Sơ đồ mạch điện máy điều hòa Gree các loại

1. Dàn lạnh điều hòa Gree 42000 Btu/h


"Click vào để xem ảnh gốc với chất lượng tốt hơn"


2. Dàn nóng điều hòa Gree 16000 Btu/h
3. Dàn nóng điều hòa Gree 42000 Btu/h

 4. Dàn nóng điều hòa Gree 95000 Btu/h
5. Dàn nóng điều hòa Gree inverter 18000 Btu/h"Click vào để xem ảnh gốc với chất lượng tốt hơn"

LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

Chúc các bạn thành công!
M_tả

Không có nhận xét nào: