Showing posts with label B. Đề thi. Show all posts
Showing posts with label B. Đề thi. Show all posts

ueh Đề thi và đáp án kế toán chi phí


Công ty TM hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, có quy trình sản xuất phức tạp bao gồm hai phân xưởng sản xuất liên tiếp nhau. Phân xưởng I sản xuất nhóm bán thành phẩm J bao gồm bán thành phẩm J1 và bán thành phẩm J2. Phân xưởng II sử dụng bán thành phẩm của phân xưởng I để sản xuất sản phẩm F. Trong kỳ có tài liệu sau: (đvt: 1.000 đ)


M_tả

BỘ ĐỀ THI 1000 CÂU TRẮC NGHIỆM PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG (CÓ ĐÁP ÁN)


ĐỀ 1

Câu 1: Đáp án nào đúng khi ghép ý cột A tƣơng ứng với cột B?
A
Quốc hội
Chính phủ
Tòa án nhân dân
Viện kiểm sát nhân dân
B
Xét xử
Công  tố,  kiểm  sát  các  hoạt  động  tƣ pháp
Cơ quan quyền lực nhà nƣớc cao nhất
Cơ quan hành chính nhà nƣớc cao nhất
A.  1a, 2b, 3c, 4d
B.  1b, 2a, 3d, 4c
C.  1c, 2d, 3a, 4b
D.  1d, 2c, 3b, 4a


M_tả

Ngân hàng câu hỏi và đáp án hóa đại cương chương 2 liên kết hóa học và cấu tạo phân tử


I. MỨC ĐỘ BIẾT

Câu 1: Nhận xét nào sau đây đúng khi nói về đặc điểm của liên kết ion:
A. Mỗi ion tạo ra điện trường xung quanh nó, nên liên kết ion xảy ra theo mọi hướng hay thường nói liên kết ion là liên kết không có hướng.
B. Không bảo hoà, nghĩa là mỗi ion có thể liên kết được nhiều ion xung quanh nó.
C. Liên kết rất bền.
D. Tất cả đều đúng


M_tả

Đề kiểm tra KSCL môn toán, tiếng việt lớp 5 từ tháng 9 đến tháng 5


Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Hoa Hồng Đen) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.


M_tả

TÀI LIỆU - Các dạng bài tập vật lý 10


Công thức tính tốc độ trung bình

Bài tập mẫu :

Một người bơi dọc theo chiều dài 50 m của bể bơi hết 20 s, rồi quay lại chỗ xuất phát trong 22 s. Xác định vận tốc trung bình và tốc độ trung bình :


M_tả

TỔNG HỢP - Câu hỏi ôn tập môn triết học (Thi giữa kỳ)


1. Trình bày khái quát và đánh giá các hình thức lịch sử cơ bản của chủ nghĩa duy vật:......... 2
1b. Anh chị hãy trình bày những đặc trưng cơ bản của tri thức triết học. Mối quan hệ của triết học với các môn khoa học khác............6
2. Trình bày khái quát và đánh giá các hình thức lịch sử của phép biện chứng.........8
4. Triết học Mác - Lênin trong thời đại ngày nay.............. 33
3. Anh chị hãy trình bày những chức năng cơ bản của triết học và vai trò của triết học đối với đời sống xã hội.................36
4. Anh chị hãy trình bày những đặc trưng cơ bản của triết học Phương Đông cổ - trung đại và nêu lên một số
ảnh hưởng của nó đối với xã hội Việt Nam giai đoạn hiện nay............... 39
5. Anh chị hãy trình bày quan điểm về “nhân-quả” của triết học Phật giáo trong thuyết Tứ diệu đế


M_tả
Chuyên mục:

Bộ trắc nghiệm NGOAI KHOA Y Hà Nội năm 2018


1. Nguyên nhân gây bỏng thường gặp nhất:
A. Do nhiệt
B. Do sét đánh
C. Do hóa chất
D. Do phóng xạ
2. Về cách tính diện tích bỏng:
1) Người lớn tính theo theo “luật 9” của Wallace
2) Ở người lớn bỏng chi dưới chiếm 18 % diện tích bỏng cơ thể
3) Mỗi lòng bàn tay của trẻ em tương đương với 1% diện tích bỏng
4) T.E càng càng lớn thì tỉ lệ đầu mặt cổ so với chi dưới càng hớn hơn người lớn
5) Ở T.E ở chi trên và thân mình thì vẫn dùng “luật 9“ được.


M_tả

Đề cương thi công chức luật cán bộ công chức câu hỏi và trả lời


Câu 1: Nội dung của luật CB-CC? Ý nghĩa của luật CB-CC?

ĐA:

1. Nội dung của luật cán bộ, công chức:

- Quy định về cán bộ, công chức;
- Quy định bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức;
- Quy định quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công chức;
- Quy định điều kiện bảo đảm thi hành công vụ;
- Quy định khen thưởng và xử lý cán bộ, công chức;
-vv…


M_tả
Chuyên mục:

CÂU HỎI THI CÔNG CHỨC MỘT số DẠNG câu hỏi về LUẬT cán bộ CÔNG CHỨC


Câu 1: Các nguyên tắc quản lý cán bộ công chức được quy định như thế nào tại Luật CBCC ?

Trả lời:

Quản lý cán bộ công chức gồm có 5 nguyên tắc được quy định tại Điều 5 (Luật CBCC năm 2008) cụ thể như sau:
Điều 5. Các nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức


M_tả
Chuyên mục:

TỔNG HỢP TRẮC NGHIỆM Y HỌC - SẢN PHỤ KHOA


KHUNG CHẬU NỮ

CÂU HỎI ĐIỀN TỪ

1.Khung chậu được cấu tạo bởi 4 xương:
-Phía trước và hai bên là....(A).............
-Phía sau................( B).........................
2. Mặt phẳng đi qua eo trên gọi là..................
3. Mặt phẳng đi qua eo dưới gọi là..................
4. Đáy chậu trước còn gọi là............................
5. Đáy chậu sau gọi là......................................
6. Đường kính trước sau của khung chậu khung chậu lớn còn gọi là đường
kính...............................


M_tả

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN NGUYÊN LÝ CƠ BẢN MAC - LENIN 2


Phần 1: Học thuyết giá trị

Câu 1: Phân tích các điều kiện ra đời của sản xuất hàng hoá và những ưu thế của sản xuất hàng hoá so với kinh tế tự nhiên.

Bài làm:

1. Trước hết, để hiểu sản xuất hàng hoá, ta cần hiểu thế nào là kinh tế tự nhiên. Kinh tế tự nhiên là kiểu sản xuất tự cung tự cấp, sản phẩm làm ra nhằm thoả mãn nhu cầu của người trực tiếp sản xuất ra nó. Kiểu sản xuất này gắn liền với nền sản xuất nhỏ, lực lượng lao động phát triển thấp, phân công lao động kém phát triển.

Sản xuất hàng hoá là kiểu tổ chức sản xuất trong đó sản phẩm làm ra không phải để đáp ứng nhu cầu của người trực tiếp sản xuất mà đáp ứng nhu cầu của XH thông qua trao đổi mua bán.

2. Để sản xuất hàng hoá ra đời và tồn tại cần có hai điều kiện:

Thứ nhất là phải có sự phân công lao động XH, tức là có sự chuyên môn hoá sản xuất, phân chia lao động XH vào các ngành, các lĩnh vực sản xuất khác. Sự phân chia lao động XH sẽ làm cho việc trao đổi sản phẩm trở nên tất yếu vì khi đó mỗi người khi đó sẽ chỉ sản xuất một hay một vài sản phẩm trong khi họ có nhu cầu sử dụng nhiều loại sản phẩm khác nhau. Do đó, tất yếu dẫn đến trao đổi mua bán. Sự phân công lao động cũng làm cho năng suất lao động tăng lên, sản phẩm thặng dư ngày càng nhiều và trao đổi sản phẩm ngày càng phổ biến.. Đây là tiền đề, cơ sở cho sản xuất hàng hoá.


M_tả
Chuyên mục:

HỆ THỐNG HÓA BÀI TẬP VỀ HỢP CHẤT CACBOHIDRAT CÓ CẤU TRÚC PHỨC TẠP


Cacbohidratlà một nhóm hợp chất hữu cơ rất quan trọng và phổ biến trong tự nhiên. Nội dung kiến thức về nhóm hợp chất này luôn đượcchú trọng và hầu như trong các đề thi học sinh giỏi môn hóa cấp quốc gia đều đề cập đến. Ngày nay có rất nhiều hợp chất mới mà cấu trúc và nguồn gốc sinh học liên hệ mật thiết tới các hợp chất “cacbohidrat” vẫn quen thuộc trướcđây, điều này bắt buộc IUPAC dần dần mở rộng và đưa ra khái niệm rộng rãi hơn như sau:“Cacbohiđrat bao gồm monosaccarit, oligosaccarit, polisaccarit và các dẫn chất từ monosaccarit như thay nhóm CHO bằng nhóm CH2OH, thay nhóm đầu mạch bằng nhóm COOH, thay một hay nhiều nhóm hyđroxy bằng: nguyên tử H (deoxi), nhóm amino, nhóm thiol hoặc nhóm chứa dị tố tương tự. Nó còn bao gồm cả những dẫn xuất của chúng.”


M_tả

TRẮC NGHIỆM DƯỢC LÂM SÀNG 2 (CÓ ĐÁP ÁN)


1. Trong bệnh Parkinson hàm lượng chất nào giảm xuống rõ rệt?
A. Dopamin
B. Epinephrin
C. Norepinephrin
2. Thuốc hàng đầu đang được sử dụng để điều trị Parkinson là gì?
A. Levodopa
B. Amantadin
C. Selegikin
D. Scopolamin
3. Tác dụng không mong muốn hay gặp nhất khi sử dụng Levodopa?
A. Rối loạn tiêu hóa
B. Trầm cảm
C. Loạn nhịp
D. Mất trí nhớ
4. Tác dụng phụ xuất hiện ở hầu hết người sử dụng Levodopa lần đầu tiên là gì?
A. Buồn nôn, chán ăn
B. Rối loạn tâm thần
C. Tụt huyết áp
D. Suy tim


M_tả

TRẮC NGHIỆM DƯỢC LÂM SÀNG 1 (CÓ ĐÁP ÁN)


DƯỢC LÂM SÀNG ĐẠI CƯƠNG

1. Môn học dược lâm sàng được khai sinh ở:
a. Pháp.
b. Đức.
c. Anh.
d. Mỹ. @
2. Sử dụng thuốc có hiệu quả, nâng cao an toàn trong việc sử dung thuốc và bảo đảm kinh tế là:
a. Mục tiêu cơ bản của dược lâm sàng. @
b. Trách nhiệm của người dược sĩ lâm sàng.
c. Trách nhiệm của người thầy thuốc trong bịnh viện.
d. Trách nhiệm của nhân viên y tế.


M_tả

Câu hỏi môn thực hành tốt GPs (GSP GPP GDP GLP GMP)


Câu 1. Anh (Chị) hãy cho biết nghĩa của “Good Pharmacy  Practice”
A. Thực hành tốt phân phối thuốc
B. Thực hành tốt nhà thuốc
C. Thực hành tốt kiểm nghiệm thuốc
D. Thực hành tốt sản xuất thuốc
Câu 2. “Good Pharmacy Practice” viết tắc  là:
A. GMP
B. GDP
C. GSP
D. GPP


M_tả

TÀI LIỆU - Câu hỏi thi công chức địa chính cấp xã năm 2018


Câu số 1: Anh(chị) hãy trình bày những hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng đất theo luật đất đai 2013 ?
Trả lời: Điều 12 luật đất đai 2013
– Lấn, chiếm, hủy hoại đất đai.
– Vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố.
– Không sử dụng đất, sử dụng đất không đúng mục đích.
– Không thực hiện đúng quy định của pháp luật khi thực hiện quyền của người sử dụng đất.
– Nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức đối với hộ gia đình, cá nhân theo quy định của Luật đất đai 2013.
– Sử dụng đất, thực hiện giao dịch về quyền sử dụng đất mà không đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
– Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.
– Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm trái quy định về quản lý đất đai.
– Không cung cấp hoặc cung cấp thông tin về đất đai không chính xác theo quy định của pháp luật.
– Cản trở, gây khó khăn đối với việc thực hiện quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.


M_tả
Chuyên mục:

Câu hỏi ôn tập môn học sữa và các chế phẩm từ sữa


Câu 1: Các định nghĩa về sữa
Sữa cô đặc là nhóm sản phẩm được chế biến từ sữa và có hàm lượng chất khô rất cao ( thường dao động từ 26.0% – 74.5%)
Sữa đặc không đường: sữa cô đặc không có bổ sung thêm đường saccharose trong quá trình chế biến.
Sữa đặc có đường: sữa cô đặc có bổ sung thêm đường saccharose trong quá trình chế biến.
Sữa hoàn nguyên: là sữa thu được khi hòa nước với sữa bột gầy hoặc sữa bột nguyên
Sữa tái chế: từ hỗn hợp sữa bột gầy, chất béo khan từ sữa và nước sao cho đạt được hàm lượng chất béo mong muốn
Whey protein: sữa nguyên kem tiến hành tách casein và béo
Sữa bột gầy: được sản xuất từ sữa gầy
Fomai: là sản phẩm giàu chất dinh dưỡng được chế biến từ sữa. Nta đông tụ casein trong sữa sau đó tách khối đông thu được đế chế biến tiếp thành phô mai.
Sữa bột nguyên kem: được sản xuất từ sữa tươi nguyên kem
Sữa gầy: sữa tươi đưa vào ly tâm tách cream.


M_tả

Bộ câu hỏi thi trắc nghiệm công chức địa chính (Update)


CÂU HỎI ÔN THI TRẮC NGHIỆM  CÔNG CHỨC ĐỊA CHÍNH CẤP XÃ

Câu 137: Cơquan nào dưới đây chịu trách nhiệm giúp Chính phủthực hiện việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cả nước ?
a. Văn phòng Chính phủ.
b. Tổng cục Quản lý đất đai.
c. BộTài nguyên và Môi trường.
d. Cả 3 cơquan trên


M_tả
Chuyên mục:

Tổng hợp đề thi học kì 2 môn toán lớp 10 (có đáp án chi tiết)


Tổng hợp đề thi học kì 2 môn toán lớp 10 (có đáp án chi tiết).

Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Sơn Nguyễn) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.


M_tả

TUYỂN TẬP - 100 đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh 12 từ các tỉnh thành cả nước


TUYỂN TẬP - 100 đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh 12 từ các tỉnh thành cả nước.


M_tả

B. Đề thi