CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Jun 28, 2016

BÁO CÁO NCKH - NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG CHO BÌNH NƯỚC NÓNG SỬ DỤNG BƠM NHIỆT


Bài báo nghiên cứu khả năng tiết kiệm năng lượng của bình nước nóng sử dụng bơm nhiệt dựa vào việc tính toán ,so sánh hiệu quả sử dụng năng lượng giữa các phương án sản xuất nước nóng khác nhau từ đó xác định được hiệu quả của từng phương án và rút ra được phương án nào là hiệu quả nhất để làm cơ sở lựa chọn và ứng dụng rộng rãi phương án sản xuất nước nóng hiệu quả và tiết kiệm trong dân dụng và công nghiệp


Abstract:

The article investigates the ability of power saving of heat pump water based on calculating and comparing power efficiency between different plans of hot water production in order to specify the effectiveness of each plan as well as determine which plan is the most effective as a foundation for selection and widespread application of the effective hot water production plan and save in the civil and industrial fields.

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018