SÁCH - Thiết kế khung thép nhà Công nghiệp một tầng, một nhịp (TS. Phạm Minh Hà cb)


Trong thời gian gần đây, loại khung thép nhẹ với cột và xà ngang tiết diện đặc chữ I tổ hợp hàn được sử dụng rất rộng rãi trong các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng nhờ những ưu điểm nổi bật là: giảm đáng kể chi phí vật liệu, quá trình chế tạo được tự động hoá, việc thi công dựng lắp nhanh và thuận tiện.
Cùng với việc Bộ Xây dựng mới ban hành “Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép TCXD 338:2005” và xuất phát từ tình hình thực tiễn, các tác giả đã biên soạn tài liệu này để phục vụ cho sinh viên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Nội dung sách gồm 3 chương như sau:

- Chương 1: Cấu tạo chung của khung thép nhẹ trong nhà công nghiệp một tầng, một nhịp.
- Chương 2: Thiết kế khung ngang.
- Chương 3: Ví dụ tính toán.

Trong thời gian gần đây, loại khung thép nhẹ với cột và xà ngang tiết diện đặc chữ I tổ hợp hàn được sử dụng rất rộng rãi trong các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng nhờ những ưu điểm nổi bật là: giảm đáng kể chi phí vật liệu, quá trình chế tạo được tự động hoá, việc thi công dựng lắp nhanh và thuận tiện.
Cùng với việc Bộ Xây dựng mới ban hành “Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép TCXD 338:2005” và xuất phát từ tình hình thực tiễn, các tác giả đã biên soạn tài liệu này để phục vụ cho sinh viên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Nội dung sách gồm 3 chương như sau:

- Chương 1: Cấu tạo chung của khung thép nhẹ trong nhà công nghiệp một tầng, một nhịp.
- Chương 2: Thiết kế khung ngang.
- Chương 3: Ví dụ tính toán.
M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: