CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Feb 4, 2017

TÀI LIỆU - Chỉ số đo lường hiệu quả sản xuất xi măng (Holcim Việt Nam)NỘI DUNG:
Phần trăm clinker không đạt chất lượng
Chỉ số năng suất cao nhất (BDP)
Chỉ số sẵn sàng thiết bị (Net availability)
Chỉ số năng suất (rate index)
Chỉ số hiệu suất (Net OEE)
Chỉ số thời gian chạy trung bình liên tục của thiết bị (MTBF)
Chỉ số tiêu thụ nhiệt (Specfic Thermal Energy Consumption)
Chỉ số tiêu thụ điện (Specific Electrical Energy Consumption)
Tỉ lệ nhiệt lượng thay thế (TSR) và Tỉ lệ lợi nhuận kinh tế do AFR mang lại (TEE)
Tính tóan nhiệt trị của AF

Phần trăm clinker không đạt chất lượng:
Kiểm soát chất lượng clinker trong quá trình sản xuất giúp sản suất ra clinker đạt chất lượng yêu cầu nhằm đảm bảo chất lượng xi măng đạt yêu cầu
Kiểm soát chất lượng clinker bằng cách kiểm soát sự đồng nhất của bột liệu sống (raw meal) như thành phần hoá, độ mịn, độ ẩm và kiểm soát quá trình nung clinker như nhiệt độ, áp suất, thời gian lưu,…

Đối với mỗi lò các chỉ số kiểm soát chất lượng clinker dựa trên vôi tự do hoặc tỉ trọng có thể khác nhau nhưng thường nằm trong khoảng:
Yêu cầu vôi tự do (ví du: 1.2%)
Thông thường vôi tự do được giới hạn trong đoạn 0.8 đến 1.5%
Giới hạn cao/ thấp nhất (ví dụ từ 0.5-> 3%)
Clinker có vôi tự do vượt gíơi hạn trên được gọi là clinker kém chất lượng.
Thông thường tỉ lệ clinker không đạt chất lượng được khống chế nhỏ hơn 5%.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018