CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Nov 16, 2016

Mạch điều khiển lò trung tần nấu thép


CHƯƠNG 1 TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ LÒ CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ .1
1.1 Đặt vấn đề .1
1.2 Lịch sử phát triển của phương pháp lò điện . . 1
1.3 Đặc điểm chủ yếu của phương pháp lò điện 3
1.4 Cơ sở lý thuyết về lò cảm ứng không lõi sắt . 4
1.5 Đặc điểm nguyên lý cảm ứng điện trong lò cảm ứng không lõi sắt . . 6
1.5.1 Mức độ cảm ứng . . 6
1.5.2 Công suất điện . .8
1.5.3 Hệ thống tụ điện bù . . .8
1.5.4 Ảnh hưởng của từ thông tán xạ và từ thông trong khối kim loại . 10
1.6 Phân loại . 11
1.6.1 Theo tần số làm việc . 11
1.6.2 Theo phạm vi ứng dụng . .11
1.7 Nguồn điền cao tần có thể được tạo ra bằng nhiều cách khác nhau 13
1.7.1 Dùng máy phát điện tần số cao . 13
1.7.2 Dùng đèn phát tần số . .13
1.7.3 Dùng Thyristor . 14
1.8 Ưu nhược điểm của lò cảm ứng không lõi sắt . 14
1.8.1 Ưu điểm 14
1.8.2 Nhược điểm . 15
1.9 Ứng dụng của lò cảm ứng không lõi sắt 15

CHƯƠNG 2 GIỚI THIỆU LÒ CẢM ỨNG VÀ MỘT SỐ LOẠI LÒ KHÁC . .17
2.1 Lò cảm ứng . .17
2.1.1 Sơ đồ chức năng của lò cảm ứng dùng bộ biến tần . .17
2.1.2 Sơ đồ nguyên lý của lò cảm ứng . 18
2.1.3 Các bộ phận chính của lò cảm ứng 20
2.1.4 Đặc điểm nguyên lý lò trung tần nấu thép phần chỉnh lưu 30
2.1.5 Đặc điểm nguyên lý lò trung tần nấu thép phần nghịch lưu .33
2.2 Lò điện trở . .37
2.2.1 Khái niệm . .37
2.2.2 Yêu cầu đối với vật liệu làm dây đốt .37
2.2.3 Tính toán dây đốt 38
2.2.4 Sơ bộ kết cấu lò điện trở . 39
2.3 Lò hồ quang 40
2.3.1 Khái niêm chung và phân loại 40
2.3.1 Kết cấu của lò hồ quang 41
2.3.2 Chu trình làm việc của lò hồ quang 42
2.3.3 Lò hồ quang chân không 43
2.3.4 Lò hồ quang Plasma .45
CHƯƠNG 3 THIẾT KẾ TÍNH TOÁN MẠCH LỰC . . 48
3.1 Sơ đồ .48
3.2 Thyết minh sơ đồ mạch lực 49
3.3 Số liệu tính toán 49
3.4 Tính toán thiết kế phần mạch chỉnh lưu . 50
3.4.1 Tính toàn chọn van chỉnh lưu . . . . 50
3.4.2 Chọn van chỉnh lưu . 51
3.4.3 Lựa chọn phương pháp bảo vệ van chỉnh lưu . 52
3.4.4 Bảo vệ quá dòng cho van chỉnh lưu . 53
3.4.5 Tính toán lưa chọn máy cắt . .53
3.4.6 Bảo vệ tốc độ tăng dong di/dt cho van chỉnh lưu . . 57
3.4.7 Bảo vệ qua điện áp cho van chỉnh lưu . . . 58
3.4.8 Thiết kế cuộn kháng một chiều . 60
3.5 Tính toán thiết kế phần mạch nghịch lưu . 65
3.5.1 Phân tích sơ đồ . .65
3.5.2 Tính toán giá trị điện cảm của lò . 67
3.5.3 Tính toán giá trị điện dung của giàn tụ . . 68
3.5.4 Tính toán chọn van nghịch lưu . . 68
3.5.5 Lựa chọn van nghịch lưu . 69
3.5.6 Lựa chọn phương pháp bảo vệ van nghịch lưu . . 70
3.5.7 Bảo vệ tốc độ tăng dong di/dt cho van nghịch lưu . . 70
3.5.8 Bảo vệ quá điện áp cho van nghịch lưư . . 71
CHƯƠNG 4 KHẢO SÁT BẢNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN LÒ TRUNG TẦN NẤU THÉP
4.1 Các đặc tính cơ bản của phần tử bán dẫn .72
4.2 Thyristor công suất .72
4.2.1 Cấu tạo của thyristor công suất 72
4.2.2 Tín hiệu điều khiển Thyristor công suất . 73
4.2.3 Nguyên tắc điều khiển Thyristor công suất .74
4.2.4 Chức năng của bảng mạch điều khiển .76
4.3 Khảo sát bảng mạch điều khiển lò trung tần nấu thép .77
4.3.1 Khái quát .77
4.3.2 Tên gọi sản phẩm .78
4.3.3 Lắp đặt lò trung tần nấu thép 78
4.3.4 Điều kiện sử dụng lò trung tần nấu thép .78
4.3.5 Các thông số kỹ thuật chủ yếu của lò .79
4.3.6 Nguyên lý mạch điện của bảng điếu khiển .79
4.3.7 Nguyên lý chung của mạch điều khiển 80
4.4 Nguyên lý làm việc của bộ chỉnh lưu 80
4.4.1 Khâu đồng pha chỉnh lưu .83
4.4.2 Khâu tạo xung chỉnh lưu .84
4.4.3 Khâu điều khiển chỉnh lưu .85
4.4.4 Khâu điều chỉnh công suất .86
4.4.5 Khâu phản hồi điện áp và dòng điện 87
4.5 Nguyên lý làm việc của bộ nghịch lưu 88
4.5.1 Khâu đồng pha nghịch lưu .89
4.5.2 Khâu điều khiển nghịch lưu .90
4.5.3 Khâu khởi động và kết thúc khởi động khi không khởi động được 90
4.5.4 Khâu tạo tần số khởi động . 92
4.5.5 Khâu bảo vệ quá dòng . 93
4.5.6 Khâu đo thiếu điện áp . 93
4.5.7 Khâu bảo vệ quá áp .94
4.5.8 Khâu bảo vệ mất nước .95
4.5.9 Nguyên lý hoạt động và tác dụng của các chiết áp trên bảng mạch .95
4.5.10 Khâu tạo điện áp cung cấp cho các phần tử của bảng mạch 95
4.5.11 Thiết kế riêng bộ biến áp xung ngịch lưu .96
CHƯƠNG 5 THIẾT KẾ TỦ ĐIỀU KHIỂN LÒ VÀ GIỚI THIỆU BẢNG ĐẤU DÂY
5.1 Thiết kế tủ điều khiển 101
5.2 Giới thiệu bảng đấu dây .102

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018