SÁCH - Trắc địa đại cương Full (Vũ Thặng)Nội dung sách gồm những vấn đề trắc địa cơ bản và cần thiết cho chương trình đào tạo một kỹ sư xây dựng, đó là: định vị điểm, định hướng đường thẳng, bản đồ địa hình, sử dụng bản đồ, tính toán trắc địa, đo góc, đo dài, đo cao, lưới khống chế mặt bằng, lưới khống chế độ cao, đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ lớn, đo vẽ mặt cắt địa hình, bố trí công trình, bố trí đường cong tròn, đo vẽ hoàn công, quan trắc biến dạng công trình. 

Đây là những công tác trắc địa được thực hiện trong các giai đoạn khảo sát, thiết kế, thi công và sử dụng công trình.
LINK DOWNLOAD - BẢN 1999


LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)Nội dung sách gồm những vấn đề trắc địa cơ bản và cần thiết cho chương trình đào tạo một kỹ sư xây dựng, đó là: định vị điểm, định hướng đường thẳng, bản đồ địa hình, sử dụng bản đồ, tính toán trắc địa, đo góc, đo dài, đo cao, lưới khống chế mặt bằng, lưới khống chế độ cao, đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ lớn, đo vẽ mặt cắt địa hình, bố trí công trình, bố trí đường cong tròn, đo vẽ hoàn công, quan trắc biến dạng công trình. 

Đây là những công tác trắc địa được thực hiện trong các giai đoạn khảo sát, thiết kế, thi công và sử dụng công trình.
LINK DOWNLOAD - BẢN 1999


LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: