SÁCH - Trắc địa (Sử dụng trong trường kỹ thuật) Full (Vũ Thặng Cb)Chúng ta đang trong giai đoạn xây dựng cơ sở hạ tầng, công tác trắc địa xây dựng là một phần công việc không thê thiếu trong quá trình xây dựng các công trình hiện đại trên qui mô lớn. Trắc địa xây dựng đảm bảc công tác tổ chức, thiết kế, thực hiện các nội dung:


1. Khảo sát địa hình khu vực xây dựng;


2. Đo đạc, qui hoạch, quản lý đất đai;


3. Đảm bảo công tác trắc địa trong quá trình thi công, nghiệm thu, quản lý, theo dõi chất lượng công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, xây dựng cầu đường, xây dựng thủy lợi và các dạng công trình xây dựng khác.


Để nắm bắt được và có khả năng thực hiện các nội dung công việc trên Người cán bộ kĩ thuật xây dựng cần được trang bị kiến thức trắc địa cơ bản.


Cuốn Trắc địa gồm hai phần: Phần ‘Trắc địa đại cương” trình bày cát kiến thức cơ bản với mục tiêu làm tài liệu cho đối tượng là sinh viêr trường ĐHXD và các trường kĩ thuật; Phần ‘Trắc địa công trình” giớ thiệu công tác trắc địa trong giai đoạn khảo sát và xây dựng công trình.


Tài liệu được trình bày dưới dạng bài giảng sử dụng máy chiếu. Cát bài toán có ví dụ minh họa đơn giản thuận tiện cho sinh viên mới làn quen với Trắc địa cơ bản.


NỘI DUNG:


Lời nói đầu

3


Mở đầu

5


PHẦN I.  

TRẮC ĐỊA ĐẠI CƯƠNG  

Chương I. Biểu diễn bề mặt Trái Đất  

1.1. Hình dạng và kích thước của Trái Đất

7


1.2. Hệ tọa độ dùng trong Trắc địa

12


1.3. Khái niệm về bản đồ

22


1.4. Khái niệm về sai số trong trắc địa

38


Chương II. Đo các yếu tố cơ bản  

2.1. Đo góc

57


2.2. Đo khoảng cách

84


2.3. Đo cao

112


Chương III. Lưới khống chế trác địa  

3.1. Định hướng đường thẳng

129


3.2. Hai bài toán trắc địa cơ bản

132


3.3. Lưới khống chế trắc địa

135


3.4. Xây dựng lưới khống chế mặt bằng

137


3.5. Xây dựng lưới khống chế độ cao

148


PHẦN II  

TRẮC ĐỊA CÔNG TRÌNH  

Chương IV. Khảo sát địa hình  

4.1. Các phương pháp đo vẽ bản đồ địa hình

155


4.2. Đo vẽ mặt cắt địa hình

168


4.3. Hiện trạng bản đồ địa hình việt nam

173


4.4. Độ chính xác của bản đồ địa hình

180


4.5. Sử dụng bản đồ địa hình

185


Chương V. Bố trí công trình  

5.1. Khái niệm

203


5.2. Bố trí các yếu tố cơ bản

205


5.3. Bố trí điểm mặt bằng

211


5.4. Bố trí đựờng cong

218


5.5. Thiết kế san nền

242


Chương VI. Trắc địa trong các giai đoạn xây dựng công trình  

6.1. Lưới xây dựng

257


6.2. Định vị công trình

262


6.3. Chuyển trục lên tầng

266


6.4. Trắc địa trong giai đoạn xây lắp công trình

272


6.5. Công tác trắc địa khi xây dựng công trình cao

284


6.6. Đo biến dạng công trình

291


Phụ lục I. Bài tập trắc địa

322


Phụ lục II. Thuật ngữ trắc địa

331


Tài liệu tham khảo chínhLINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1
LINK DOWNLOAD - BẢN 2013 (LINK 1)


