SÁCH - Hướng dẫn đồ án nền móng Full (Phan Hồng Quân & Nguyễn Bảo Việt)Đồ án Nền móng là một nội dung bắt buộc trong chương trình đào tạo kỹ sư chuyên ngành Công trình của Trường Đại học Xây dựng. Sinh viên chỉ có thể thực hiện Đồ án Nền móng sau khi đã được học và nắm vững các nguyên lý tính toán, thiết kế chúng trong môn học Nền và Móng. Cuốn Hướng dẫn Đồ án Nền móng này là tài liệu trực tiếp giúp sinh viên hoàn thành đồ án thiết kế của mình. Sách gồm các nội dung được tóm tắt như sau:

Phần I. Những vấn đề chung: Được biên soạn để dùng chung cho tất cả các loại móng, với mục đích giúp sinh viên biết cách thiết lập các chỉ tiêu cụ thể của các trạng thái giới hạn, xử lý số liệu về tải trọng; về địa chất công trình và lựa chọn các thông tin chi tiết, các giá trị cụ thể phục vụ tính toán thiết kế. Một cách ngắn gọn, phần này giúp sinh viên thiết lập đầu vào.


Phần II. Thiết kế móng nông cứng: Chủ yếu tập trung vào nội dung tính toán thiết kế “Móng nông trên nền tự nhiên”, bao gồm các bước phân tích thiết kế liên quan đến nền và thiết kế kết cấu móng. Các nội dung cụ thể này cũng được áp dụng cho móng nông trên nền đất yếu đã được gia cố/xử lý khi coi công tác xử lý nền là một công đoạn “độc lập” được hoàn thành de có nền đất mới với các chỉ tiêu cơ lý mới.


Phần III. Móng nông trên nền đã xử lý: Chủ yếu dành cho phân tích thiết kế các biện pháp xử lý nền đất yếu cơ bản đang được áp dụng phổ biến ở Việt Nam bao gồm: biện pháp thay thế nền bằng đệm cát (Chương 4); gia cố nền bằng cọc cát nén chặt (Chương 5); gia cố nền bằng phương pháp trộn sâu đất – xi măng/đất – vôi (Chương 6) và biện pháp xử lý nền bằng gia tải trước kết hợp thoát nước (Chương 7). Với các chương liên quan đến xử lý nền đất yếu, ngoài những nội dung cần thiết, một trình tự hợp lý cho việc phân tích – tính toán cũng được đề xuất và giới thiệu.


Phần IV. Thiết kế móng cọc: Dành cho phân tích thiết kế móng cọc và được tổ chức làm hai chương theo giai đoạn thiết kế: thiết kế sơ bộ (Chương 8) và tính toán kiểm tra móng cọc (Chương 9).


Mỗi một chương trong cuốn sách (trừ Chương 1) đều bao gồm phần tóm lược ngắn nội dung lý thuyết liên quan cùng các ví dụ bằng số minh hoạ rõ cách áp dụng lý thuyết. Các hình vẽ minh hoạ không tách riêng mà thể hiện kèm trong ví dụ nếu cần.LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1LINK DOWNLOAD - BẢN 2015 (TÀI LIỆU VIP MEMBER)Đồ án Nền móng là một nội dung bắt buộc trong chương trình đào tạo kỹ sư chuyên ngành Công trình của Trường Đại học Xây dựng. Sinh viên chỉ có thể thực hiện Đồ án Nền móng sau khi đã được học và nắm vững các nguyên lý tính toán, thiết kế chúng trong môn học Nền và Móng. Cuốn Hướng dẫn Đồ án Nền móng này là tài liệu trực tiếp giúp sinh viên hoàn thành đồ án thiết kế của mình. Sách gồm các nội dung được tóm tắt như sau:

Phần I. Những vấn đề chung: Được biên soạn để dùng chung cho tất cả các loại móng, với mục đích giúp sinh viên biết cách thiết lập các chỉ tiêu cụ thể của các trạng thái giới hạn, xử lý số liệu về tải trọng; về địa chất công trình và lựa chọn các thông tin chi tiết, các giá trị cụ thể phục vụ tính toán thiết kế. Một cách ngắn gọn, phần này giúp sinh viên thiết lập đầu vào.


Phần II. Thiết kế móng nông cứng: Chủ yếu tập trung vào nội dung tính toán thiết kế “Móng nông trên nền tự nhiên”, bao gồm các bước phân tích thiết kế liên quan đến nền và thiết kế kết cấu móng. Các nội dung cụ thể này cũng được áp dụng cho móng nông trên nền đất yếu đã được gia cố/xử lý khi coi công tác xử lý nền là một công đoạn “độc lập” được hoàn thành de có nền đất mới với các chỉ tiêu cơ lý mới.


Phần III. Móng nông trên nền đã xử lý: Chủ yếu dành cho phân tích thiết kế các biện pháp xử lý nền đất yếu cơ bản đang được áp dụng phổ biến ở Việt Nam bao gồm: biện pháp thay thế nền bằng đệm cát (Chương 4); gia cố nền bằng cọc cát nén chặt (Chương 5); gia cố nền bằng phương pháp trộn sâu đất – xi măng/đất – vôi (Chương 6) và biện pháp xử lý nền bằng gia tải trước kết hợp thoát nước (Chương 7). Với các chương liên quan đến xử lý nền đất yếu, ngoài những nội dung cần thiết, một trình tự hợp lý cho việc phân tích – tính toán cũng được đề xuất và giới thiệu.


Phần IV. Thiết kế móng cọc: Dành cho phân tích thiết kế móng cọc và được tổ chức làm hai chương theo giai đoạn thiết kế: thiết kế sơ bộ (Chương 8) và tính toán kiểm tra móng cọc (Chương 9).


Mỗi một chương trong cuốn sách (trừ Chương 1) đều bao gồm phần tóm lược ngắn nội dung lý thuyết liên quan cùng các ví dụ bằng số minh hoạ rõ cách áp dụng lý thuyết. Các hình vẽ minh hoạ không tách riêng mà thể hiện kèm trong ví dụ nếu cần.LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1LINK DOWNLOAD - BẢN 2015 (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: