CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Mar 1, 2017

TÀI LIỆU - Ôn tập Lý thuyết mạch


CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN
I/ Định luật Kirchoff I: Tổng đại số các dòng tại 1 nút bằng 0.
- Lấy dấu (+) khi dòng chảy ra khỏi nút
- Lấy dấu (-) khi dòng chảy vào nút
II/ Đinh luật Kirchoff II:
Tổng đại số các điện áp trên các nhánh trong 1 vòng kín bằng 0.
III/ Phương pháp điện áp nút:
- Cơ sở: Định luật Kirchoff I
- Ẩn số trung gian: Điện áp nút
- Ẩn số cuối cùng: Dòng điện trên các nhánh
- Dùng công thức biến đổi nút để tính dòng điện các nhánh từ điện áp các nút.
Cách làm:
- Chọn nút gốc bằng 0V
- Viết phương trình cho các nút, với ẩn số là điện thế các nút:


+ Vế trái: Lấy điện áp nút đang xét nhân với tổng dẫn nạp thuộc nút đó, rồi trừ đi các tích giữa điện áp nút lân cận với dẫn nạp chung của nút lân cận và nút đang xét.
+ Vế phải: Tổng đại số các nguồn dòng được biến đổi từ các nguồn áp được nối vào nút đang xét.
Dấu (+) khi chiều của nguồn dòng chỉ vào nút đang xét.
Dấu (-) khi chiều của nguồn dòng đi ra khỏi nút đang xét.
- Giải hệ các phương trình vừa viết.
- Dùng các công thức biến đổi nút để tìm dòng điện trên các nhánh.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018