CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

May 9, 2017

Câu hỏi trắc nghiệm và tự luận văn học 11


Câu 1: Biệt hiệu nào sau đây không phải của nhà thơ Phan Bội Châu?
A. Hải Thu
B. Nhất Thanh
C. Thị Hán
D. Độc Tỉnh Tử
Câu 2: Năm 1925 thực dân Pháp bắt được Phan Bội Châu ở đâu?
A. Cao Bằng
B. Hong Kong
C. Pháp
D. Trung Quốc
Câu 3: Vì sao Phan Bội Châu còn được gọi là "ông già Bến Ngự"?
A. Vì ông bị bắt giam và mất ở đấy
B. Vì ông sống nhiều ở đấy
C. Vì ông hoạt động cách mạng chủ yếu ở đấy
D. Vì ông rất nặng tình nghĩa với nơi ấy
Câu 4: Bài thơ Lưu biệt khi xuất dương được sáng tác vào năm nào?
A. 1903
B. 1904
C. 1905
D. 1906

Câu 5: Nét tiến bộ trong "chí làm trai" của Phan Bội Châu là gì?
A. Từ bỏ con đường quan quyền
B. Nổi tiếng để được lưu danh thiên cổ
C. Không màng đến việc học hành theo kiểu Nho giáo
D. Thấy rõ trách nhiệm của mình với cộng đồng, với đất nước.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018