CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Mar 22, 2017

SÁCH SCAN - Tin học trong công nghệ sinh học (Chu Văn Mẫn)


Cuốn sách này trang bị cho các nhà sinh học các công cụ có nội dung bao gồm:
- Tiếp cận và sử dụng phần mềm Microsoft Excel trong nghiên cứu sinh học
- Thu thập số liệu, cách thu thập số liệu. Sắp xếp hệ thống hoá số liệu đã thu thập được, tìm ra những tham số đặc trưng cho số liệu này bằng công cụ Microsoft Excel.
- Phân tích các quy luật biến thiên của các trị số quan trắc, xây dựng thành mô hình lý thuyết; so sánh các tập hợp số liệu với nhau, xác định hai hay nhiều tập hợp này có cùng bản chất hay không bằng công cụ Microsoft Excel.
- Lưu trữ và xác định mối liên hệ giữa nhiều hệ thống số liệu bằng công cụ
Microsoft Excel.
- Giới thiệu về Internet, cơ sở dữ liệu công nghệ sinh học trên Internet và phân tích kết quả nghiên cứu theo phương pháp Tin - Sinh học.

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018