SÁCH - Hướng dẫn thực hành trắc địa đại cương Full (Phạm Văn Chuyên)"Trắc địa" là một trong khoảng 40 môn học của chương trinh đào tạo kỹ sư xây dựng. Thực tập trắc địa là học phần bắt buộc của môn Trắc địa". Bởi vậy, việc biên soạn cuốn sách "Hướng dẫn thực hành trắc địa đại cương"này là cần thiết.


Nội dung của sách gồm các vấn đề sau:

- Chương 1: Những quy định chung.

- Chương 2: Hướng dẫn sử dụng máy kinh vĩ quang học.

- Chương 3: Hướng dẫn sử dụng máy kinh vĩ điện tử.

- Chương 4: Hướng dẫn sử dụng máy nivô.

- Chương 5: Máy toàn đạc điện tứ.

- Chương 6: Hệ thống định vị toàn cầu GPS.

- Cuối sách có phụ lục "Một số đề thi trắc địa" v.v...ĐẶT MUA SÁCH TRẮC ĐỊA ĐẠI CƯƠNG NGAY TẠI ĐÂY > > >


LINK DOWNLOAD - BẢN 2005


LINK DOWNLOAD - BẢN 2008


LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)"Trắc địa" là một trong khoảng 40 môn học của chương trinh đào tạo kỹ sư xây dựng. Thực tập trắc địa là học phần bắt buộc của môn Trắc địa". Bởi vậy, việc biên soạn cuốn sách "Hướng dẫn thực hành trắc địa đại cương"này là cần thiết.


Nội dung của sách gồm các vấn đề sau:

- Chương 1: Những quy định chung.

- Chương 2: Hướng dẫn sử dụng máy kinh vĩ quang học.

- Chương 3: Hướng dẫn sử dụng máy kinh vĩ điện tử.

- Chương 4: Hướng dẫn sử dụng máy nivô.

- Chương 5: Máy toàn đạc điện tứ.

- Chương 6: Hệ thống định vị toàn cầu GPS.

- Cuối sách có phụ lục "Một số đề thi trắc địa" v.v...ĐẶT MUA SÁCH TRẮC ĐỊA ĐẠI CƯƠNG NGAY TẠI ĐÂY > > >


LINK DOWNLOAD - BẢN 2005


LINK DOWNLOAD - BẢN 2008


LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: