CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Feb 16, 2017

GIÁO TRÌNH - Đo lường và điều khiển xa (Trường ĐHBK Đà Nẵng)


Đo lường, kiểm tra và điều khiển xa là quá trình thực hiện trên 1 khoảng cách xa.
1. Hệ thống đo xa:
Đó là một hệ thống đo cường đọ tự động ở khoảng cách xa nhờ việc truyền tin qua kênh liên lạc.
Khi thiết kế1 hệ thống đo xa, cần chú ý nhất là làm sao cho bảo đảm để cho sai sốcủa phép đo phải nhỏ nhất - quá trình đo này con người không tham gia trực tiếp của con người.
Sai số của phép đo thường do sự giảm tín hiệu và sự tồn tại của nhiễu (thay đổi khí hậu……).
Hệ thống đo xa khác nhau tuỳ thuộc phương pháp tạo tín hiệu tức là phương pháp điều chế và mã hoá.

Chương 1. Các hệ thống đo xa
Chương 2. Tính toán các thông số hệ thống đo xa tần số
Chương 3. Tính toán các thông số hệ thống đo xa thời gian – xung
Chương 4. Hệ thống đo xa mã - xung
Chương 5. Hệ thống đo lường xa thích nghi

Chương 6. Mã và chế biến mã
Chương 7. Kênh liên lạc
Chương 8. Các biện pháp nâng cao độ chính xác truyền tin
Chương 9. Thiết bị mã hóa và dịch mã
Chương 10. Cơ bản về lý thuyết truyền tin
Chương 11. Độ tin cậy của hệ thống đo xa.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018