ 8.1. Khái niệm và phân loại 171 8.2. Cấu tạo của gỗ 172 8.3. Các tính chất kỹ thuật 174 8.4. Khuyết tật của gỗ 183 8.5. Các biện pháp bảo quản gỗ 185 8.6. Vật liệu, sản phẩm và kết cấu gỗ 186 Chương 9. Chất kết dính hữu cơ 9.1. Khái niệm và phân loại 189 9.2. Thành phần, tính chất hoá lí và cấu trúc của chất kết dính hữu cơ 190 9.3. Bitum dầu mỏ 194 9.4. Guđrông than đá 203 9.5. Nhũ tương xây dựng đường 206 Chương 10. Bê tông atfan 10.1. Khái niệm và phân loại 209 10.2. Cấu trúc của bêtông atfan 210 10.3. Các tính chất kỹ thuật 210 10.4. Vật liệu chế tạo 215 10.5. Thiết kế cấp phối 218 Chương 11. Sơn và giấy bồi tường 11.1. Khái niệm chung 225 11.2. Thành phần của sơn 226 11.3. Các loại sơn 228 11.4. Vécni 230 11.5. Vật liệu phụ 230 11.6. Giấy bồi tường 231 11.7. Thi công sơn 231 Tài liệu tham khảoĐẶT MUA SÁCH GT VẬT LIỆU XÂY DỰNG NGAY TẠI ĐÂY > > >
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

 


Cao Đẳng Xây dựng số 1


Hiện nay các giáo trình về Vật liệu xây dựng đã được viết và xuất bản khá nhiều, nhưng một giáo trình dành riêng cho sinh viên chuyên ngành sản xuất vật liệu xây dựng thì chưa được biên soạn.

Nhằm đáp ứng yêu cầu trên, "Giáo trình Vật liệu xây dựng" được biên soạn phục vụ việc giảng dạy và học tập cho sinh viên Cao đẳng ngành "Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng" theo đề cương đã được Bộ Xây dựng thông qua; đồng thời cũng có thể dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ cho việc giảng dạy, học tập của sinh viên các trường Cao đẳng, Đại học khối kỹ thuật và cho cán bộ kỹ thuật, kĩ sư trong thi công xây dựng và trong các nhà máy, xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng.

Cuốn "Giáo trình Vật liệu xây dựng" giới thiệu những vấn đề cơ bản nhất về nguyên lý các phương pháp sản xuất các loại vật liệu xây dựng thường dùng, về mối quan hệ giữa thành phần, cấu trúc, tính chất và các giải pháp công nghệ thích hợp để đạt được những chỉ tiêu tính chất về yêu cầu của vật liệu xây dựng.

Việc biên soạn giáo trình này đã bám sát yêu cầu của hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn nước ngoài có liên quan, tác giả đã có nhiều cố gắng sử dụng những hiểu biết về thực tế sản xuất của Ngành trong những năm qua; đồng thời tham khảo chương trình giảng dạy Đại học, Cao đẳng, Trung học, các tài liệu về Vật liệu xây dựng của một số trường, viện nghiên cứu và của một số nước tiên tiến đã xuất bản trong những năm gần đây. Cuốn sách gồm 11 chương với tổng số 75 tiết giảng dạy lý thuyết.

Đây là công trình của tập thể bộ môn Vật liệu xây dựng trường Cao đẳng xây dựng số 1 Bộ Xây dựng, do Thạc sĩ Nguyễn Hồng Chương chủ biên. Trong quá trình biên soạn chúng tôi đã nhận được ý kiến đóng góp quý báu của các trường bạn và của nhiều nhà khoa, học như GS. TSKH Phùng Văn Lự, GS. TSKH Nguyễn Thúc Tuyên. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Mặc dầu đã có nhiều cố gắng trong khi biên soạn song chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong bạn đọc đóng góp bổ sung.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Bộ Xây dựng, Nhà xuất bản Xây dựng đã giúp đỡ trong việc hoàn thiện và cho xuất bản giáo trình này.


