CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

May 6, 2017

SÁCH SCAN - Cơ sở Lý thuyết truyền tin Tập 1 (Đặng Văn Chuyết & Nguyễn Tuấn Anh)


Cuốn sách này được chia thành hai tập. Sau khi trình bày chung về hệ thông truyền tin và các khái niêm chung liên quan đến nó, chúng tôi sẽ trình bày các phần của cuốn sách theo trật tự là các vấn đề chung trước, các vấn đề cụ thể sau.
Nội dung chính tập 1: Khái niệm chung. Xác suất và quá trình ngẫu nhiên. Thông tin và lượng tin. Tín hiệu và hệ thống truyền tin. Cấu trúc thu tối ưu cho kênh có nhiều cộng Gaussian. Đồng bộ.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018