LINK DOWNLOAD - BẢN 2013 (LINK 2)


LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)Chúng ta đang trong giai đoạn xây dựng cơ sở hạ tầng, công tác trắc địa xây dựng là một phần công việc không thê thiếu trong quá trình xây dựng các công trình hiện đại trên qui mô lớn. Trắc địa xây dựng đảm bảc công tác tổ chức, thiết kế, thực hiện các nội dung:


1. Khảo sát địa hình khu vực xây dựng;


2. Đo đạc, qui hoạch, quản lý đất đai;


3. Đảm bảo công tác trắc địa trong quá trình thi công, nghiệm thu, quản lý, theo dõi chất lượng công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, xây dựng cầu đường, xây dựng thủy lợi và các dạng công trình xây dựng khác.


Để nắm bắt được và có khả năng thực hiện các nội dung công việc trên Người cán bộ kĩ thuật xây dựng cần được trang bị kiến thức trắc địa cơ bản.


Cuốn Trắc địa gồm hai phần: Phần ‘Trắc địa đại cương” trình bày cát kiến thức cơ bản với mục tiêu làm tài liệu cho đối tượng là sinh viêr trường ĐHXD và các trường kĩ thuật; Phần ‘Trắc địa công trình” giớ thiệu công tác trắc địa trong giai đoạn khảo sát và xây dựng công trình.


Tài liệu được trình bày dưới dạng bài giảng sử dụng máy chiếu. Cát bài toán có ví dụ minh họa đơn giản thuận tiện cho sinh viên mới làn quen với Trắc địa cơ bản.


NỘI DUNG:


Lời nói đầu

3


Mở đầu

5


PHẦN I.  

TRẮC ĐỊA ĐẠI CƯƠNG  

Chương I. Biểu diễn bề mặt Trái Đất  

1.1. Hình dạng và kích thước của Trái Đất

7


1.2. Hệ tọa độ dùng trong Trắc địa

12


1.3. Khái niệm về bản đồ

22


1.4. Khái niệm về sai số trong trắc địa

38


Chương II. Đo các yếu tố cơ bản  

2.1. Đo góc

57


2.2. Đo khoảng cách

84


2.3. Đo cao

112


Chương III. Lưới khống chế trác địa  

3.1. Định hướng đường thẳng

129


3.2. Hai bài toán trắc địa cơ bản

132


3.3. Lưới khống chế trắc địa

135


3.4. Xây dựng lưới khống chế mặt bằng

137


3.5. Xây dựng lưới khống chế độ cao

148


PHẦN II  

TRẮC ĐỊA CÔNG TRÌNH  

Chương IV. Khảo sát địa hình  

4.1. Các phương pháp đo vẽ bản đồ địa hình

155


4.2. Đo vẽ mặt cắt địa hình

168


4.3. Hiện trạng bản đồ địa hình việt nam

173


4.4. Độ chính xác của bản đồ địa hình

180


4.5. Sử dụng bản đồ địa hình

185


Chương V. Bố trí công trình  

5.1. Khái niệm

203


5.2. Bố trí các yếu tố cơ bản

205


5.3. Bố trí điểm mặt bằng

211


5.4. Bố trí đựờng cong

218


5.5. Thiết kế san nền

242


Chương VI. Trắc địa trong các giai đoạn xây dựng công trình  

6.1. Lưới xây dựng

257


6.2. Định vị công trình

262


6.3. Chuyển trục lên tầng

266


6.4. Trắc địa trong giai đoạn xây lắp công trình

272


6.5. Công tác trắc địa khi xây dựng công trình cao

284


6.6. Đo biến dạng công trình

291


Phụ lục I. Bài tập trắc địa

322


Phụ lục II. Thuật ngữ trắc địa

331


Tài liệu tham khảo chínhLINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1
LINK DOWNLOAD - BẢN 2013 (LINK 1)


LINK DOWNLOAD - BẢN 2013 (LINK 2)


LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: