Showing posts with label B. Đề thi. Show all posts
Showing posts with label B. Đề thi. Show all posts

TUYỂN TẬP - Đề thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 10 (có đáp án chi tiết)


Bài 1: (2 điểm)

Hai xe xuất phát cùng lúc từ A để đi đến B với cùng vận tốc 30 km/h. Đi được 1/3 quãng đường thì xe thứ hai tăng tốc và đi hết quãng đường còn lại với vận tốc 40 km/h, nên đến B sớm hơn xe thứ nhất 5 phút. Tính thời gian mỗi xe đi hết quãng đường AB?


M_tả

SÁCH SCAN - 20 năm Olympic cơ học toàn quốc 1989 - 2008 - Sức bền vật liệu


Bộ sách "Olympic Cơ Học" gồm các đề thi, lời giải và một số bài tập chọn lọc. Bộ sách được biên soạn bởi một tập thể các nhà khoa học có uy tín và kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm các môn cơ học trong các trường Đại học của ta. Đây là tài liệu khoa học hữu ích, không chỉ đối với sinh viên đang ấp ủ nguyện vọng tham gia các kỳ thi Olympic Cơ học mà còn cho các môn học có vai trò rất cơ bản đối với nhiều ngành khoa học kỹ thuật. Đồng thời cũng rất bổ ích cho việc bồi dưỡng đội ngũ các người thầy, đặc biệt là các cán bộ giảng dậy trẻ các môn cơ học và các môn kỹ thuật cơ sở, kỹ thuật chuyên ngành có liên quan đến cơ học.


M_tả

CÔNG NGHỆ SINH HỌC DƯỢC - Trắc nghiệm, câu hỏi ngắn, điền khuyết có đáp án


CÔNG NGHỆ SINH HỌC DƯỢC - Trắc nghiệm, câu hỏi ngắn, điền khuyết có đáp án.


M_tả

ĐỀ CƯƠNG - Môn Triết Học (Full 17 câu)


Câu 1. Vấn đề cơ bản của triết học. Triết học duy tâm, triết học duy vật. Triết học nhất, nhị nguyên. Các hình thức cơ bản của triết học duy tâm và triết học duy vật.

1. Vấn đề cơ bản của triết học
Trong tác phẩm “L.Phoi-ơ-bắc và sự cáo chung của Triết học cổ điển Đức” Ph.Ăngghen đã chỉ rõ: “Vấn đề cơ bản lớn nhất của mọi triết học, đặc biệt là triết học hiện đại, là vấn đề quan hệ giữa tư duy với tồn tại”.


M_tả
Chuyên mục:

ĐỀ THI MÔN HỌC - Nhà máy nhiệt điện - Trường ĐHCN TPHCM (Kèm lời giải)


Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Lê Công Trí) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.


M_tả

ĐỀ CƯƠNG - ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ


Câu 1: Trình bày các loại chủ thể của Thương mại quốc tế?

1. Cá nhân:

Cá nhân với tư cách là chủ thể trong TMQT là thương nhân hội đủ các điều kiện mà pháp luật quy định
Do nhiều nguyên nhân khác nhau mà luật pháp các nước có thê quy định một cách cụ thể hoặc không cụ thể đối với cá nhân khi tham gia quan hệ TMQT với tư cách chủ thể.
+ Nếu pháp luật quy định một cách cụ thể: chỉ những người có đầy đủ tất cả những yêu cầu mà pháp luật quy định mới có thể trở thành chủ thể trong quan hệ TMQT
+ Nếu pháp luật không quy định cụ thể các điều kiện của chủ thể là cá nhân trong quan hệ TMQT thì khi xem xét tư cách chủ thể của một người trong quan hệ TMQT sẽ căn cứ vào các quy định đối với cá nhân là thương nhân trong quan hệ pháp luật TM trong nước đồng thời có bổ sung một số điều kiện nhất định.
Nhìn chung luật pháp của hầu hết các nước đều dựa trên hai tiêu chuẩn pháp lí liên quan trực tiếp tới cá nhân:


M_tả

BỘ SƯU TẬP CÁC CÂU HỎI CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (PHỤC VỤ HỌC TẬP VÀ BẢO VỆ ĐỒ ÁN)


Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Luong Hong Thai) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về mail của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook.

Thân!


M_tả

ĐÁP ÁN - Đề cương ôn tập môn lịch sử (Phần lịch sử Việt Nam 1919 - 2000) - Châu Tiến LộcI/ CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ HAI

a. Hoàn cảnh lịch sử

- Sau chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918), các nước thắng trận phân chia lại thế giới, hình thành hệ thống Vécxai – Oasinhtơn.M_tả

TUYỂN TẬP - 50 Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 10 môn sinh học


TUYỂN TẬP - 50 Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 10 môn sinh học.


M_tả
Chuyên mục:

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM - Kỹ thuật điện tử (Trường CĐCN Huế)


1/ Cuộn cảm có các tính chất đặc trưng là:
a Cho dòng một chiều đi qua nó một cách dễ dàng
b Chỉ cho dòng xoay chiều đi qua dễ dàng
c Cho cả hai đi qua
d Ngăn cả hai


M_tả

TUYỂN TẬP - Bộ đề thi trắc nghiệm sản phụ khoa (Full)


CÂU HỎI ĐIỀN TỪ
1.Khung chậu được cấu tạo bởi 4 xương:
-Phía trước và hai bên là....(A).............
-Phía sau................( B).........................
2. Mặt phẳng đi qua eo trên gọi là..................
3. Mặt phẳng đi qua eo dưới gọi là..................
4. Đáy chậu trước còn gọi là............................
5. Đáy chậu sau gọi là......................................
6. Đường kính trước sau của khung chậu khung chậu lớn còn gọi là đường
kính...............................


M_tả

ĐỀ THI - Môn vật liệu nhiệt lạnh


Câu  1:  Quá  trình truyền nhiệt lượng giữa 2 vật có nhiệt độ khác nhau đặt cách  nhau một khoảng cách nhỏ trong môi trường không khí xảy ra dưới dạng nào?

a) Dẫn nhiệt
b) Đối lưu
c) Bức xạ
d) Cả 2 câu b) và c)


M_tả

BỘ ĐỀ THI CEH VERSION 9 - ECCouncil 312-50 (Ethical Hacking and Countermeasures Version 5.3)


Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Quang Huynh) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về mail của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook.


M_tả

TỔNG HỢP - 50 đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 12 (có keys)


Part A. LISTENING

I. Listen to Amanda talking to a friend about a birthday party. For each question, circle the best
answer (A, B, C). You will hear the conversation twice. (0) is as an example. (1 point)
Example:

0. How many people can come to the party?
A. 8    B. 11     C.18
1. Which ice cream will they have at the party?
A. coffee   B. lemon    C. apple


M_tả
Chuyên mục:

GIẢI ĐỀ THI - Xử lý tín hiệu số (Cung Đình Phú)


Phú cũng đã được học môn xử lý tín hiệu số của thầy Đặng Hồng Lĩnh vì thế Phú biết được môn học này tương đối khó học. Lý thuyết nhiều nhưng rất khó hiểu vì vậy Phú đã cố gắng soạn lời giải cho các đề thi của các năm trước! Thiết nghĩ, giúp đỡ người khác là một niềm vui, từ đó đã tạo động lực để Phú viết ra tài liệu này.


M_tả

Câu hỏi trắc nghiệm dược lý – đáp án


Chọn câu đúng nhất:
1. Thuốc có nguồn gốc:
A- Thực vật , động vật . khoáng vật hay sinh phẩm.
B- Thực vật , động vật , khoáng vật.
C- Thực vật , động vật , sinh phẩm.
D- Thực vật , khoáng vật hay sinh phẩm.


M_tả

TỔNG HỢP - Đề luyện thi GSAT SAMSUNG 2017 & 2018


Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Trương Bích) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về mail của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook.

Thân!


M_tả

Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi sinh học 9 (Có đáp án chi tiết)


Câu 1 (1,0 điểm).

Tại sao trong phép lai phân tìch, nếu kết quả lai cñ hiện tƣợng đồng tình thí cơ thể mang tình trạng trội phải cñ kiểu gen đồng hợp tử, nếu cñ hiện tƣợng phân tình thí cơ thể mang tình trạng trội phải cñ kiểu gen dị hợp tử?


M_tả
Chuyên mục:

Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Sinh học lớp 12 (có đáp án chi tiết)


Câu 1 (1,5điểm).

a) Ở sinh vật nhân thực, mỗi nhiễm sắc thể điển hình đều chứa các trình tự nuclêôtit được gọi là tâm động, đầu mút và trình tự khởi đầu nhân đôi ADN. Hãy cho biết ý nghĩa của các vùng trình tự nuclêôtit đó.


M_tả
Chuyên mục:

B. Đề thi