CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Jan 18, 2017

BÀI GIẢNG - Cơ sở dữ liệu phân tán (Nguyễn Đức Thuần)


- Tổng quan cơ sở dữ liệu phân tán (CSDLPT)
- Những đặc điểm của CSDL phân tán so với CSDL tập trung
- Tại sao CSDLPT cần thiết & phát triển
- Một số nhược điểm khi sử dụng hệ phân tán
- Những vấn đề cần giải quyết khi tiếp cận CSDL phân tán
- Hệ quản trị CSDLPT
- Phân loại hệ quản trị CSDLPT

Chương I: Tổng quan cơ sở dữ liệu phân tán (CSDLPT)
Chương II: Nguyên lý hệ CSDL phân tán
Chương III: Tối ưu hóa câu hỏi phân tán
Chương IV: Điều khiển tương tranh


[1] Slide bài giảng của Anand Rajaraman (http://www.stanford.edu/class/cs347)
[2] M. Tamer Ozsu and Patrick Valduriez, "Principles of Distributed Database Systems," Second Edition, Prentice Hall 1998.
[3] Đỗ Trung Tuấn : Cơ sở Dữ liệu. NXB. Giáo dục, 1997.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018