SÁCH - Địa chất công trình Full (Nguyễn Uyên)Trong nhóm ngành công trình thuộc các trường Đại học, Địa chất công trình là môn học cơ sở kỹ thuật nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức cần thiết về địa chất để có thể tiếp thu kiến thức và thực hành chuyên môn các lĩnh vực như: Cơ học đất đá. Nền và móng, Vật liệu xây dựng, Thuỷ công, Cầu hầm, Đường giao thông, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Thi công công trình... bởi vì địa chất là điều kiện có tính quyết định đến quy hoạch, thiết kế, thi công và quản lý các công trình.


Cuốn giáo trình Địa chất công trình này dùng cho sinh viên các ngành công trình thuộc các trường Đại học : Thuỷ Lợi, Giao Thông, Xây dựng... Giáo trình có thể sử dụng cho cả học sinh chính quy và tại chức.


Việc phân công biên soạn giáo trình như sau :


Đồng chí Nguyễn Xuân Diến (Đại học Xây dựng Hà Nội) viết chương III, IV vàV.


Đồng chí Nguyễn Định (Đại học Giao thông vận tải Hà Nội) viết chương I và IX


Đồng chí Nguyễn Văn Phương (Đại học Thuỷ lợi) viết chương VI, VII và X


Đồng chí Nguyễn Uyên (Đại học Thuỷ lợi ) viết chương II, VIII, chương mở đầu và là chủ biên giáo trình.


Giáo trình đã được tinh giản nội dung theo phương châm "cơ bản, hiện đại, Việt Nam". NỘI DUNG:


Mở đầu  

§1. Địa chất công trình và nhiệm vụ cùa nó

5


§2. Nội dung nghiên cứu của dịa chất công trình

7


§3. Phương pháp nghiên cứu địa chất công trình

8


Chương I. ĐẤT ĐÁ

1


§1. Vỏ quả đất và các hiện tượng địa chất diễn ra trong nó

10


§2. Khoáng vật và khoáng vật tạo đất đá

13


§3. Kiến trúc, cấu tạo và thế nằm của đất đá

24


§4. Đá macma

27


§5. Đá trám tích

35


§6. Đá biến chất

45


§7. Phân loại đất đá theo quan điểm địa chất công trình

50


Chương II. KIẾN TẠO ĐỊA CHẤT  

§1. Chuyển động kiến tạo địa chất

55


§2. Các dạng cấu tạo địa chất

57


§3. Ảnh hường cùa cấu tạo địa chất kiến tạo đến công trình

59


Chương III. LỊCH sử PHÁT TRIỂN VỎ QUÀ ĐẤT  

§1. Một số khái niệm về tuổi đất đá và niên biểu địa chất

64


§2. Sơ lược về lịch sử phát triển của vỏ quả đất

69


§3. Đôi nét về lịch sử địa chất Việt Nam

71


§4. Địa mạo

74


Chương IV. CÁC TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA ĐẤT ĐÁ  

§1. Tính chất của các thành phẩn cơ bản tạo nên đất đá

81


§2. Tính lỗ rỗng và tính nứt nẻ của đất đá

85


§3. Trọng lượng của đất đá

89


§4. Tính ngâm nước của đất đá

91


§5. Tính mao dẫn của đất đá

94


§6. Tính thấm nước của đất đá

96


§7. Tính không ổn định với nước của đất đá

98


Chương V. CÁC TÍNH CHẤT CƠ HỌC CỦA ĐẤT ĐÁ  

§1. Ứng suất trong đất dá

100


§2. Biến dạng của đất đá

104


§3. Cường độ (sức chịu) của đất đá

112


§4. Một số tính chất khác của đất đá

119


Chương VI. NƯỚC DƯỚI ĐẤT  

§1. Các tầng chứa nước dưới đất

124


§2. Chất lượng và trữ lượng cùa nước dưới dất

131


§3. Động thái cùa nưóc dưới đất

136


Chương VII. LÍ THUYẾT THẤM CỦA NƯỚC DƯỚI ĐẤT  

§1. Cơ sở động lực học của sự thấm

139


§2. Tính toán cho dòng thấm phăng ổn định

150


§3. Tính toán cho dòng thấm gần giếng khoan đứng

164


Chương VIII. CÁC HIỆN TƯỢNG ĐỊA CHẤT ĐỘNG LỰC CÔNG TRÌNH  

§1. Hiên tượng phong hoá đất dá

176


§2. Hoạt động địa chất của dòng nước mặt tạm thời

182


§3. Hoạt động địa chất của dòng sông

183


§4. Hoạt động địa chất ở biển

189


§5. Hoạt động địa chất của hồ và sự thành tạo các trầm tích hổ

195


§6. Hiên tượng đất chảy

196


§7. Hiện tượng xói ngẩm đất đá

199


§8. Hiên tượng karst

201


§9. Hiên tượng trượt đất đá

206


§10. Hiện tượng động đất (dịa chấn)

216


Chương IX. KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CỒNG TRÌNH  

§1. Nội dung khảo sát địa chất công trình

224


§2. Các phương pháp khảo sát địa chất công trình

225


§3. Thí nghiêm địa chất công trình

230


§4. Xác định trị số tính toán các chi tiêu cơ lý cùa đất đá

240


§5. Bản đồ địa chất công trình

245


Chương X. NGHIÊN CỨU ĐỊA CHẤT ĐỂ XÂY DỤNG CÁC DẠNG CÔNG TRÌNH

                   KHÁC NHAU  

§1. Nghiẻn cứu địa chất đế xây dựng các dạng công trình dân dụng và công nghiệp

255


§2. Nghiên cứu địa chất đế xây dựng các công trình thuỷ lợi

259


§3. Nghiên cứu địa chất để xây dựng đường

266


§4. Nghiên cứu địa chất để xây dựng công trình ngầm

271


§5. Nghiên cứu địa chất thuỷ vấn đề khai thác nước dưới đất

276


§6. Tìm kiếm và thăm dò vật liệu xây dựng thiên nhiên

281


Các tài liệu tham khảo chínhLINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1ĐẶT MUA SÁCH ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH NGAY TẠI ĐÂY > > >

LINK DOWNLOAD - BẢN 2002


LINK DOWNLOAD - BẢN 2015 (TÀI LIỆU VIP MEMBER)Trong nhóm ngành công trình thuộc các trường Đại học, Địa chất công trình là môn học cơ sở kỹ thuật nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức cần thiết về địa chất để có thể tiếp thu kiến thức và thực hành chuyên môn các lĩnh vực như: Cơ học đất đá. Nền và móng, Vật liệu xây dựng, Thuỷ công, Cầu hầm, Đường giao thông, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Thi công công trình... bởi vì địa chất là điều kiện có tính quyết định đến quy hoạch, thiết kế, thi công và quản lý các công trình.


Cuốn giáo trình Địa chất công trình này dùng cho sinh viên các ngành công trình thuộc các trường Đại học : Thuỷ Lợi, Giao Thông, Xây dựng... Giáo trình có thể sử dụng cho cả học sinh chính quy và tại chức.


Việc phân công biên soạn giáo trình như sau :


Đồng chí Nguyễn Xuân Diến (Đại học Xây dựng Hà Nội) viết chương III, IV vàV.


Đồng chí Nguyễn Định (Đại học Giao thông vận tải Hà Nội) viết chương I và IX


Đồng chí Nguyễn Văn Phương (Đại học Thuỷ lợi) viết chương VI, VII và X


Đồng chí Nguyễn Uyên (Đại học Thuỷ lợi ) viết chương II, VIII, chương mở đầu và là chủ biên giáo trình.


Giáo trình đã được tinh giản nội dung theo phương châm "cơ bản, hiện đại, Việt Nam". NỘI DUNG:


