Showing posts with label B. Đề thi. Show all posts
Showing posts with label B. Đề thi. Show all posts

Các Chuyên đề Bồi dưỡng HSG Vật Lí 10 (Tập 2)


CHUYÊN ĐỀ 16: ĐỘNG LƯỢNG. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG
A. HỆ THỐNG LÝ THUYẾT
1.  Hệ kín
–  Hệ kín là hệ vật chỉ tương tác với nhau chứ không tương tác với các vật bên ngoài hệ (chỉ có nội lực
chứ không có ngoại lực).
–  Các trường hợp thường gặp:
+  Hệ không có ngoại lực tác dụng.
+  Hệ có ngoại lực tác dụng nhưng cân bằng nhau.
+  Hệ có ngoại lực tác dụng nhưng rất nhỏ so với nội lực (đạn nổ...)
+  Hệ kín theo một phương nào đó.


M_tả
Chuyên mục:

Tài liệu đề cương luật hiến pháp nước ngoài cs 1NỘI DUNG:

1. Đối tượng nghiên cứu của  Luật hiến pháp nước Ngoài? 1
2. Mối quan hệ của việc nghiên cứu luật hiến pháp nước ngoài với việc nghiên cứu luật hiến pháp Việt Nam? 1
3. Chủ nghĩa lập hiến và sự ra đời, phát triển của Hiến pháp? 1
4. Khái niệm và vai trò hiến pháp đối với mỗi quốc gia 3
5. Phân loại Hiến pháp? 4
6. Sự xuất hiện của đảng phái chính trị và vai trò của đảng phái chính trị? 4
7. Khái niệm đảng phái chính trị? 5
8. Vai trò của các đảng phái chính trị trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước? 6
9. Cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của đảng phái chính trị? 7


M_tả
Chuyên mục:

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DƯỢC 2009


Câu 1:IT viết tắt của từ gì?
→ Information Technology
Câu 2:ICT viết tắt của từ gì?
→ Information & Communication Technology
Câu 3:CNTT Y Dược viết tắt là gì? Viết đầy đủ là gì?
→ HIT: Health Information Technology
Câu 4:CNTT Dược viết tắt là gì? Viết đầy đủ là gì?
→ Pharma IT: PharmaceuticalInformation Technology
Câu 5:CNTT Y viết tắt là gì? Viết đầy đủ là gì?
→ Medical IT: Medical Information Technology
Câu 6: Nêu 3 lĩnh vực nghiên cứu chính của CNTT Dược?
(1) Khám phá thuốc, thiết kế thuốc
(2) Nghiên cứu –phát triển thuốc
(3) Dược bệnh viện & Quản lý dược


M_tả

TÀI LIỆU ÔN THI - Tuyển viên chức Kế toán trường học 2020


1. Kiến thức chung.

a) Luật viên chức ngày 15/11/2010
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10,
Quốc hội ban hành Luật viên chức.
Chương I


M_tả

640 câu trắc nghiệm quản trị học theo từng chương có đáp án


640 câu trắc nghiệm quản trị học theo từng chương có đáp án.

Tài liệu này do một thành viên (xin được giấu tên) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về mail của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook.

M_tả

Đề cương kinh doanh quốc tế


1, Toàn cầu hóa :

+ Bản chất là sự phụ thuộc, liên kết, hội nhập lẫn nhau giữa của các khu vực, các quốc gia, dân tộc trên thế giới.
+ Đặc trưng :
- Thị trường : 1 thị trường thống nhất cho toàn thế giới, 1 sp thống nhất
- Sản phẩm : 1 sản phẩm có các phần được sản xuất ở nhiều quốc gia khác nhau.
+ Xu thế :
- Thành lập các công ty xuyên quốc gia, sáp nhập và hợp nhất các công ty thành các tập đoàn lớn
- Sự ra đời và phát triển của các tổ chức kinh tê, thương mại, tài chính quốc tế và khu vực như : Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Liên minh châu Âu (EU), Hiệp ước Thương mại tự do Bắc Mĩ (NAFTA), Hiệp ước Thương mại tự do ASEAN (AFTA), Diễn đàn hợp tác kinh tế châu á - Thái Bình Dương (APEC), Diễn đàn hợp tác á - Âu (ASEM),...


M_tả

250 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án tin học ôn thi IC3 theo từng modun


NỘI DUNG CÂU HỎI ĐƯỢC CHIA RA THÀNH 6 MOĐUN
MOĐUN1: HIỂU BIẾT VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN
MOĐUN2: SỬ DỤNG MÁY TÍNH CƠ BẢN
MOĐUN3: XỬ LÝ VĂN BẢN CƠ BẢN
MOĐUN4: SỬ DỤNG BẢNG TÍNH CƠ BẢN
MOĐUN5: SỬ DỤNG TRÌNH CHIẾU CƠ BẢN
MOĐUN6: SỬ DỤNG INTERNET CƠ BẢN

M_tả

ueh Đề thi và đáp án kế toán chi phí


Công ty TM hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, có quy trình sản xuất phức tạp bao gồm hai phân xưởng sản xuất liên tiếp nhau. Phân xưởng I sản xuất nhóm bán thành phẩm J bao gồm bán thành phẩm J1 và bán thành phẩm J2. Phân xưởng II sử dụng bán thành phẩm của phân xưởng I để sản xuất sản phẩm F. Trong kỳ có tài liệu sau: (đvt: 1.000 đ)


M_tả

BỘ ĐỀ THI 1000 CÂU TRẮC NGHIỆM PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG (CÓ ĐÁP ÁN)


ĐỀ 1

Câu 1: Đáp án nào đúng khi ghép ý cột A tƣơng ứng với cột B?
A
Quốc hội
Chính phủ
Tòa án nhân dân
Viện kiểm sát nhân dân
B
Xét xử
Công  tố,  kiểm  sát  các  hoạt  động  tƣ pháp
Cơ quan quyền lực nhà nƣớc cao nhất
Cơ quan hành chính nhà nƣớc cao nhất
A.  1a, 2b, 3c, 4d
B.  1b, 2a, 3d, 4c
C.  1c, 2d, 3a, 4b
D.  1d, 2c, 3b, 4a


M_tả

Ngân hàng câu hỏi và đáp án hóa đại cương chương 2 liên kết hóa học và cấu tạo phân tử


I. MỨC ĐỘ BIẾT

Câu 1: Nhận xét nào sau đây đúng khi nói về đặc điểm của liên kết ion:
A. Mỗi ion tạo ra điện trường xung quanh nó, nên liên kết ion xảy ra theo mọi hướng hay thường nói liên kết ion là liên kết không có hướng.
B. Không bảo hoà, nghĩa là mỗi ion có thể liên kết được nhiều ion xung quanh nó.
C. Liên kết rất bền.
D. Tất cả đều đúng


M_tả

Đề kiểm tra KSCL môn toán, tiếng việt lớp 5 từ tháng 9 đến tháng 5


Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Hoa Hồng Đen) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.


M_tả

TÀI LIỆU - Các dạng bài tập vật lý 10


Công thức tính tốc độ trung bình

Bài tập mẫu :

Một người bơi dọc theo chiều dài 50 m của bể bơi hết 20 s, rồi quay lại chỗ xuất phát trong 22 s. Xác định vận tốc trung bình và tốc độ trung bình :


M_tả

TỔNG HỢP - Câu hỏi ôn tập môn triết học (Thi giữa kỳ)


1. Trình bày khái quát và đánh giá các hình thức lịch sử cơ bản của chủ nghĩa duy vật:......... 2
1b. Anh chị hãy trình bày những đặc trưng cơ bản của tri thức triết học. Mối quan hệ của triết học với các môn khoa học khác............6
2. Trình bày khái quát và đánh giá các hình thức lịch sử của phép biện chứng.........8
4. Triết học Mác - Lênin trong thời đại ngày nay.............. 33
3. Anh chị hãy trình bày những chức năng cơ bản của triết học và vai trò của triết học đối với đời sống xã hội.................36
4. Anh chị hãy trình bày những đặc trưng cơ bản của triết học Phương Đông cổ - trung đại và nêu lên một số
ảnh hưởng của nó đối với xã hội Việt Nam giai đoạn hiện nay............... 39
5. Anh chị hãy trình bày quan điểm về “nhân-quả” của triết học Phật giáo trong thuyết Tứ diệu đế


M_tả
Chuyên mục:

Bộ trắc nghiệm NGOAI KHOA Y Hà Nội năm 2018


1. Nguyên nhân gây bỏng thường gặp nhất:
A. Do nhiệt
B. Do sét đánh
C. Do hóa chất
D. Do phóng xạ
2. Về cách tính diện tích bỏng:
1) Người lớn tính theo theo “luật 9” của Wallace
2) Ở người lớn bỏng chi dưới chiếm 18 % diện tích bỏng cơ thể
3) Mỗi lòng bàn tay của trẻ em tương đương với 1% diện tích bỏng
4) T.E càng càng lớn thì tỉ lệ đầu mặt cổ so với chi dưới càng hớn hơn người lớn
5) Ở T.E ở chi trên và thân mình thì vẫn dùng “luật 9“ được.


M_tả

Đề cương thi công chức luật cán bộ công chức câu hỏi và trả lời


Câu 1: Nội dung của luật CB-CC? Ý nghĩa của luật CB-CC?

ĐA:

1. Nội dung của luật cán bộ, công chức:

- Quy định về cán bộ, công chức;
- Quy định bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức;
- Quy định quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công chức;
- Quy định điều kiện bảo đảm thi hành công vụ;
- Quy định khen thưởng và xử lý cán bộ, công chức;
-vv…


M_tả
Chuyên mục:

CÂU HỎI THI CÔNG CHỨC MỘT số DẠNG câu hỏi về LUẬT cán bộ CÔNG CHỨC


Câu 1: Các nguyên tắc quản lý cán bộ công chức được quy định như thế nào tại Luật CBCC ?

Trả lời:

Quản lý cán bộ công chức gồm có 5 nguyên tắc được quy định tại Điều 5 (Luật CBCC năm 2008) cụ thể như sau:
Điều 5. Các nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức


M_tả
Chuyên mục:

TỔNG HỢP TRẮC NGHIỆM Y HỌC - SẢN PHỤ KHOA


KHUNG CHẬU NỮ

CÂU HỎI ĐIỀN TỪ

1.Khung chậu được cấu tạo bởi 4 xương:
-Phía trước và hai bên là....(A).............
-Phía sau................( B).........................
2. Mặt phẳng đi qua eo trên gọi là..................
3. Mặt phẳng đi qua eo dưới gọi là..................
4. Đáy chậu trước còn gọi là............................
5. Đáy chậu sau gọi là......................................
6. Đường kính trước sau của khung chậu khung chậu lớn còn gọi là đường
kính...............................


M_tả

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN NGUYÊN LÝ CƠ BẢN MAC - LENIN 2


Phần 1: Học thuyết giá trị

Câu 1: Phân tích các điều kiện ra đời của sản xuất hàng hoá và những ưu thế của sản xuất hàng hoá so với kinh tế tự nhiên.

Bài làm:

1. Trước hết, để hiểu sản xuất hàng hoá, ta cần hiểu thế nào là kinh tế tự nhiên. Kinh tế tự nhiên là kiểu sản xuất tự cung tự cấp, sản phẩm làm ra nhằm thoả mãn nhu cầu của người trực tiếp sản xuất ra nó. Kiểu sản xuất này gắn liền với nền sản xuất nhỏ, lực lượng lao động phát triển thấp, phân công lao động kém phát triển.

Sản xuất hàng hoá là kiểu tổ chức sản xuất trong đó sản phẩm làm ra không phải để đáp ứng nhu cầu của người trực tiếp sản xuất mà đáp ứng nhu cầu của XH thông qua trao đổi mua bán.

2. Để sản xuất hàng hoá ra đời và tồn tại cần có hai điều kiện:

Thứ nhất là phải có sự phân công lao động XH, tức là có sự chuyên môn hoá sản xuất, phân chia lao động XH vào các ngành, các lĩnh vực sản xuất khác. Sự phân chia lao động XH sẽ làm cho việc trao đổi sản phẩm trở nên tất yếu vì khi đó mỗi người khi đó sẽ chỉ sản xuất một hay một vài sản phẩm trong khi họ có nhu cầu sử dụng nhiều loại sản phẩm khác nhau. Do đó, tất yếu dẫn đến trao đổi mua bán. Sự phân công lao động cũng làm cho năng suất lao động tăng lên, sản phẩm thặng dư ngày càng nhiều và trao đổi sản phẩm ngày càng phổ biến.. Đây là tiền đề, cơ sở cho sản xuất hàng hoá.


M_tả
Chuyên mục:

B. Đề thi