CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Nov 17, 2016

SLIDE BÀI GIẢNG - Tổng hợp hệ điện cơ 1 (Trường ĐHKTCN Thái Nguyên)


Hệ điện cơ là các hệ thống dùng để biến đổi điện năng thành cơ năng và khống chế tự động cơ năng đó.
Phần cơ bản của hệ điện cơ là hệ thống điều chỉnh tự động truyền động điện (ĐCTĐTĐĐ).
Mục tiêu cơ bản của hệ ĐCTĐTĐĐ là phải đảm bảo giá trị yêu cầu của các đại lượng điều chỉnh mà không phụ thuộc tác động của các đại lượng nhiễu lên hệ điều chỉnh.

Chương 1: Những khái niệm và chỉ tiêu cơ bản của hệ điện cơ
Chương 2: Tổng hợp hệ điều chỉnh tự động điều khiển tốc độ động cơ một chiều
Chương 3: Hệ điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều nhiều mạch vòng
Chương 4: Hệ thống truyền động đảo chiều
Chương 5: Hệ thống truyền động động cơ một chiều sử dụng BBĐ một chiều - một chiều (Xung điện áp).

Chương VI:   Hệ thống tùy động
Chương VII: Các loại hình cơ bản của hệ điều tốc động cơ không đồng bộ hệ thống điều tốc điều chỉnh điện áp
Chương VIII: Hệ thống điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ bằng phương pháp thay đổi tần số
Chương IX: Hệ thống điều tốc nối cấp động cơ không đồng bộ rotor dây quấn
Chương X: Hệ thống điều tốc biến tần động cơ đồng bộ

- Sách, giáo trình chính :
Giáo trình Tổng hợp hệ điện cơ do bộ môn Tự động hoá - Khoa Điện biên soạn
- Sách tham khảo:
[1]. Trần Thọ, Võ Quang Lạp (biên khảo); Cơ sở điều khiển tự động truyền động điện; NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội,2004
[2]. Bùi Quốc Khánh, Nguyễn Văn Liễn, Phạm Quốc Hải, Dương Văn Nghi; Điều chỉnh tự động truyền động điện; NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 2002.
[3]. Bùi Đình Tiếu; Cơ sở truyền động điện tự động; NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 1984.
[4]. Võ Quang Lạp, Trần Xuân Minh; Giáo trình Kỹ thuật biến đổi; Trường đại học kỹ thuật công nghiệp, Thái Nguyên, 1998.
[5]. Cyril W. Lander; Power Electronics; 1993.
[6]. Μ. Γ. ìốởốờốớ, Μ. Μ. ẹợờởợõ, В. Μ. ềồðồừợõ, А. В. ỉốớÿớủờốộ; ОСНОВЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ЭЛЕТРОПРИВОДА; íớồðóốÿ, èợủờõà, 1974.

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018