Mở đầu  

§1. Địa chất công trình và nhiệm vụ cùa nó

5


§2. Nội dung nghiên cứu của dịa chất công trình

7


§3. Phương pháp nghiên cứu địa chất công trình

8


Chương I. ĐẤT ĐÁ

1


§1. Vỏ quả đất và các hiện tượng địa chất diễn ra trong nó

10


§2. Khoáng vật và khoáng vật tạo đất đá

13


§3. Kiến trúc, cấu tạo và thế nằm của đất đá

24


§4. Đá macma

27


§5. Đá trám tích

35


§6. Đá biến chất

45


§7. Phân loại đất đá theo quan điểm địa chất công trình

50


Chương II. KIẾN TẠO ĐỊA CHẤT  

§1. Chuyển động kiến tạo địa chất

55


§2. Các dạng cấu tạo địa chất

57


§3. Ảnh hường cùa cấu tạo địa chất kiến tạo đến công trình

59


Chương III. LỊCH sử PHÁT TRIỂN VỎ QUÀ ĐẤT  

§1. Một số khái niệm về tuổi đất đá và niên biểu địa chất

64


§2. Sơ lược về lịch sử phát triển của vỏ quả đất

69


§3. Đôi nét về lịch sử địa chất Việt Nam

71


§4. Địa mạo

74


Chương IV. CÁC TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA ĐẤT ĐÁ  

§1. Tính chất của các thành phẩn cơ bản tạo nên đất đá

81


§2. Tính lỗ rỗng và tính nứt nẻ của đất đá

85


§3. Trọng lượng của đất đá

89


§4. Tính ngâm nước của đất đá

91


§5. Tính mao dẫn của đất đá

94


§6. Tính thấm nước của đất đá

96


§7. Tính không ổn định với nước của đất đá

98


Chương V. CÁC TÍNH CHẤT CƠ HỌC CỦA ĐẤT ĐÁ  

§1. Ứng suất trong đất dá

100


§2. Biến dạng của đất đá

104


§3. Cường độ (sức chịu) của đất đá

112


§4. Một số tính chất khác của đất đá

119


Chương VI. NƯỚC DƯỚI ĐẤT  

§1. Các tầng chứa nước dưới đất

124


§2. Chất lượng và trữ lượng cùa nước dưới dất

131


§3. Động thái cùa nưóc dưới đất

136


Chương VII. LÍ THUYẾT THẤM CỦA NƯỚC DƯỚI ĐẤT  

§1. Cơ sở động lực học của sự thấm

139


§2. Tính toán cho dòng thấm phăng ổn định

150


§3. Tính toán cho dòng thấm gần giếng khoan đứng

164


Chương VIII. CÁC HIỆN TƯỢNG ĐỊA CHẤT ĐỘNG LỰC CÔNG TRÌNH  

§1. Hiên tượng phong hoá đất dá

176


§2. Hoạt động địa chất của dòng nước mặt tạm thời

182


§3. Hoạt động địa chất của dòng sông

183


§4. Hoạt động địa chất ở biển

189


§5. Hoạt động địa chất của hồ và sự thành tạo các trầm tích hổ

195


§6. Hiên tượng đất chảy

196


§7. Hiện tượng xói ngẩm đất đá

199


§8. Hiên tượng karst

201


§9. Hiên tượng trượt đất đá

206


§10. Hiện tượng động đất (dịa chấn)

216


Chương IX. KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CỒNG TRÌNH  

§1. Nội dung khảo sát địa chất công trình

224


§2. Các phương pháp khảo sát địa chất công trình

225


§3. Thí nghiêm địa chất công trình

230


§4. Xác định trị số tính toán các chi tiêu cơ lý cùa đất đá

240


§5. Bản đồ địa chất công trình

245


Chương X. NGHIÊN CỨU ĐỊA CHẤT ĐỂ XÂY DỤNG CÁC DẠNG CÔNG TRÌNH

                   KHÁC NHAU  

§1. Nghiẻn cứu địa chất đế xây dựng các dạng công trình dân dụng và công nghiệp

255


§2. Nghiên cứu địa chất đế xây dựng các công trình thuỷ lợi

259


§3. Nghiên cứu địa chất để xây dựng đường

266


§4. Nghiên cứu địa chất để xây dựng công trình ngầm

271


§5. Nghiên cứu địa chất thuỷ vấn đề khai thác nước dưới đất

276


§6. Tìm kiếm và thăm dò vật liệu xây dựng thiên nhiên

281


Các tài liệu tham khảo chínhLINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1ĐẶT MUA SÁCH ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH NGAY TẠI ĐÂY > > >

LINK DOWNLOAD - BẢN 2002


LINK DOWNLOAD - BẢN 2015 (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: