CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Feb 10, 2017

Thiết kế kỹ thuật máy trộn nguyên liệu làm khuôn cát cho nhà máy cơ khí Nakyco


Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Để phấn đấu thực hiện đến năm 2020,  đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp. Đó là nhiệm vụ của toàn đảng và toàn dân tộc ta trong giai đoạn hiện nay.
Trong đó việc phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm. Ngành công nghệ chế tạo máy đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất ra thiết bị, công cụ, máy móc cho mọi người ành kinh tế và tạo điều kiện cần thiết để thúc đẩy các ngành kinh tế này phát triển.


Nội dung đề tài thực hiện gồm 5 chương:
+ Chương 1: Tổng quan về các loại máy trộn.
+ Chương 2: Đặc tính kỹ thuật và phương án thiết kế.
+ Chương 3: Thiết kế kỹ thuật cho máy .
+ Chương 4: Lập quy trình chế tạo chi tiết điển hình.
+ Chương 5: Nhận xét và đề xuất ý kiến.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018