NỘI DUNG:


 Lời nói đầu Phần mở đầu Trang 3 I- Ý nghĩa 5 II. Sơ lược về lịch sử phát triển của ngành vật liệu xây dựng trên thế giới 5 III. Tình hình phát triển vật liệu xây dựng ở Việt Nam 7 Chương 1. Các tính chất cơ bản của vật liệu xâỵ dựng 1.1. Khái niệm chung về tính chất của vật liệu xây dựng 9 1.2. Các thông số trạng thái và đặc trưng cấu trúc của vật liệu xây dựng 9 1.3. Những tính chất liên quan với nước 16 1.4. Những tính chất liên quan đến nhiệt 21 1.5. Tính chất cơ học chủ yếu 25 Chương 2. Vật liệu đá xây dựng 2.1. Khái niệm và phân loại 35 2.2. Thành phần và tính chất của đá 36 2.3. Vật liệu đá 39 2.4. Hiện tượng ăn mòn đá thiên nhiên và biện pháp bảo vệ 40 Chương 3. Vật liệu gốm xây dựng 3.1. Khái niệm và phân loại 42 3.2. Nguyên liệu sản xuất 43 3.3. Tính chất của đất sét 44 3.4. Công nghệ sản xuất gạch ngói 47 3.5. Các sản phẩm gốm xây dựng 51 Chương 4. Chất kết dính vô cơ 4.1. Khái niệm chung và phân loại 70 4.2. Vôi rắn trong không khí 71 4.3. Thạch cao 75 4.4. Chất kết dính manhê 76 4.5. Thuỷ tinh lỏng 76 4.6. Chất kết dính hỗn hợp 77 4.7. Vôi thuỷ và xi măng alumi 77 4.8. Xi mãng pooclăng 78 4.9. Các loại xi măng đặc biệt 97 Chương 5. Bê tông và các sản phẩm bê tông 5.1. Khái niệm chung về bê tông 102 5.2. Cấu trúc của bê tông xi măng 103 5.3. Tính chất của hỗn hợp bê tông 106 5.4. Cường độ của bê tông 113 5.5. Tính biến dạng của bê tông 118 5.6. Tính co nở thể tích của bê tông 119 5.7. Tính thấm nước của bê tông 121 5.8. Vật liệu để chế tạo bê tông 121 5.9. Thiết kế thành phần bê tông 131 5.10. Thi công bê tông 138 5.11. Các dạng bê tông đặc biệt 142 5.12. Bê tông nhẹ 147 5.13. Cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép 151 Chương 6. Vữa xây dựng 6.1. Khái niệm chung 158 6.2. Nguyên liệu chế tạo vữa 158 6.3. Tính chất của hỗn hợp vữa và vữa 160 6.4. Vữa xây. Cấp phối của vữa xây 164 6.5. Vữa trát 166 Chương 7. Vật liệu Silicát 7.1. Khái niệm và phân loại 167 7.2. Vật liệu chế tạo và các yêu cầu kỹ thuật 168 7.3. Các tính chất kỹ thuật 169 Chương 8. Vật liệu gỗ 8.1. Khái niệm và phân loại 171 8.2. Cấu tạo của gỗ 172 8.3. Các tính chất kỹ thuật 174 8.4. Khuyết tật của gỗ 183 8.5. Các biện pháp bảo quản gỗ 185 8.6. Vật liệu, sản phẩm và kết cấu gỗ 186 Chương 9. Chất kết dính hữu cơ 9.1. Khái niệm và phân loại 189 9.2. Thành phần, tính chất hoá lí và cấu trúc của chất kết dính hữu cơ 190 9.3. Bitum dầu mỏ 194 9.4. Guđrông than đá 203 9.5. Nhũ tương xây dựng đường 206 Chương 10. Bê tông atfan 10.1. Khái niệm và phân loại 209 10.2. Cấu trúc của bêtông atfan 210 10.3. Các tính chất kỹ thuật 210 10.4. Vật liệu chế tạo 215 10.5. Thiết kế cấp phối 218 Chương 11. Sơn và giấy bồi tường 11.1. Khái niệm chung 225 11.2. Thành phần của sơn 226 11.3. Các loại sơn 228 11.4. Vécni 230 11.5. Vật liệu phụ 230 11.6. Giấy bồi tường 231 11.7. Thi công sơn 231 Tài liệu tham khảoĐẶT MUA SÁCH GT VẬT LIỆU XÂY DỰNG NGAY TẠI ĐÂY > > >
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: