CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Nov 18, 2016

Nghiên cứu thiết kế hệ thống giám sát điện năng của nhà máy trên PLC S7 – 400


Nước ta đang trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa để từng bước bắt kịp sự phát triển cùng các nước trong khu vực cũng như các nước trên thế giới về mọi mặt kinh tế, kỹ thuật và xã hội.  Để đáp ứng được nhu cầu điện năng cung cấp cho các  nhà máy, xí nghiệp là một điều cấp bách, nhưng lượng điện năng sản xuất ra cũng chưa đáp ứng được nhu cầu đó. Do vậy việc tiết kiệm điện năng là rất cần thiết, để tiết kiêm điện năng ta cần một hệ thống giám sát nó.
Xuất phát từ điều trên em thực hiện để tài“Nghiên cứu thiết kế hệ thống giám sát điện năng của nhà máy trên PLC S7 – 400”.

Đồ án tập trung đi sâu vào nghiên cứu về PLC S7  –  400, đây là phần mềm rất hứu ích không chỉ cho giám sát điện năng mà còn cho cả điều khiển hệ thống nhà máy, xí nghiệp vv...  Ngoài ra đồ án cũng tìm hiểu cách giám sát điện năng qua phần mềm WINCC, làm tăng giao tiếp giữa người  –  máy giúp người điều khiển nắm bắt đƣợc thực trạng điện năng của nhà máy để có biện
pháp điều khiển.
Đồ án của em gồm có 3 chƣơng như sau:
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PLC S7 – 400
CHƯƠNG 2: CẤU TRÚC PHẦN MỀM PLC S7 - 400
CHƯƠNG 3: GIÁM SÁT ĐIỆN NĂNG SỬ DỤNG PLC S7-400 THÔNG QUA GIAO DIỆN WINCC.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018